Täysistunnon pöytäkirja 154/2014 vp

PTK 154/2014 vp

154. PERJANTAINA 13. HELMIKUUTA 2015 kello 13.07

Tarkistettu versio 2.0

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain muuttamisesta

 

Ben Zyskowicz /kok:

Arvoisa herra puhemies! Hyvät kollegat! Yleinen hokema tänä päivänä politiikassa ja mediassa on se, että tämä nykyinen hallitus — tarkoitan tämän vaalikauden hallituksia — ei olisi saanut mitään aikaiseksi ja että päätöksentekomenettely juuri tässä hallituksessa olisi aivan erityisen ongelmallista. Viimeksi äsken työhuoneessani kuuntelin Politikkaradiota, jossa maan johtavat toimittajat Yleisradiosta kertoivat, että mikään tämän hallituksen hanke ei ole edennyt yhtään mihinkään.

Tämä yleinen hokema ei ole totta. Jos katsotaan vaikkapa valtiontalouden tasapainottamista, niin tällä vaalikaudella on tehty noin 6 miljar-din euron tasapainotustoimet, kun taas edellinen, keskustajohtoinen hallitus, kun maan talous syöksyi rotkoon 2009, otti vain velkaa lisää niin (Markku Rossin välihuuto), että 2010 otettiin velkaa 10 miljardia euroa — 10 miljardia euroa, edustaja Rossi. Tänä vuonna otetaan todennäköisesti noin puolet siitä.

En nyt pysty tämän asian yhteydessä puuttumaan tähän asiaan enempää, enkä mainitse siitä, että eläkeuudistus on mennyt eteenpäin, sote-uudistus on mennyt eteenpäin, vaikka siinäkin on tietysti ongelmia. Enkä mainitse erikseen siitä, että kuntien tehtäviä ja velvoitteita on karsittu. Mitään näistä — mitään näistä — ei tehty edellisen hallituksen aikana.

Herra puhemies! Nyt on kyse hallituksen yhdestä tavoitteesta, normien ja turhan sääntelyn purkamisesta, prosessien sujuvoittamisesta. Edellinen hallitus, keskustan johtama, tai sitä edellinen hallitus, keskustan johtama, ei näissä asioissa tehnyt yhtään mitään. No, tämä surkeista surkein hallitus, jota kaikki mollaavat ja moittivat, että se ei ole saanut mitään aikaiseksi, on esimerkiksi myös tässä normien purkamisessa ja prosessien sujuvoittamisessa lähtenyt liikkeelle, toisin kuin sen edeltäjä.

Meillä on nyt tällä hetkellä tässä toisessa käsittelyssä hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain muuttamisesta. Luenpa muutaman kohdan täältä lausunnon antaneen talousvaliokunnan mietinnöstä.

Tässä sanotaan siis näin: "Esityksen talousvaliokunnan toimialaan liittyvät keskeiset ehdotukset kohdistuvat lupaprosessien kehittämiseen. Tavoitteena on tältä osin sekä sujuvoittaa maa-ainesten ottamisen lupamenettelyä että tehostaa ympäristölupien käsittelyä. Valiokunta pitää esityksen tavoitteita erittäin kannatettavina." Sen jälkeen: "Hallituksen esitys on ensimmäinen askel edellä mainittuun suuntaan. Esitys vähentää jossain määrin tarvittavien lupien määrää ja virtaviivaistaa lupaprosessia."

Sen jälkeen täällä, kun on kyse maa-ainesluvan ja ympäristönsuojelulain mukaisen luvan yhdistämisestä, sanotaan näin: "Yhteiskäsittely virtaviivaistaa prosessia, poistaa päällekkäistä työtä ja luo synergiaetuja sekä luvan hakijan että viranomaistoiminnan osalta. Mahdollisimman selkeä ja yksinkertainen lupaprosessi hyödyttää myös kolmansia osapuolia, jotka voivat nykyistä paremmin seurata prosessin etenemistä ja tarvittaessa vaikuttaa siihen. Muutoksenhaun yhtenäistäminen varmistaa, että hanketta voidaan käsitellä kokonaisuutena myös mahdollisia valituksia käsiteltäessä. Uudistusten voi olettaa lyhentävän käsittelyaikoja."

