Täysistunnon pöytäkirja 155/2006 vp

PTK 155/2006 vp

155. TORSTAINA 8. HELMIKUUTA 2007 kello 16.30

Tarkistettu versio 2.0

Kuntien teettämien pätkätöiden vaikutus valtionosuuksiin

Suvi Lindén /kok:

Arvoisa puhemies! Naisten ja miesten palkkaerot ovat kasvaneet. Pätkätyöt eivät ole tämän hetken ilmiö vaan kauan tiedossa ollut ongelma.

Kokoomus halusi syksyisellä välikysymyksellään korostaa naisten asemaa työelämässä ja vauhdittaa tekoja. Haluamme, että kuntien valtionosuuksissa kannustetaan vakinaistamaan virkoja. Uskomme tasa-arvotupoon. Perusteettomat pätkätyöt ovat ongelma.

Ministeri Filatov, olette ollut työministerinä lähes kaksi kautta, ja sosialidemokraateilla salkku on ollut hallussaan 12 vuotta. Olette kannattanut julkisuudessa määräaikaisia työnantajamaksujen alennuksia työnantajille, jotka vakinaistavat määräaikaisia. Yksityiselle sektorille tarvitaan varmasti toisenlaisia porkkanoita. Kannatatteko sitä, että kuntien valtionosuuden yhdeksi kriteeriksi asetetaan perusteettomien pätkätöiden osuus kunnassa teetettävistä töistä?

Työministeri Tarja Filatov

Arvoisa puhemies! Kunnissahan itse asiassa on kyse hyvin moniulotteisesta asiasta, enkä usko, että jos määräaikaisen työn määrä otetaan kriteeriksi valtionosuuksille, se poistaa ongelmaa, koska kyse on työjärjestelyistä, kyse on siitä, että opitaan käyttämään sijaisia uudella tavalla, kyse on siitä, että opitaan käyttämään niitä palkkausjärjestelmiä, jotka voisivat edistää naisten palkkausta, kyse on paljon paljon moniulotteisemmasta asiasta. Mutta toki on kyse myös siitä, että kunnissa pitää olla riittävästi rahaa, ja silloin tullaan niihin kysymyksiin, miten me tulevaisuudessa jaamme esimerkiksi veronkevennysvaran ja valtionosuusvaran, palveluihin tarkoitetun valtionosuusvaran.

Suvi Lindén /kok:

Arvoisa puhemies! Ymmärsinkö, ministeri Filatov, oikein, että te kannatatte tasa-arvotupoa, te kannatatte, että seuraavassa tupossa valtionosuuksia korvamerkitään niille kunnille, jotka todellakin vakinaistavat näitä perusteettomia pätkätöitä?

Työministeri Tarja Filatov

Arvoisa puhemies! En todellakaan kannattanut tätä esitystä, vaan yritin kuvata sitä, että määräaikaiset työsuhteet ovat paljon monimutkaisempi asia kuin se, että valtionosuutta jaettaisiin sen mukaan, mikä on määräaikaisten osuus kunnassa. Jos määräaikaisia on sen vuoksi, että kunnassa ei ole rahaa, niin johtaisiko se parempaan tulokseen, että ne kunnat, joissa on jo vakinaistettu ja on ollut rahaa, saisivat sitä enemmän?

Tarja Cronberg /vihr:

Arvoisa puhemies! Perusteettomat pätkätyöt on laissa kielletty, ja on hyvä, että nyt puututaan mahdollisesti sakoilla niiden teettämiseen. Kuitenkin pätkätyöt tulevat aina olemaan todellisuutta suomalaisessa työelämässä, hanke-, projektitaloudessa, apurahataloudessa. Mitä hallitus aikoo tehdä pätkätöiden sosiaaliturvan parantamiseksi? (Ed. Kimmo Kiljunen: Kansanedustajat ovat pätkätöissä!)

Työministeri Tarja Filatov

Arvoisa puhemies! Siinä on tehty hyvin pitkäjänteisesti työtä. On parannettu määräaikaisten työsuhteiden eläketurvaa, sairausoikeuksia, vuosilomaoikeuksia ja monia muita asioita sillä tavalla, että määräaikaiset työsuhteet eivät ole enää teettäjälleen edullisempia, niin kuin ovat olleet aikaisemmin. Itse asiassa jos listaa kaikki toimet, se olisi ranskalaisina viivoina aanelonen ykkösrivivälillä, kuinka paljon työtä asian eteen on tehty. Se mielestäni kuvaa sitä, että asia ei ole kovin yksinkertainen, koska on erilaisia syitä määräaikaisuuksien taustalla. Esimerkiksi kunnissa voisivat valtuustot ryhdistäytyä sen suhteen, että todellakin käyttäisivät työnantajan ääntä, joka valtuustolla on, miettisivät keinoja, miten kunnassa voidaan sijaisuudet järjestää seutukunnallisesti sijaispankin tai jonkun muun kautta. Monessa kunnassa onneksi tähän suuntaan on edetty.

