Täysistunnon pöytäkirja 149/2014 vp

PTK 149/2014 vp

149. TORSTAINA 5. HELMIKUUTA 2015 kello 16.01

Tarkistettu versio 2.0

Äitiyslain valmistelu

Jani Toivola /vihr:

Arvoisa puhemies! Hufvudstadsbladet uutisoi eilen, että äitiyslaki, jolla pyritään helpottamaan vanhemmuuden tunnustamista kahden äidin perheissä, olisi kaatunut hallituksessa. Jos tämä uutinen pitää paikkansa, niin se on äärimmäisen surullinen ja vakava asia, nimittäin me puhumme laista, jolla me pyrimme vahvistamaan kaikkien perheiden ja yksilöiden yhdenvertaisuutta. Me pyrimme myöskin tuomaan esille sitä, että tänä päivänä perheen kuva suomalaisessa yhteiskunnassa on hyvin monimuotoinen. Ja ennen kaikkea me pyrimme vahvistamaan tällä lailla lapsen edun toteutumista ja oikeutta vanhempiin.

Ei ole enää kysymys valinnasta tai arvoista, vaan pitäisi olla kyse hyvin yksinkertaisesta, itsestään selvästä yhdenvertaisuudesta. Me emme puhu suurista kustannuksista, vaan me puhumme tällä hetkellä siitä, että me tuomme näille perheille turvaa ja yksinkertaistamme heidän arkeaan ja poistamme siitä arjesta myöskin byrokratiaa, keskiössä lapsen etu ja lapsen turva.

Nyt tahtoisinkin kysyä hallitukselta, pitääkö tämä uutinen paikkansa ja onko vielä jotain, mitä voitaisiin tehdä, jotta hallitus löytäisi sovun, pystyisi tuomaan tämän äitiyslain ja näin me pystyisimme varmistamaan ja edistämään jälleen kerran perheiden yhdenvertaisuutta ja lapsen etua ja turvaa kaikissa suomalaisissa perheissä.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson

Arvoisa puhemies! Edustaja Toivola on ihan oikeassa siinä, että tätä lakia olisi tarvittu, jotta lapsen oikeusturvan kannalta saataisiin lainsäädäntö sille tasolle, millä sen pitäisi olla, kun on myös kysymys naispareille syntyvästä lapsesta. Kun kesäkuussa hallituksen sisällä hyväksyttiin isyyslaki, 14 ministeriä hyväksyi myös lausuman, jonka mukaan pikaisella vauhdilla lähdetään valmistelemaan tätä äitiyslakia. Se olisi nyt valmis, sen olisi voinut antaa tänään hallitukselle, mutta valitettavasti hallituksen sisällä tästä ei sitten loppusuoralla löytynyt yhteisymmärrystä.

Pääministeri  Alexander  Stubb

Arvoisa herra puhemies! Tässä kun syksy alkoi, niin meillä oli noin 250 hallituksen esitystä lähettämättä eduskuntaan. On aika harvinaista, että loppuvaiheeseen tulee näin suuri suma. Monet näistä kysymyksistä ovat pieniä ja monet näistä suurempia. Joissain niistä päästään eteenpäin, löydetään poliittinen yhteisymmärrys, koska ne ovat liittyneet hallitusohjelmaan, kun taas joissain emme pääse eteenpäin, ja valitettavasti tämän lain kohdalla vaikuttaa nyt siltä, että emme ole saaneet hallituksen piirissä yhteisymmärrystä ja tässä vaiheessa sitä ei voida edistää, mutta ehkä seuraava hallitus riippuen siitä, missä muodossa se syntyy, pystyy sitä eteenpäin viemään.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Onko tästä aiheesta halua esittää lisäkysymyksiä?

Jani Toivola /vihr:

Arvoisa puhemies! Tämä on tietenkin surullinen uutinen myöskin hallitukselta, joka on tehnyt paljon hyviä tekoja myöskin tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi ja linkittänyt sen hyvin vahvasti kansalaisten hyvinvointiin ja suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuteen.

Tästä huolimatta meillä on myöskin toinen lakiesitys, joka on tällä hetkellä jumissa, nimittäin translaki. Jos se saataisiin voimaan, sillä pystyttäisiin myöskin poistamaan avioliiton pakkopurku sekä sterilisaatiopakko. Ennen joulua kuitenkin tuli myöskin pääministerin suulla uutinen, että tämäkään asia ei etene, ellei hallituksen sisällä löydy yhteisymmärrystä tähän kysymykseen, jolloin me olemme jälleen kerran siinä tilanteessa, että epäsopu hallituksen sisällä ikään kuin ajaa ohi kansalaisten oikeusturvan, yhdenvertaisuuden ja itsemääräämisoikeuden. Olisin tahtonut myös tämän kysymyksen kohdalla vielä kysyä, missä tällä hetkellä mennään, saattaako se sopu vielä löytyä ja millä aikataululla me voisimme vielä kuitenkin odottaa myöskin translakia tänne eduskuntaan.

Pääministeri  Alexander  Stubb

Arvoisa herra puhemies! Pääministerin ominaisuudessa otan myös tämän vastauksen, koska meillä on joukko päteviä ministereitä, jotka pyrkivät ajamaan omia lainsäädäntöhankkeita eteenpäin.

Nämä kaksi lainsäädäntöhanketta, joihinka viittasitte, kuten hyvin ymmärrätte ja tiedätte, ovat erittäin herkkiä poliittisesti, ja hallituksen sisällä, kuten myös varmasti tässä eduskunnan salissa, on erilaisia näkemyksiä näihin kysymyksiin. Olemme pyrkineet kaikki ottamaan huomioon, ja meillä kuitenkin oli lähtökohtaisesti se tulokulma, että sellaisia asioita, jotka ovat hallitusohjelmassa, tai sellaisia asioita, jotka ovat rakennepoliittisessa ohjelmassa, pyritään ensisijaisesti viemään eteenpäin. Mutta voisin hyvin kuvitella, että äitiyslaki ja translaki ovat sellaisia kysymyksiä, joista keskustellaan vaalitantereilla, ja jos muodostuu vaalien jälkeen sellainen hallituskokoonpano, joka näkee hyväksi nämä eteenpäin viedä, niin silloin ne viedään. Minun henkilökohtaista kantaani näissä kysymyksissä ei kannata epäillä, mutta tämä on (Puhemies koputtaa) eduskunnan kyselytunti, ja näissä kahdessa kysymyksessä emme ole pystyneet etenemään.

Juho Eerola /ps:

Arvoisa herra puhemies! Kysyn vastaavalta ministeriltä: miten hallitus aikoo turvata lapsen oikeuden sekä äitiin että isään myös avio- ja avoerotilanteissa?

Sosiaali- ja terveysministeri Laura Räty

Arvoisa puhemies! Tähän edelliseen kysymykseen ja tähän kysymykseen liittyen totean, että tämän hallituksen tavoitteena on ollut edistää tasa-arvoa ja erilaisen vanhemmuuden toteutumista ja olen tänään nimittänyt työryhmän pohtimaan erilaisten vanhempainetuuksien ja vanhempainvapaajärjestelmän suhtautumista erilaiseen perhemalliin ja erilaisiin vanhempiin — adoptioperheisiin, sateenkaariperheisiin ja niin edelleen.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Tämä kysymys on tällä erää käsitelty.

Näin myös kyselytunti on päättynyt.

​​​​