Täysistunnon pöytäkirja 155/2014 vp

PTK 155/2014 vp

155. TIISTAINA 17. HELMIKUUTA 2015 kello 14.02

Tarkistettu versio 2.0

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

 

Ritva Elomaa /ps:

Arvoisa puhemies! Vastalauseen mukaisesti esitän, että lakiehdotus hylätään.

Kimmo Kivelä /ps:

Arvoisa puhemies! On todellakin kysymyksessä väliaikaisiksi tarkoitettujen säästöjen muuttaminen vakituisiksi. Kaikkinensa tällä hallituskaudella koulutuksesta on leikattu 1,7 miljardia, ja lisää on luvassa. On enemmän kuin paikallaan käydä välikysymyskeskustelu huomenna tästäkin esityksestä. Koko oppositio on ollut laatimassa sivistysvaliokunnassa vastalausetta, ymmärrettävästi. Emme saa rapauttaa hienoa koulujärjestelmää, jota on sukupolvissa rakennettu ja jota kansainvälisestikin ihmetellään ja ihastellaan.

Näin ollen kannatan edustaja Elomaan tekemää hylkäysehdotusta.

Inkeri Kerola /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Kuten tässä edellä puheenvuoroissa ja yleisesti keskustelussa yhteiskunnassamme on tullut esille, koulutus on kokenut kovia tällä hallituskaudella. Ja tämä kyseinen lakiesitys, joka nyt on käsittelyssä, on yksi niistä, joihin liittyy erittäin radikaali leikkaustoimenpide.

Esitän, että vastalauseen mukaisesti, jossa vastalauseessa ovat keskustan, vihreiden ja vasemmistoliiton kansanedustajat, tämä lakiesitys hylätään.

Ari Torniainen /kesk:

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Kerolan tekemää hylkäysehdotusta.

Keskustelu päättyi.