Täysistunnon pöytäkirja 149/2014 vp

PTK 149/2014 vp

149. TORSTAINA 5. HELMIKUUTA 2015 kello 16.01

Tarkistettu versio 2.0

Opettajien työssään kokema väkivalta

Raija  Vahasalo /kok:

Arvoisa puhemies! Opettajien työssään kokema väkivalta on noussut viime viikolla keskusteluun. Opettajien Ammattijärjestön työolobarometrin mukaan 10 prosenttia opettajista ja opetusalan esimiehistä oli kohdannut väkivaltaa työssään viimeisen vuoden aikana.

Lapsiemme koulutuksen tärkein kulmakivi ovat ammattitaitoiset ja motivoituneet opettajat. Heidän tulee voida työskennellä ilman väkivallan uhkaa. Jokainen väkivallan uhkatilanne tulee ottaa vakavasti ja pyrkiä ennalta ehkäisemään tilanteiden toistuminen. Koulujen tulee olla turvallisia paikkoja niin opettajille kuin oppilaillekin.

Kysynkin asianomaiselta ministeriltä: mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä, jotta kouluista saadaan kitkettyä opettajien kohtaama väkivallan uhka?

Opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru

Arvoisa puhemies! Erittäin hyvä kysymys. On hienoa, että nostitte esiin tämän, kansanedustaja Vahasalo, sen takia, että kun me olemme pohtineet hyvin paljon sitä, miten me voimme taata oppilaitoksissa turvallisuuden, niin se ei koske ainoastaan meidän opiskelijoita ja meidän oppilaita.

Silloin kun aikoinaan edeltäjäni Gustafsson tässä samassa tehtävässä käynnisti ison hankkeen Suomessa koulurauhan parantamiseksi, se ei lähtenyt ainoastaan ajatuksesta, että me parannamme koulurauhaa meidän lasten ja nuorten näkökulmasta, vaan myöskin turvaamme aikuisten turvallisuuden koulussa. Ja tutkimus, johon viittasitte äsken, on huolestuttava. Siltä osin me nyt tarkastelemme koulurauhapakettia, joka on tuotu eduskunnan hyväksyttäväksi ja jossa uudet keinot puuttua epäkohtiin ovat lainsäädännöllisesti turvattuja. Sen jälkeen katsotaan, mihin muihin toimenpiteisiin ryhdytään.

Raija  Vahasalo /kok:

Arvoisa puhemies! Fyysisen turvallisuuden lisäksi henkiseen turvallisuuteen kouluissa on kiinnitettävä nykyistä enemmän huomiota. Koulukiusaaminen on ongelma, jonka ennaltaehkäisy ja johon puuttuminen ovat meidän yhteinen asiamme.

Opetustoimen kantelujen määrä Sisä- ja Länsi-Suomen aluehallintovirastojen alueilla kasvoi viime vuonna hyvin merkittävästi. Koulukiusaamisen ennaltaehkäisy ja koulukiusaamiseen puuttuminen olivat yksi eniten kanteluja aiheuttanut aihe. Kysynkin ministeriltä: mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä, jotta kukaan ei joutuisi tekemään kantelua sen perusteella, ettei koulukiusaamiseen ole puututtu?

Opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru

Arvoisa puhemies! Nyt on kyllä todella tärkeitä kysymyksiä.

Tietojeni mukaan 7 prosenttia lasten ja nuorten päivästä kuluu siihen, 7 prosentille suomalaisia lapsia ja nuoria arkea on se, että heitä kiusataan. Tämä on erittäin vakava juttu. Me kaikki aikuiset tunnustamme ja olemme sitoutuneet siihen, että koulussa on vallalla nollatoleranssi. Kuitenkin jo 7 prosenttia meidän lapsista ja nuorista kokee, että heitä kiusataan jatkuvasti. Alakoulussa kiusattuja on useampia ja sitten samalle porukalle vähemmän yläkoulun puolella, mutta määrä pysyy aika paljon vakiona. Silloin se keskeinen kysymys on se, ovatko nämä aikaisemmin tehdyt kokonaisuudet ja toimet, jotka liittyvät Kiva Kouluun, joka on lähes kaikissa suomalaisissa kouluissa käytössä, riittäviä vai tarvitaanko uusia toimia.

