Täysistunnon pöytäkirja 157/2002 vp

PTK 157/2002 vp

157. TORSTAINA 5. JOULUKUUTA 2002 kello 20.05

Tarkistettu versio 2.0

4) Hallituksen esitys vuorotteluvapaalaiksi

 

Marjatta  Stenius-Kaukonen  /vas:

Rouva puhemies! Kun tätä iltaa nyt näin pitkälle eduskunnassa vietetään, vaikka luulen, että kaikki haluaisivat olla jo tässä vaiheessa jossain muualla, vuorotteluvapaastakin on syytä sanoa pari sanaa.

Tässähän erittäin pitkään työmarkkinajärjestöt väänsivät kättä. Työnantajapuoli vastusti vuorotteluvapaan jatkoa, ja työntekijäpuoli halusi sitä jatkaa. On todella tärkeä tulos se, että vuorotteluvapaata jatketaan. Vuorotteluvapaa antaa monelle työntekijälle henkireiän, jona aikana voi kerätä voimia jaksaakseen pidempään työelämässä. Siksi on tärkeätä, että tämä laki saatiin eduskuntaan ja nyt saadaan hyväksytyksi.

Toivon mukaan työnantajapuoli ymmärtäisi sen, mitkä ovat ne keinot, joilla saadaan työntekijät jaksamaan työelämässä pidempään. Ne ovat todella kannustaminen ja välillä mahdollisuuden antaminen siihen, että voi olla poissa työelämästä hetken ja kerätä voimia jaksaakseen jälleen työelämässä. Useinhan vuorotteluvapaata käytetään opintoihin, opiskeluun, ja se on erittäin tärkeää. Siinä saa taas uusia taitoja myöskin tehdä työtä entistä paremmin.

Leea Hiltunen /kd:

Arvoisa rouva puhemies! Kuten ed. Stenius-Kaukonen totesi, tämä on valmisteltu siten ja nimenomaan nyt siinä muodossa tulee niin, että se ei edelleenkään ole vielä pysyvä. Tällä on varmasti omat perustelunsa, että se on määräaikainen, ja se on odotettu laki. Tietysti se tausta, mille tämä aikanaan perustui, oli se, että oli kysymys enemmänkin sillä lailla jaksottelusta, että saatiin, kun oli paljon pitkäaikaistyöttömyyttä, työllisyyttä tällä tavalla kohennettua. Tämä oli työvoimapoliittinen ratkaisu. Nyt tänä päivänä tämä on varmasti hyvinkin pitkälle työssäjaksamisen vahvistamista ja luo vaihtoehtoja työntekijöille. He voivat kehittää itseään tämän vuorotteluvapaan aikana koulutuksella tai muulla tavalla. Siinä mielessä on erinomainen asia, että tätä edelleen jatketaan. Kuitenkin tässä on tietyt joustot sijaisen kohdalla ja on selkeät säädökset vuorotteluvapaan keskeyttämisen osalta, jotka tukevat tätä asiaa.

Paljon tietysti keskusteltiin siitä, missä vaiheessa saa tämän vuorotteluvapaan, onko niin, että se on kymmenen vuotta tai viisi vuotta tai vuosi samalla työnantajalla. Nämä rajat varmasti tietyllä tavalla ohjaavat sitä. Onko tarve nuoren perheenisän tai -äidin saada vuorotteluvapaa, vaikkei kovin pitkä työhistoria vielä olisi, tässä varmasti on näitä erilaisia lähestymistapoja, ja toivottaisiin, ettei kovin paljon olisi tällaisia esteitä tämän vuorotteluvapaan saamiselle, vaan että perheet erilaisissa elämäntilanteissa voisivat valita myöskin tämän ajatellen sitä, että tässä olisi myöskin lapsille suotua aikaa tänä aikana, kun vuorotteluvapaa on.

Yleiskeskustelu päättyy.

​​​​