Täysistunnon pöytäkirja 155/2014 vp

PTK 155/2014 vp

155. TIISTAINA 17. HELMIKUUTA 2015 kello 14.02

Tarkistettu versio 2.0

15) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

 

Hanna  Mäntylä /ps:

Arvoisa puhemies! Tämä hallituksen esitys terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetusta laista on pääosin perussuomalaisten mielestä kannatettava, mutta emme pidä sitä riittävänä turvaamaan ulkomailta Suomeen tulevan terveydenhuollon henkilöstön riittäviä kielitaitovaatimuksia, ja tämän vuoksi teen vastalauseen mukaiset lausumaehdotukset, jotka kuuluvat seuraavasti:

"1. Eduskunta edellyttää, että ammattipätevyysdirektiiviä kansallisesti täytäntöön pantaessa terveydenhuollon ammattihenkilöstöä koskevia säädöksiä muutetaan siten, että EU/ETA-alueella tai sen ulkopuolella koulutuksensa suorittaneilta edellytetään todistusta riittävästä kielitaidosta ammatin laillistamisen yhteydessä.

2. Eduskunta edellyttää, että terveydenhuollon ammattihenkilöstön kielitaitovaatimuksia nostetaan yleisten kielitutkintojen taitotasolle 4 / eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen tasolle B2.

3. Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee esityksen siitä, että terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin lisätään tieto henkilöiden kielitaidosta."

Arja Juvonen /ps:

Arvoisa herra puhemies! Avain hyvään ja turvalliseen hoitoon on se, että potilaat ja hoitajat ymmärtävät toinen toisiaan. Potilasturvallisuutta olemme pyrkineet parantamaan lukuisilla erilaisilla ohjelmilla, ja on hienoa, että nämä — Parannetaan potilasturvallisuutta yhdessä -ohjelma muun muassa — saavat jatkoa myös tulevaisuudessa. Tarvitsemme paljon uusia työntekijöitä ja työvoimaa hoiva-alalle, sillä on todettu, että runsaan eläköitymisen myötä siellä tulee olemaan pulaa ammattitaitoisista työntekijöistä, ja on itsestään selvää, että myös ulkomaalaisten työntekijöiden osuus tulee Suomessa kasvamaan.

Kielitaidon vaatimus on ehdoton. On hyvin ikävää, että tämä lakiesitys, joka sisältää kyllä myös hyviä asioita, painottaa paljon sitä itse terveydenhuoltosektoria sitten toimimaan kielenopettajana. Ja sehän ei tietenkään sinne hoitotyön jokapäiväiseen toimintaan ole mikään paras mahdollinen vaihtoehto, että siellä samalla, kun hoidetaan ihmisiä, opetellaan kieltä — niinhän se menee, kaveria ei sielläkään jätetä, ja kyllä siellä tietysti hoitajatkin parhaansa yrittävät, että toinen toisiaan ymmärtäisivät.

Kannatan näitä perussuomalaisten tekemiä esityksiä. Kannatan Hanna Mäntylän tekemää esitystä.

Keskustelu päättyi.