Täysistunnon pöytäkirja 156/2006 vp

PTK 156/2006 vp

156. PERJANTAINA 9. HELMIKUUTA 2007 kello 13

Tarkistettu versio 2.0

7) Hallituksen esitys Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä lentoyhtiöiden PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriölle tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta

 

Minna Sirnö /vas:

Arvoisa puhemies! Kyseinen esitys juontaa juurensa viime kesään, jolloin Euroopan parlamentti teki urotöitä yrittäessään löytää keinoja välttää kiristyksiä ja ylimääräisten tietojen keruuta Yhdysvaltojen ja Euroopan välisen lentoliikenteen matkustajista. Toivon, että jatkossakin Euroopan parlamentti toimii tässä suhteessa erittäin tarkkaavaisena. Nyt käsissä oleva esityshän on väliaikainen, ja tietääkseni ensi viikon Euroopan unionin neuvostossa asiaa käsitellään mahdollista pysyvämpää ratkaisua haettaessa. Tällöin toivoisin kuitenkin, että edelleen sekä Suomen hallitus että Euroopan parlamentti kiinnittäisivät myös jatkossa huomiota siihen, mikä on rekistereitten kohtalo Yhdysvalloissa. Valitettavasti Yhdysvalloissa suuri osa tämän tyyppisistä rekistereistä on kaupallisissa käsissä ja niitten kaupallistamismahdollisuuksia ei ole aina rajoitettu eikä myöskään tarkasti valvottu sitä, mihin näitä rekistereitä käytetään.

Ihan kuriositeettina tiedoksi: Kun tätä käsillä olevaa esitystä ei vielä ollut, vaan neuvoteltiin siitä edellisestä versiosta, suomalaiset luterilaisen kirkon papit perustivat tai osa pappeja perusti tällaisen ryhmän, joka päätti kansalaistottelemattomana merkitä jokaisella lennolla itsensä kasvissyöjäksi pelkästään sen takia, että vältettäisiin sitä leimaa, että vain islaminuskoiset ovat kasvissyöjiä, joista kerätään tietynlaista profiilia Yhdysvaltojen käyttöön.

Astrid Thors /r:

Värderade talman! Det här är som den föregående kollegan sade en tillfällig lösning och det finns ett förhandlingsmandat som uppenbart kommer att diskuteras nästa vecka. Därför hoppas jag nu att våra förhandlare skall ha framgång och det finns allt skäl att konstatera att Finland — kanske för att riksdagen har varit så vaksam — verkligen eftersträvar ett sådant avtal som också i fortsättningen skulle garantera våra grundrättigheter.

Det här avtalet om passageraruppgifterna har fått mycken uppmärksamhet. Men det är uppenbart att det också finns andra system, sådana som exempelvis bankernas swift-system som egentligen ingen instans i Europa övervakar i dag vilka slags uppgifter som lämnas ut om enskilda personers banktransaktioner via det systemet till Amerika. Här har man lyckligtvis också varit vaksamma i Europaparlamentet, man har ställt frågor utan att få något riktigt svar om vilken dataskyddsmyndighet som övervakar där och vilken grunden är för överföringarna.

Arvoisa puhemies! Voin yhtyä siihen, mitä edellinen puhuja totesi, että tässä on ollut erittäin vaikeat neuvottelut ja kohta alkavat uudet, mikäli tiedot pitävät paikkansa. Suomi on kuitenkin näissä mandaattineuvotteluissa pyrkinyt siihen, että me saamme paremmat takeet, että perusoikeuksia ei loukata.

Tämä Pnr-sopimus on saanut paljon julkisuutta Suomessa. Yhtä paljon ansaitsisivat myöskin muut tiedonvaihtojärjestelmät, ja tässä yhteydessä haluaisin nostaa esiin pankkien niin sanotun swift-maksujärjestelmän, josta on selkeitä viitteitä siitä, että sieltäkin on niin sanotusti otettu tietoja ihan vastaaviin tarkoituksiin ja eurooppalaisten kansalaisten tietosuojaa on loukattu. Siihenkin meidän pitäisi tulevaisuudessa kiinnittää enemmän huomiota, kun on selvää, että kukaan ei ole sitä valvonut, ei Euroopan keskuspankki eikä mikään tietosuojaviranomainen.

Yleiskeskustelu päättyy.