Täysistunnon pöytäkirja 146/2001 vp

PTK 146/2001 vp

146. TIISTAINA 4. JOULUKUUTA 2001 kello 14.15

Tarkistettu versio 2.0

17) Hallituksen esitys laiksi alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain muuttamisesta

 

Pentti Tiusanen /vas:

Puhemies! Tässä on asia, johon liittyy myös varsin vinha ja laaja ympäristökysymys. Ennen muutahan tämä koskettaa Itämerta ja Suomenlahtea ja säännöllistä alusliikennettä. Tässä kohtaa on pakko mainita, että Itämeren saastuminen jatkuu siitä huolimatta, mitä olemme päättäneet lainsäädännön alueella. Muun muassa no special fee -järjestelmä on nykyään käytössä. Siitä huolimatta öljyiset pilssivesipäästöt ovat lisääntyneet. Toistatuhatta öljypäästöä identifioidaan vuositasolla Suomenkin aluevesillä ja niiden välittömässä läheisyydessä. Tässä ovat ainoastaan ilmi tulleet tapaukset. Sen lisäksi myös säännöllinen reittiliikenne aiheuttaa hyvin voimakkaita ilmaanpäästöjä, nimenomaan happamoitumiseen liittyviä rikkipäästöjä, ja matkustajalautat käyttävät enemmän ympäristöä haittaavia polttoaineita heti avomerellä, enemmän kuin rannikolla. Kaiken kaikkiaan alusturvallisuutemme ympäristönäkökohdasta katsoen on kesken, ja kun Primorsk avautuu ja alkaa toimia öljynkuljetuksineen, tällöin nämä asiat tulevat entistä vakavammiksi.

Lopuksi, puhemies, erilaisia sopimuksia, joihin täällä viitataan, pitää kehittää myös kansainvälisellä tasolla. Itämeri tarvitsee nimenomaan sellaista aluskantaa öljynkuljetukseen, jossa aluksilla on kaksoisrakenne eli tankkerit tulevat olemaan sellaisia, jotka kestävät pienen vaurion, ilman että öljypäästöjä syntyy.

Keskustelu päättyy.