Sitten on vielä yksi sektori tästä määräaikaisuudesta, joka johtuu siitä, että työntekijöillä ei ole virkapätevyyttä, mikä julkisella sektorilla näkyy. (Puhemies koputtaa) Olen sanonut, että tässä voitaisiin käyttää työvoimapoliittisen koulutuksen rahoitusta yhteishankintana, jotta se pätevyys saataisiin työntekijöille hankittua.

Susanna Haapoja /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Pätkätöihin ja naisten työllistymiseen liittyvät monasti myös naiset, jotka toimivat yksinyrittäjinä, erityisesti kampaamo- tai käsityöalalla. Kysyisin hallitukselta:

Onko tutkittu jo näitä alvin alarajasiirrosta johtuvia työllistämislisäyksiä, ja onko se mahdollistanut näissä yksinyrityksissä lisää näitä työpaikkoja? Onko tästä jo varsinaista tietoa?

Kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen

Arvoisa puhemies! Sellaista tutkittua tietoa ei taida vielä olla, ainakaan minun tiedossani ei ole, ja kysyin kollega Filatovilta — ei ole. Mutta voi hyvin kuvitella ja ajatella, että toki tällä myönteinen vaikutus on ollut. Ehkä sietää kohta tutkia. Tämä säädös on nyt ollut vajaa kaksi vuotta voimassa, jos oikein muistan.

Astrid Thors /r:

Värderade talman! Värderade ministrar! I går hade vi en debatt med konstnärer här i riksdagen och flera av dem klagade på att trots efterfrågningar hade de inte fått någon tolkning från arbetsministern varför man inte kan sammanjämka stipendiesystemet bättre med arbetslöshetssituationen. Trots flera förfrågningar har minister Filatov inte velat ge svar på den här frågan.

Arvoisa puhemies! Arvoisat ministerit! Eilen Arkadia-seura tässä talossa järjesti tilaisuuden, jossa keskusteltiin taiteilijoiden ja taiteen tilasta, ja moni siellä läsnä oleva totesi, että pyynnöistä huolimatta ministeri Filatov ei ole vastannut kysymykseen, voisiko hän tulkinnoillaan ottaa esiin ja parantaa esimerkiksi niitä tyhmyyksiä, joita liittyy eri stipendinsaajien työskentelyyn ja toisaalta työttömyystilanteeseen.

Työministeri Tarja Filatov

Arvoisa puhemies! Olen tavannut sekä tieteen- että taiteentekijöitä tämän saman problematiikan tiimoilta, ja meidän ohjeistuksemme on tehty niin heitä ymmärtäväksi kuin se vain lain puitteissa on mahdollista. Mutta kun meillä on olemassa oikeuden päätöksiä lain tulkinnasta, jotka antavat ohjeistukselle tietyn raamin, niin ei ole mahdollisuutta joustaa pidemmälle kuin tällä hetkellä on tehty, vaan kyse on sosiaali- ja terveysministeriön alaisesta lainsäädännöstä, johon tarvittaisiin muutos.

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! En ollut kyllä pyytänyt lisäkysymystä, mutta voin kysyä. Tiedustelen ministeri Filatovilta, kun sanoitte, että kuntien työllistäminen ja erityisesti naisten työllistäminen riippuu keskeisesti siitä, että kunnilla on riittävästi rahaa:

Aiotteko huolehtia myöskin vaalien jälkeen siitä, että sitä on? Tämän voisi tietysti osoittaa pääministeri Vanhasellekin. Tässähän on ollut neljä vuotta aikaa ennen näitä vaaleja.

Työministeri Tarja Filatov

Arvoisa puhemies! Tämä ei liene vaalitentti vaan hallituksen kyselytunti. Mutta yritin kuvata sitä, että kyse on paitsi rahasta myös työnantajaosaamisesta. Koska tällä hetkellä määräaikainen työ ei ole työnantajalle yhtään edullisempaa kuin pysyväkään sen vuoksi, että sosiaaliturvamuutoksia on tehty, on usein kyse siitä, että ei osata käyttää työaikajärjestelyjä, jotka mahdollistaisivat vakinaistamisen, tai ei välitetä käyttää niitä, mutta kyllä kyse on myös kuntatyönantajan asenteesta, joka katsoo, että naisvaltaisena alana he ikään kuin tarvitsevat suuremman sijaisreservin tai suuremman määräaikaisreservin kuin jotkut muut sektorit. Tämä on mielestäni asennekysymys, johon me kaikki voimme vaikuttaa.

Pääministeri Matti Vanhanen

Arvoisa puhemies! Niin kuin eilispäivänä kuntakentän omat tilastot kertoivat, kuntien talousasema on nyt parantunut. Suunta on oikea. Se ennen muuta johtuu parantuneesta taloustilanteesta. Se, että on 100 000 ihmistä enemmän maksamassa veroja, tuo kunnille tuloja. Tietyltä osaltaan vaikuttavat luonnollisesti myös valtionosuuksien lisäykset, joita hallitus ja eduskunta ovat olleet tekemässä, mutta valtionosuudet sinällään kattavat vajaan 20 prosenttia kuntien menoista, eli pääosa siitä parantuneesta tilanteesta tulee tämän taloustilanteen parantumisen kautta. Ja kun on rahaa käytössä, silloin myös tietysti kunnat ovat pystyneet työllistämään selvästi aikaisempaa enemmän.

Puhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.