Olen iloinen, että otitte asian esiin, sillä suunnittelemme paraikaa sitä, että kiusaamiseen (Puhemies koputtaa) saataisiin vahvempi puuttumisote. Näillä uusilla toimilla tullaan vielä lähiviikkoina esille.

Silvia Modig /vas:

Arvoisa puhemies! Hallitusohjelmassa on kirjattu tavoitteeksi, että suomalaiset ovat maailman osaavin kansa vuonna 2020. Tämä tavoite on täydessä ristiriidassa hallituksen tekemien mittavien opetukseen kohdistuvien leikkauksien kanssa. Nämä leikkaukset ovat niin mittavia, että ne vaikuttavat oppilaitosten turvallisuuteen, ne vaikuttavat opettajien mahdollisuuteen, ne vaikuttavat siihen, mitä me olemme pitäneet meidän hyvinvointiyhteiskunnan peruskivenä: laadukas opetus, joka on jokaiselle saavutettavissa.

Tänä vuonna hallitus leikkaa perusopetusrahoista 22 miljoonaa. Viime vuoden budjettikäsittelyn loppuvaiheilla kävi joku erikoinen hässäkkä. Hallitus huomasi, että budjetista puuttuu rahaa, ja tämä vaje, 6 miljoonaa, paikattiin ottamalla nämä rahat perusopetuksen kehittämisestä.

Valtiovarainministeri Rinne, tässä tilanteessa te lupasitte, että lisätalousarvion kohdalla tämä 6 miljoonan euron vaje paikataan. Pitääkö tämä lupaus vielä paikkansa? Jos se pitää paikkansa, mistä tämä 6 miljoonaa otetaan ja voitteko te taata, että sitä ei (Puhemies koputtaa) oteta jo loppuun säästetystä opetusalasta?

Valtiovarainministeri Antti Rinne

Arvoisa puhemies! Lupasin silloin valiokunnassa, että tämä raha palautuu tavalla tai toisella riippuen perhepaketin ratkaisusta takaisin siihen käyttöön, mikä oli sovittu käyttö sille rahalle. Nyt lisätalousarviossa on 6 miljoonaa euroa tähän kohtaan takaisin laitettuna, ja sitä ei viedä mistään muualta. Se tulee jakamattomasta varauksesta.

Jukka Gustafsson /sd:

Arvoisa puhemies! Eduskunnan yksimielisesti hyväksymä koulurauhapaketti, johon ministeri Kiuru viittasi, nyt on ollut voimassa vasta verrattain lyhyen ajan, mutta sehän lisäsi merkittävästi opettajien, koulun henkilökunnan oikeuksia puuttua epäasialliseen käytökseen väkivallasta puhumattakaan. Nyt on tärkeää, että opetusministeriö jatkaa uuden lainsäädännön sisäänajoa. Erityisen tärkeää on kouluttaa rehtorit, niin että opettaja tuntee oikeutensa. Lapsilla on aivan luovuttamaton oikeus työ- ja koulurauhaan, mutta niin se on myöskin opettajilla ja muulla koulun henkilökunnalla. Eli vielä kysymys tiedotuksesta ja tavallaan opettaja- ja rehtorikoulutuksesta, että kannatte siitä huolta.

Opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru

Arvoisa puhemies! Kiitän Gustafssonia tästä kysymyksestä sen takia, että joka puolella, kun kierrän eri oppilaitoksissa tällä hetkellä vierailuilla, ensimmäinen ja tärkein asia on ollut se, että tämä toimeenpanovaihe on otettu tosissaan. On hienoa sanoa, että joka puolella on todella syvennytty siihen, millä tavalla tämä eduskunnan säätämä uusi lainsäädäntö velvoittaa, mutta myöskin oikeuttaa, eri osapuolia. Ja kyllä koulujen turvallisuus on aivan uudella tavalla, minun näkökulmastani ainakin, esillä koko meidän koulutuksen laajassa kentässä.

On toki myös hienoa sanoa, että kun olen päässyt tutustumaan Kurikassa viime viikolla ammatilliseen oppilaitokseen, niin siellä myös turvallisuusalan koulutukseen osallistuvat nuoret olivat hyvin laajasti tätä eduskunnan toimeenpanoa käyneet läpi eri oppilaitoksissa, eri asianosaisten kanssa ja myöskin muiden nuorien kanssa, (Puhemies koputtaa) eli tämä kiinnostaa laajasti myöskin opiskelijoita.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Tämä kysymys on tällä erää käsitelty.

​​​​