Täysistunnon pöytäkirja 144/2014 vp

PTK 144/2014 vp

144. KESKIVIIKKONA 28. TAMMIKUUTA 2015 kello 14.00

Tarkistettu versio 2.0

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain 39 §:n muuttamisesta sekä alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain muuttamisesta

 

Riitta Myller /sd:

Arvoisa puhemies! Monet suomalaiset ovat tutustuneet Euroopan unionin aluekehitysohjelmiin tämän 20 vuoden EU-jäsenyyden aikana, ja aika hyvin tunnetaan se, että Itä-Suomessa ja Pohjois-Suomessa saadaan niitä ja niitä tukia. Mutta nyt kun tässä hallituksen esityksessä ja valiokunnan käsittelemässä lakiesityksessä on kysymys siitä, että miten Euroopan unionin sisällä, alueiden välillä ja rajat ylittävästi voidaan tehdä alueellista yhteistyötä, niin se on vähemmän tunnettua. Mutta sillä on vissi sijansa Euroopan unionin yhteistyössä, ja toivoisin, että sitä tunnettaisiin hieman enemmän.

Tämähän mahdollistaa aluelähtöisen yhteistyön Euroopan unionin sisällä niin, että eri alueet esimerkiksi Suomessa voivat tehdä yhteistyötä joittenkin muitten alueitten välillä Euroopan unionissa. Tämä mahdollistaa järjestöjen mukaan ottamisen tähän yhteistyöhön. Se mahdollistaa kuntien mukanaolon. Eli se on hyvin paljon tällaista ihmisiltä ihmisille tehtävää yhteistyötä.

Rajat ylittävä yhteistyöosuus tässä alueiden välisessä yhteistyössä on tärkeä Itämeren yhteistyön kannalta. Tämä aluelähtöisyys osoittaa juuri sitä, että esimerkiksi koko tällä Itämeren keskisen yhteistyön alueella on Varsinais-Suomen liitto se, joka huolehtii tästä koordinoinnista ja sen yhteistyön eteenpäinviemisestä.

Sitten toinen osa tätä rajat ylittävää yhteistyötä on EU:n ulkorajoilla tehtävä yhteistyö, joka ei sinänsä tähän lakiesitykseen kuulu, mutta samojen ideoiden puitteissa tämä rajat ylittävä yhteistyö EU:n ulkorajojen puitteissa on esimerkiksi Itä-Suomessa erittäin tärkeätä ajatellen yhteistyötä Venäjän kanssa.

Yleiskeskustelu päättyi.