Täysistunnon pöytäkirja 146/2001 vp

PTK 146/2001 vp

146. TIISTAINA 4. JOULUKUUTA 2001 kello 14.15

Tarkistettu versio 2.0

20) Hallituksen esitys laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa

 

Veijo Puhjo /vas:

Arvoisa puhemies! Esitys työntekijän eläkemaksuista ja työttömyysvakuutusmaksujen huomioon ottamisesta on pyörinyt täällä vuosittain vuodesta 93 lähtien. Tämä on sillä tavalla epäoikeudenmukainen, että päivärahaa tai eläke-etuuksia ei lasketa työntekijän saaman kokonaisbruttopalkan mukaan, vaan siitä vähennetään aikaisempien säästöpäätösperusteiden mukaan aina 5 prosenttia, jolloin etuudet jäävät vastaavasti pienemmiksi.

Olen sitä mieltä, että tämä esitys kuuluisi kokonaan hylätä, mutta en tee kuitenkaan hylkäysesitystä, koska ei se tässä vaiheessa saa vastakaikua. Odotan, että hallitus ryhtyy tässä epäoikeudenmukaisessa asiassa toimiin.

Keskustelu päättyy.