Täysistunnon pöytäkirja 142/2006 vp

PTK 142/2006 vp

142. TIISTAINA 16. TAMMIKUUTA 2007 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

7) Hallituksen esitys laeiksi julkisista hankinnoista sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista

 

Jouko Skinnari /sd:

Arvoisa puhemies! Tämä on nyt hyvä asia, tämäkin suuri kokonaisuus, joka on nyt saatu päätökseen, ja täällä oleville talousvaliokunnan jäsenille haluan tässä yhteydessä vielä kerran lausua kiitokset. Tässähän korostuu tämä laatutavoite näitten palvelujen tuottamisessa, ja tämä on nyt se asia, joka asiantuntijoitten lausunnoissakin tuli kovasti esille, että tämä edellyttää myös sitten sekä näitten tarjousten tekemisen oppimista että myös sitten tarjousten hyväksymisen oppimista. Tässä suhteessa tähän bisnesmaailmaan meneminen edellyttää koulutusta, ja tässä suhteessa katseet kääntyvät paitsi ministeriöihin myös Kuntaliittoon.

Tämä valiokunnan mietintö on laadittu niin, että siinä tunnustetaan se tosiasia, että kaikkea kyllä tässä hallituksen esityksessä ja valiokunnan hyväksymissä lakiehdotuksissa ei ole pystytty ratkaisemaan, vaan tämä edellyttää sitä, että lainsäädännön käytännön toteutumista tullaan käytännössä seuraamaan niin, että annetaan näitä ohjeita ministeriöiltä, tehdään opaskirjoja sekä paperilla että myös netissä ja että annetaan eduskunnalle 2008 vuoden loppuun mennessä selonteko, jossa nämä ongelmat tuodaan esille.

Tässä suhteessa myös direktiivi, joka tämän valitustien tuo uuteen käsittelyyn täällä, tulee omalta osaltaan merkitsemään sitä, että nämä asiat tulevat hyvin keskeisesti olemaan seuraavan eduskunnankin käsiteltävinä.

Keskustelu päättyy.