Sitten tässä luovutaan tarkistusmenettelystä. Siitä talousvaliokunta sanoo näin: "Yhdistettynä edellä mainittu uuteen pääsääntöön, jonka mukaan lupa on lähtökohtaisesti voimassa toistaiseksi, uudistus luo mahdollisuudet joustavoittaa luvitusta huomattavasti."

Täällä on myös, herra puhemies, muita muutoksia.

Pointtini on siis se, että tämä hallitus, jonka mollaaminen tuntuu olevan sekä mediassa että politiikassa sellainen yleinen kansalaisharrastus, on paljon mainettaan parempi ja tehnyt myös rakennepuolella — siis myös rakennepuolella: sotessa, eläkeuudistuksessa, lupien ja prosessien sujuvoittamisessa, kuntien tehtävien ja velvoitteiden karsimisessa — huomattavia esityksiä tänne eduskunnalle, joita mikään aikaisempi hallitus ei ole tehnyt. Ja kuitenkaan ongelmat tältä osin, tarpeet tältä osin eivät varmasti ole syntyneet kesällä 2011, kun nykyinen hallitus aloitti.

Herra puhemies! Normien purkaminen, prosessien sujuvoittaminen jatkuu. Meillä on lakivaliokunnassa iso sitä koskeva esitys. Meillä on ministeri Tarasti selvityshenkilönä edelleen selvittämässä lupaprosessien, siis ympäristöalan kaavoituksen ja lupaprosessien, selkeyttämistä ja sujuvoittamista. Ja meillä on pääministerin asettamana ministeri Sanni Grahn-Laasosen johtama kaikkien puolueiden työryhmä valmistelemassa turhien normien purkamista ja prosessien sujuvoittamista.

Herra puhemies! Nyt käsittelyssä oleva hallituksen esitys on oiva esimerkki siitä, että näissä asioissa mennään eteenpäin, mutta kun nämä eivät ole aivan yksinkertaisia asioita niin kuin esimerkiksi tämä translain säätäminen eli se, että miehen pitää voida synnyttää, niin tällaiset asiat eivät juurikaan meidän nykymediaa kiinnosta.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Aikataulutekijät ovat sellaisia, että joudumme hetken päästä päättämään istunnon suuren valiokunnan kokousta varten, mutta tässä on mahdollisuus käydä tämmöinen lyhyt debatti aiheesta.

Markku Rossi /kesk(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Hyvin lyhyesti.

Näyttää olevan perjantai jälleen: edustaja Zyskowicz vauhdissa. Haluan painottaa, että en tarkoita tällä suomalaisella sananlaskulla teitä, edustaja Zyskowicz. Minulle tuli kuitenkin mieleen sanonta "Se koira älähtää, johonka kalikka kalahtaa".

Eeva-Maria Maijala /kesk(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Me todellakin olemme kehuneet tätä kyseistä lakiesitystä, elikkä tämä on onnistunut, tämä on tehnyt byrokratian purkua — juuri mitä pitääkin. Mutta todellakin tämä on vasta ensimmäinen, jota me kehumme, ja nyt on sentään jo neljäs vuosi menossa. (Ben Zyskowicz: Ja teillä oli kahdeksan vuotta pääministeri!)

Nyt sitten tämän hallituskauden aikana olemme tuoneet vahvasti tämän asian esille, ja nyt yhdessä yritetään. Nyt todella toivon, että siitä kolmannen vaiheen käsittelystä, joka nyt aloitetaan, me saamme jatkaa sitten hyvällä vauhdilla ja sitten todellakin purkaa siinä paljon lisää ympäristöhallinnon byrokratiaa.

