Täysistunnon pöytäkirja 143/2006 vp

PTK 143/2006 vp

143. KESKIVIIKKONA 17. TAMMIKUUTA 2007 kello 15

Tarkistettu versio 2.0

4) Valtion velan vähentämiseen ehdotetun määrärahan vähentäminen

 

Pentti Tiusanen /vas(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Tosiaan, yksi lisätalousarvioaloite on tehty, ja se koskee valtionvelan vähentämiseen ehdotetun määrärahan pienentämistä. Tässä on asia perusteltu sillä, että 70 miljoonaa euroa voidaan korvamerkitä valtionosuutena vanhusten hoiva- ja terveyspalvelujen järjestämiseen kaikkein kriittisimpiin kohteisiin. Tämän pohjaksi viittaan vaan siihen todellisuuteen, joka monissa kunnissa on vallalla vanhustenhoidossa ja terveydenhoidossa.

Keskustelu päättyy.