Täysistunnon pöytäkirja 142/2006 vp

PTK 142/2006 vp

142. TIISTAINA 16. TAMMIKUUTA 2007 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

12) Hallituksen esitys laiksi yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä

 

Jouko Skinnari /sd:

Puhemies! Totean tässä vain sen valitettavan tosiasian, että tämä oli erittäin huonosti valmisteltu. Tässähän oli tarkoitus ja on tarkoitus edelleenkin valiokunnan tekemin lukuisin muutoksin vähän jokaiseen pykälään se, että näitä yrityksiin liittyviä tietoja voitaisiin ministeriöitten kesken käyttää entistä paremmin niin asiakkaitten hyväksi kuin senkin hyväksi, että tiedettäisiin, mihin tukia myönnetään. Mutta asian valmistelu osoitti hyvin, minkälaisia vaikeuksia on olemassa, koska tätä esitystä ei ollut sillä tavoin yhteistyössä tehty. Erityisesti oikeusministeriöllä näitten salassapitosäännösten ja muitten osalta oli paljonkin huomauttamista, mutta yhteistyössä virka-aikana saatiin sitten ministeriöiltä uudet ehdotukset, joissa sitten otettiin huomioon nämä huomautukset, ja tällä tavoin tämä hallituksen esitys on saatu sellaiseen kuntoon, että eduskunta voi sen nyt hyväksyä.

Martin Saarikangas /kok:

Arvoisa herra puhemies! Olen ed. Skinnarin kanssa täysin samaa mieltä, että tämä oli todella huonosti valmisteltu.

Tässä yhteydessä en voi olla tuomatta esille, että tässä loppua kohden tuntuu siltä, että kiire vaivaa lähes kaikkia valmisteluja. Meillä on tällä hetkellä tilintarkastuslaki läpikäynnissä, joka todellakin sisältää tavattoman paljon korjattavaa. Minun mielestäni ei ole oikein, että eduskuntaan tuodaan näin huonosti valmisteltuja esityksiä. Osassa niistä niiden osaryhmien, joita laki koskee, mielipiteitä ei ole kuultu jne. Mutta tämä hyväksytään niiden lukuisten muutosten jälkeen, joita valiokunta teki.

Keskustelu päättyy.