Jari Myllykoski /vas(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Aina joskus otetaan se ensimmäinen askel, ja nyt tämä hallitus on sen ottanut, ja talousvaliokunta omissa perusteluissaan on hyvin esille tuonut, mitä mahdollisuuksia tämä avaa. Tämä ei vielä tee byrokratiasta tarpeetonta, eivätkä sen tilaustyöt ole loppuneet. Esimerkiksi tämän hallituksen aikana maata-louselinkeinosektorille jokainen lainsäädäntö on tuonut lisää henkilötyövuosia eli lisännyt byrokratiaa.

Tämä on oikea suunta. Toivottavasti seuraava eduskunta, seuraava hallitus ottaa vielä rohkeampia askeleita, niin että lupaprosessit ovat yhteensidottuja, niin että eri hallinnonalat tekevät yhteistyötä, valmistelu etenee tasapainoisesti, turhista valituskierteistä ja asian viivyttämisestä päästään eroon. Tämä on hyvä ensimmäinen askel. Pidetään tätä lasta jaloillaan.

Heikki Autto /kok(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Edustaja Rossi täällä nokkelasti esitti, että se koira älähtää, johon kalikka kalahtaa. No, kyllä varmaan näin. Tässä salissa me kaikki yhdessä, jokainen vuorotellen hallitusvastuuta kantaen, olemme säätäneet näitä säädöksiä, joilla kieltämättä suomalaisen yhteiskunnan normitus on viety liian pitkälle. Mutta edustaja Zyskowicz on täysin oikeassa siinä, että kokoomuslainen ministeri Sanni Grahn-Laasonen on ensimmäinen ympäristöministeri Suomessa, joka lähtee purkamaan tätä yliraskasta sääntelyä, lähtee järkevöittämään normeja niin, että esimerkiksi tässä laissa keskeisellä sijalla oleva eläinsuojien ympäristölupamenettely järkevöityy niin, että maatalouselinkeino Suomessa on tulevaisuudessa kannattavaa, niin että suomalaiset kuluttajat saavat hyvää suomalaista ruokaa, maailman parasta ruokaa, jatkossakin ruokapöytiinsä.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Haluaako edustaja Zyskowicz vastauspuheenvuoron, jonka puheenvuorosta keskustelu alkoi?

Ben Zyskowicz /kok(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Kiitän kehuista.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Tämän jälkeen kysyn: ovatko edustaja Auton ja edustaja Myllykosken puheenvuoropyynnöt voimassa?

Jari Myllykoski /vas:

Arvoisa herra puhemies! Lyhyestä virsi kaunis.

Heikki Autto /kok:

Arvoisa puhemies! Toteaisin todella tähän, että kun näitä eläinsuojien ympäristölupamenettelyjä virtaviivaistetaan, niin oli todella hienoa, että näitä eläinyksikkömääriä lähdettiin reilusti nostamaan ja myös sitten tätä kunnan ja avin välistä toimivaltarajaa nostetaan. Juuri tämänsuuntaista tarkastelua pitäisi nyt pystyä tekemään kaikkien muittenkin hallinnonalojen osalta, jotta siellä paikallisesti, missä parhaiten tiedetään, kuinka asiat ovat, pystyttäisiin vaikuttamaan, elikkä myös sitä EU:n vaalimaa subsidiariteettiperiaatetta, että lähellä päätetään, juuri sillä tasolla, millä on järkevää päätöksiä tehdä, noudatettaisiin.

Elikkä kiitos ministeri Grahn-Laasoselle tästä esityksestä.

Matti Saarinen /sd:

Arvoisa herra puhemies! Kommentoin edustaja Zyskowiczin puheesta sitä kohtaa, jossa hän käsitteli median käyttäytymistä. Olen hänen kanssaan samaa mieltä ja lausun eräällä tavalla kiitollisuuteni siitä, että meidän hallituksemme ei ole muslimihallitus, koska moinen pilkka saattaisi pahimmoillaan lisätä suorastaan terroristivaaraa.

Keskustelu päättyi.