Täysistunnon pöytäkirja 142/2006 vp

PTK 142/2006 vp

142. TIISTAINA 16. TAMMIKUUTA 2007 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

16) Hallituksen esitys Suomen hallituksen ja Euroopan metsäinstituutin välisen instituutin ja sen henkilöstön oikeudellisesta asemasta, erioikeuksista ja vapauksista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

 

Matti Väistö /kesk:

Herra puhemies! Tällä hallituksen esityksellä saatetaan päätökseen Euroopan metsäinstituuttia koskeva järjestely. Erityisen tärkeää tämä on juuri tuon kansainvälisen järjestön, joka on yksi harvoista Suomessa sijaitsevista kansainvälisistä järjestöistä, henkilöstön aseman kannalta. Tässähän henkilöstön osalta lailla nyt säädetään niistä erioikeuksista ja muun muassa verotuksellisista kysymyksistä, jotka tämän tyyppisen kansainvälisen järjestön osalta ovat tärkeitä säätää. Euroopan metsäinstituutti, joka sijaitsee Joensuussa, on ainoa Helsingin ulkopuolella sijaitseva vastaavanlainen kansainvälisenä järjestönä toimiva järjestö Suomessa. Tämä on joensuulaisten ja Joensuun kannalta hyvin tärkeä asia. Mehän koemme, että Joensuu on monin tavoin Euroopan metsäpääkaupunki. Meillä on siellä paitsi tätä kansainvälistä metsäalan tutkimusta myös kansallista tutkimusta ja korkeaa yliopistotason koulutusta. Tässä mielessä nyt tämä lakiehdotus tavallaan saattaa päätökseen sen pitkän prosessin, jota 1990-luvun alusta lähtien on tämän Euroopan metsäinstituutin osalta käyty. Aiemmin tämä metsäinstituutti saatiin siis kansainvälisen järjestön statukselle.

Keskustelu päättyy.