Täysistunnon pöytäkirja 151/2014 vp

PTK 151/2014 vp

151. TIISTAINA 10. HELMIKUUTA 2015 kello 14.02

Tarkistettu versio 2.0

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain sekä maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

 

Eero Reijonen /kesk:

Herra puhemies! Aivan ei avautunut minulle, mikä tässä on tämä tavoite ollut, kun täällä hallituksen esityksen perusteluissa todetaan, että maankäyttö- ja rakennuslaista puuttuu nimenomaan säännös kunnan maapolitiikan harjoittamisesta. Tosiasiahan on, että kaavoja on monta eri astetta. Maakuntakaavoissa käytännössä määritetään kaupan suuryksikköjen paikka. Ei se ole välttämättä kunnan päätettävissä, vaikka kuinka hyvää maapolitiikkaa kunnassa harjoitettaisiin. Varmaan perustelut ovat hyvät olleet ja hyvä tarkoitus.

Täytyy kuitenkin muistaa, että kunnan maapolitiikalla on aina semmoinen yleispiirre ollut, että valittajia löytyy melkein jokaisesta kaavasta, ja tämä kaavojen käsittely on se suurin pullonkaula tällä hetkellä. Täällähän on tehty hallituksessa päätöksiä muun muassa pääkaupunkiseudun liikennehankkeitten rahoittamisesta sillä perusteella, että saadaan käyntiin merkittäviä rakennushankkeita, mutta se ei auta yhtään mitään, kun kaavat eivät vielä ole valmiita eivätkä oikeastaan edistä yhtään sitä asuntorakentamista. Ei auta liikenneväylien rakentaminen, jos ei asuntoja saada aikaiseksi sen takia, että kaavoista valitetaan.

Yleiskeskustelu päättyi.