Täysistunnon pöytäkirja 156/2006 vp

PTK 156/2006 vp

156. PERJANTAINA 9. HELMIKUUTA 2007 kello 13

Tarkistettu versio 2.0

8) Hallituksen esitys laiksi seutuyhteistyökokeilusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

 

Juha Rehula /kesk:

Arvoisa rouva puhemies! Kun päivänä, jolloin eduskunta on hyväksynyt sisällöltään niin yhteistoimintalain kuin lain lastensuojelulain uudistamisesta, käsittelyssämme on esitys seutuyhteistyökokeilulain muutoksesta yhden pykälän osalta, niin tämä on varsin pieni, mutta kyse on kuitenkin asiasta, joka koskettaa Päijät-Hämeen maakuntaa tavalla, jolla toivottavasti on eteenpäinvievää vaikutusta sen suhteen, miten maakunnassa julkiset palvelut jatkossa järjestetään.

Haluan tässä yhteydessä kiittää ensinnäkin hallitusta siitä, että tämä esitys tänne saatiin, toisekseen hallintovaliokuntaa siitä työstä, jonka nyt sitten tässä vaalikauden loppupuolella ehtivät tehdä.

Tässä puite- ja Paras- ja muitten hankkeitten ohessa kokeiltu seutuyhteistyökokeilu on menettänyt merkitystään. Aikanaan oli suuri kiinnostus kyseistä kokeilua kohtaan. Alueita oli tulossa enemmän kuin oli mahdollisuus kokeilun piiriin ottaa. Tänä päivänä ollaan tilanteessa, että joku voi jo kysyä, mitä merkitystä tällä on. Oma väittämäni on, että maakuntamme Paras-hankkeen etenemisen kannalta tällä on aivan keskeinen merkitys. Näiltä osin haluan kiittää myös hallintovaliokuntaa siltä osin, että ottivat kuultavakseen niin Artjärven, joka on maakuntamme pienin kunta, kuin Hartolan, joka on maakuntamme velkaisin kunta, miksi ne eivät halunneet lähteä tähän maakunnan muitten kymmenen kunnan joukkoon tätä asiaa eteenpäin viemään.

Valiokunta toteaa, että keskeisiltä osiltaan kokeilulain aikaansaaminen tällä tavalla kattaa sen, mitä Paras-hankkeeseenkin liittyen ollaan tekemässä. Siitä huolimatta ainakin kaikki me, joitten tulevaisuudenkuva on se, että meillä on joskus maakunnan kokoinen alue, jolla palvelut tuotetaan, kuntarajat kulkevat mukana, kun se aika tulee ja on tullakseen, olisimme pitäneet hyvänä, että Artjärvi ja Hartolakin olisivat tähän matkaan tulleet. Mutta perustuslaki suo itsehallinnollisen suojan kaikille kunnille, ja Artjärvi ja Hartola oman asemansa meidän valmisteluprosessissamme toki jatkossa löytävät. Hyvä, että esitys on tässä mallissa ja menossa eteenpäin.

Yleiskeskustelu päättyy.