Täysistunnon pöytäkirja 143/2001 vp

PTK 143/2001 vp

143. PERJANTAINA 30. MARRASKUUTA 2001 kello 13

Tarkistettu versio 2.0

12) Hallituksen esitys laiksi alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain muuttamisesta

 

Pentti  Tiusanen  /vas:

Arvoisa puhemies! Kun puhutaan alusturvallisuuden valvonnasta ja siitä annetun lain muuttamisesta, on erittäin tärkeää todeta se asia, että edelleenkin meidän vesialueellamme Itämeren alueella on alusturvallisuus sillä tavalla uhattuna, että alusten ympäristövaikutukset ovat edelleen suuria ajatellen pilssivesien laskemista suoraan mereen ja myöskin jätteiden laskemista aluksilta mereen. Tämä asia on tullut esille myös ympäristövaliokunnassa useampaan kertaan. Tässä kohdassa haluaisin, puhemies, tähän asiaan viitata. Meillä on edelleen tässä paljon tekemistä nimenomaan valvonnan suhteen ja alusturvallisuuden käsitteen laajentamisen suhteen.

Yleiskeskustelu päättyy.