Täysistunnon pöytäkirja 147/2006 vp

PTK 147/2006 vp

147. KESKIVIIKKONA 24. TAMMIKUUTA 2007 kello 15 (15.07)

Tarkistettu versio 2.0

7) Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

 

Lauri Oinonen /kesk(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Tämä asia liittyy myös edellä käsiteltyyn asiaan, hieman toisesta tarkastelunäkökulmasta. Edellä joukkoliikenteen puolesta halusin katsoa matkustajan kannalta erityisesti matkalipun hintaa, mutta tämä tietysti liittyy myös liikenteenharjoittajaan. Tässä aloitteessa katson tilannetta ennen kaikkea liikenteenharjoittajan kannalta, mutta se tietysti tukee myös matkustajaa.

Pitäisin hyvin tarpeellisena, että voitaisiin alentaa niitä kustannuksia, joita linja-autoyrittäjillä on joukkoliikenteen harjoittamisesta, ja eräs tällainen kustannuserä liittyy polttoaineitten valmisteveroon. Aloitteessani esitän, että joukkoliikenteen polttonesteitten valmistevero voitaisiin palauttaa liikenteenharjoittajille. Tietysti tässä on hiukan byrokraattinen järjestelmä syntymässä, kun pitäisi anoa nämä palautukset ja sitten palautukset myönnettäisiin. Käytännön järjestelynä olen ajatellut, että tämän veron liikenteenharjoittajat voisivat saada liikennelupien mukaisten ajokilometrien mukaan keskimääräisellä polttoainekulutuksella arvioituna. Tässä tuskin mitään muuta käytännöllistä järjestelmää olisi luotavissa kuin näihin liikennelupien mukaisiin keskimääräisiin ajokilometreihin perustuva.

Aloitteellani olen tähdännyt nimenomaan julkiseen reittiliikenteeseen. Aloitteessani en tarkoita linja-autoyrittäjien kannattavuuden kannalta ja kansalaispalvelujen kannalta hyvin olennaista tilausbussiliikennettä. Tässä yhteydessä haluan korostaa, että kyse on julkisesta, avoimesta, matkustajia palvelevasta reittiliikenteestä. Sen polttonesteitten osalta haluan, että kehitettäisiin valmisteveron palautusjärjestelmä.

Monilla paikkakunnilla linja-autoyrittäjät ovat merkittäviä työllistäjiä. Näin on muun muassa kotipaikkakunnallani Keuruulla, jossa on kaksi merkittävää linja-autoyrittäjää: Töysän Linja, jonka busseja täällä Helsingissäkin jatkuvasti vilahtelee, jolla on filiaali täällä Keuruulla — alun perin multialainen yrittäjä, joka toimii useammallakin paikkakunnalla Keski-Suomessa — ja toinen yrittäjä, joka myös liikennöi reittiliikennettä express-bussivuorolla Helsinkiin, Liikenne Mäkelä. Nämä työllistävät yhteensä viitisenkymmentä henkilöä, elikkä kyse on hyvin merkittävästä työllistävästä panoksesta. Samalla näistä yhteiskunta saa myös omat verotulonsa. Mutta ennen kaikkea on kysymys liikennepalveluista, ja siksi katson, että bussiliikenteen kannattavuuden takaamiseksi, jotta on niitä yrittäjiä, jotka ajavat reittiliikennettä, heidän toimintaedellytyksiään tulisi voida parantaa juuri tällä polttonesteitten valmisteveron palautuksella.

Keskustelu päättyy.

​​​​