Täysistunnon pöytäkirja 147/2006 vp

PTK 147/2006 vp

147. KESKIVIIKKONA 24. TAMMIKUUTA 2007 kello 15 (15.07)

Tarkistettu versio 2.0

5) Hallituksen esitys laiksi rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain ja rajavartiolain muuttamisesta

 

Lauri Kähkönen /sd:

Arvoisa puhemies! Tämä lakiesitys on osaksi varsin tekninen korjaus eli aiemmin Rajavartiolaitoksen rajavartiomiehillä oli oikeus rajanylityspaikoilla tarkistaa maahan tuleva ja maasta lähtevä ajoneuvo. Kun tätä rajavartiolakia laajasti uudistettiin hiljattain, niin tämä oikeus jäi puuttumaan siitä laista ja nyt tässä tällä lakiesityksellä tämä asia korjataan.

Toisaalta tässä lakiesityksessä ja mietinnössä esitetään, että uudeksi kurinpitorangaistukseksi tulisi määräaikainen erottaminen ja tämä aika olisi yhdestä kuuteen kuukauteen. Tämä on linjassa poliisihallintolain muuttamisen kanssa. Siellä tämä rangaistus eduskunnan toimesta hyväksyttiin muutama aika sitten, ja valiokunta on lähtenyt siitä, että lähtökohtana on, että tämä muutos lisää rajavartiomiehen oikeusturvaa eli tällä tavalla, kun on mahdollisuus tähän määräaikaiseen erottamiseen vaihtoehdon ollessa kokonaan erottaminen, voidaan sitten käyttää tätä lievempää mahdollisuutta.

Mutta, arvoisa puhemies, tässä puheenvuorossani haluan vielä kiinnittää huomiota yhteen asiaan, joka ei ole varsinaisesti tuossa lakiesityksessä, mutta koskee rajavalvontaa. Eli tänä vuonna alkaen huhtikuusta on kolme eri jaksoa, joitten aikana esitetään Suomenlahden merivartiostoa ja Kaakkois-Suomen rajavartiostoa vahvennettaviksi siten, että komennetaan niin Pohjois-Karjalan rajavartiostosta kuin Kainuun ja Lapin rajavartiostosta henkilökuntaa näille kyseisille alueille.

Otan esimerkkinä Pohjois-Karjalan rajavartioston. Siellä kesäkuukausien ajaksi eli kesä-, heinä-, elo- ja syyskuuksi ollaan määräämässä tänne Suomenlahden merivartioston ja Kaakkois-Suomen rajavartioston palvelukseen, tämä Kaakkois-Suomi käsittänee juuri Vaalimaan ja Nuijamaan rajavartioasemia, lähes puolet henkilökunnasta. Itse tulen tuolta Lieksasta, ja tämä tarkoittaa silloin Lieksan osalta sitä, että melkoinen määrä myös tästä Lieksan vahvuudesta komennetaan tänne Etelä-Suomeen. Näitä halukkaita ei löydy tällaista määrää, ei läheskään, ja nyt sitten nämä miehet joutuvat vuodesta lähes viisi kuukautta näillä komennuksilla olemaan, ja tässä edellytetään tietysti, että nämä tehtävät hallitaan siellä. Otan esimerkiksi koiranohjaajat. Ei heillä ole koulutusta passintarkastukseen ja rekisterien hallintaan, ja niinpä tämä varmasti, vaikka totta kai sitä koulutusta varmaan järjestetään, luo paineita. Se on kuitenkin spesiaalityötä ja jonoja ei saa syntyä, tehtävä on hallittava.

Eli asetan kyllä kysymysmerkin myös sille kohdalle, että kun keskeisinä kesäkuukausina rajavalvonnan tehtävissä ovat koiranohjaaja ja koira, niin tällä tavalla nämä koirat tavallaan ovat kesällä parhaimpaan työaikaan työttöminä. Kyllä tämä rajavalvonta väkisin ohentuu ja rajaturvallisuus kärsii.

Toisaalta vielä kerran tähdennän myös sitä, että kaikki työ tietysti myös tällä Rajavartiolaitoksen puolella on erittäin vaativaa, mutta myös sitten, kun ollaan täällä näillä rajanylityspaikoilla, varmasti tämä passien tarkastus ja myös rekisterien hallinta ja selaaminen vaativat erikoisosaamista. Tietysti en tarkalleen kaikkea tunne, mutta olisin ennen kaikkea toivonut, että tähän olisi voitu osoittaa erillismäärärahaa ja tällä tavalla ei näin mittavaan, tavallaan näin laajaan komennustehtävään olisi tarvinnut mennä. Eli totta kai se melkoisia henkilöstömääriä myös näitten muitten rajavartiostojen osalta koskee, mutta tämä esimerkki minulla koski Pohjois-Karjalaa ja siellä sitten tätä Lieksaa. Tietysti toivon, että jos vielä mahdollista olisi, jostakin muusta näitä resursseja pystyttäisiin järjestämään ja sitä kautta voitaisiin tavallaan varmentaa tätä rajatarkastustoimintaa, ei lähteä sitä ohentamaan. Aika näyttää, onko tällä sitten merkitystä rajaturvallisuudelle, mutta toinen asia on myös se, että on aivan inhimillistä, että tätä halukkuutta näin laajasti ei ole olemassa.

Lauri Oinonen /kesk:

Arvoisa puhemies! Hallituksen esitys Rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain ja rajavartiolain muuttamisesta on perusteltu, kuten hallintovaliokunnan mietintö myös asian vahvistaa.

Täällä on tänä iltana puhuttu poliisin lisävoimavaroista. Poliisi niitä tarvitsee, mutta hallintovaliokuntatyöskentelyn kautta ja Rajavartiolaitoksen toimintoihin tutustuessani niin maalla kuin merellä olen havainnut, että myös Rajavartiolaitokselle tulee antaa ne voimavarat, joita se tarvitsee toimintaansa.

Autojen tarkistaminen on todella tärkeää rajaa ylitettäessä. Julkisuudessa olevien tietojen mukaan tapahtuu paljon varastettujen autojen viemistä yli valtakunnan rajojen. Luulisi, että tämä olisi mahdollisimman helppo estää, kun autot ovat rekisteröityjä ja muutenkin tunnistettavissa. Yksinkertaisesti tämän tyyppinen rikollisuus pitäisi saada kitketyksi pois, ja siihen Rajavartiolaitokselle tulisi osoittaa riittävät voimavarat.

Ed. Kähkönen toi täällä esille ongelman, joka varmasti on huomionarvoinen. Jos kesäaikana juuri koiran kanssa kulkevat rajavartijat puuttuvat rajoilta, se on menetys. Mikään ei voi korvata ihmistä, rajavartijaa, joka liikkuu uskollisen apurinsa, koulutetun koiran, kanssa rajalla. Elektroninen valvonta on sääherkkää ja kallista, ja sen käyttömahdollisuudet ovat rajoitettuja. Siksi korostan ja alleviivaan fyysistä, ihmisen tekemää työtä rajoilla ja toivon, että tähän saadaan riittävät voimavarat.

Yleiskeskustelu päättyy.