Täysistunnon pöytäkirja 155/2006 vp

PTK 155/2006 vp

155. TORSTAINA 8. HELMIKUUTA 2007 kello 16.30

Tarkistettu versio 2.0

Suomen elokuvasäätiön valtiontuen ennakkoehdot

Jörn Donner /r:

Arvoisa puhemies! Tämä kysymys liittyy kulttuuriin, mikäli joku hallituksessa on kiinnostunut.

Tietooni on saatettu, että opetusministeriö myöntäessään tuotantotukivaroja Suomen elokuvasäätiölle asettaa niin sanottuja ennakkoehtoja: Kotimaisen elokuvan katsojaosuuden teattereissa on oltava luokkaa 10—15 prosenttia ja vähintään miljoona katsojaa vuodessa. Yleensä nämä tavoitteet ovat toteutuneet viime vuosina.

Mutta onko ministeri sitä mieltä, että tässä, kuten muussakin taiteessa, on pyrittävä jonkinlaiseen yleisömäärän maksimointiin, mikä voisi johtaa siihen, että teatterit täyttyvät ja kirjallisuus kukoistaa tuottamalla ja kirjoittamalla yhtä suurta suomalaista, Matti Nykästä, käsitteleviä teoksia? Onko tämä ministerin mielestä oikeaa kulttuuripolitiikkaa?

Samalla kysyisin: Millä tavalla ministeriö aikoo puuttua siihen epäkohtaan, että televisiokanavat maamme suurimpina elokuvien kuluttajina (Puhemies koputtaa) väistävät vastuutaan kotimaisen elokuvan suhteen? (Puhemies koputtaa)

Lopuksi sanoisin, että ohjaaja Aki Kaurismäki, joka on menestynein suomalainen ohjaaja, ei ole menestynyt opetusministeriön tilauksen ja ohjeiston tuloksena. (Eduskunnasta: Aivan!)

Kulttuuriministeri Tanja Saarela

Arvoisa herra puhemies! Elokuvasäätiö, joka todellakin tukee suomalaista, kotimaista, elokuvatuotantoa, on lisäresursseja tämän vaalikauden aikana saanut yli 5 miljoonaa euroa.

Kysymys, johon ed. Donner viittaa, liittyy jälkikäteistukeen, joka tarkoittaa sitä, että kun elokuva saavuttaa tietyn katsojamäärän, niin tällöin tätä tukea vielä tulee hieman enemmän. Väite siitä, että jollakin tavalla Elokuvasäätiön autonomiaan puututtaisiin sen enempää, että opetusministeriö määrittelisi, kenelle tuki jaetaan, ei pidä paikkaansa. Elokuvasäätiö itsenäisesti päättää ja tekee päätökset, minkälaisilla perusteilla elokuville jaetaan tuota tukea. Tuo könttäsumma, joka budjetissa Elokuvasäätiölle annetaan, ei pidä sisällään tällaisia määräyksiä. Painopisteitä toki on. Eräs painopistealue, joka opetusministeriössä on ollut, on ollut lasten ja nuorten kulttuuri, ja on ollut ilahduttavaa huomata, että Elokuvasäätiö on tämän painopisteen kyllä huomioinut tukea jaettaessa.

Jörn Donner /r:

Arvoisa puhemies! Minä en oikein tiedä, mitä minä sanoisin, koska siteerasin äskettäin opetusministeriön ohjeistoa, joka ei koske pelkästään jälkikäteistukea vaan myöskin ennakkotukea, ja sillä pyritään siihen, että tehdään kaupallisesti menestyviä suomalaisia roskaelokuvia epäsuoraan valtion tuella.

En voi kysyä ministeriltä mitään, koska minä ymmärrän, että tämä on kuurojen dialogia.

Kulttuuriministeri Tanja Saarela

Arvoisa herra puhemies! Ed. Donnerille voin kuitenkin ilosanomana kertoa, että tämä tuki ja tämän tuen korotus ei ole osunut turhaan, sillä tällä hetkellä joka viides elokuvissa kävijä valitsee kotimaisen elokuvan. Eli katsojamäärät ovat selvästi nousseet. Uskon, että elokuvat kuitenkin loppujen lopuksi tehdään katsojille, ja se että katsojat ovat löytäneet kotimaisen elokuvan, ei puhu sellaista kieltä, että ne olisivat roskaelokuvia. Päinvastoin väitän, että katsojat äänestävät omalla tavallaan katsomalla ja valitsemalla kotimaisia elokuvia. Tässä tavoitteessaan hallitus ja Elokuvasäätiö hyvällä toiminnallaan ovat onnistuneet.

Puhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.