Täysistunnon pöytäkirja 158/2014 vp

PTK 158/2014 vp

158. PERJANTAINA 20. HELMIKUUTA 2015 kello 13.02

Tarkistettu versio 2.0

7) Hallituksen esitys eduskunnalle kalata-loushallinnon uudelleen organisointia koskevaksi lainsäädännöksi

 

Ben Zyskowicz /kok:

Arvoisa herra puhemies! Yleinen hokema tänä päivänä poliittisessa keskustelussa on se, että tämä nykyinen hallitus, tarkoittaen nykyisen vaalikauden hallituksia, ei olisi saanut mitään aikaiseksi. Esimerkiksi tänä aamuna Jälkiviisaissa — kun puhuttiin sote-uudistuksesta, jossa sote-uudistuksessa on päästy todella pitkälle tällä vaalikaudella, riippumatta siitä, mitä nyt tapahtuu, kun taas edellisellä vaalikaudella esimerkiksi ei asiassa liikutettu evääkään — tiedettiin, että tämän hallituksen hankkeet ovat kaikki kaatuneet ja lopputuloksena on pyöreä nolla.

Herra puhemies! En nyt puhu siitä, että tällä vaalikaudella on esimerkiksi valtiontaloutta sopeutettu yli 6 miljardilla eurolla, kun edellisellä vaalikaudella hallitus ei pystynyt säästämään euroakaan. En puhu siitä, että eläkeuudistus on menossa eteenpäin, enkä puhu edes siitä, että kun-tien tehtäviä ja velvoitteita on nyt karsittu ja ollaan karsimassa sadoilla miljoonilla, kun edellinen hallitus ei pystynyt siinä asiassa ottamaan ensimmäistäkään, pienintäkään askelta. Puhun siitä, kun sanotaan, että mitään rakenneuudistuksia ei olisi tehty.

Nyt meillä on käsittelyssä valiokunnan mietintö hallituksen esityksestä kalataloushallinnon uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi. Tässä esityksessä kalataloushallinnon asiat keskitetään yhdentoista ely-keskuksen sijaan kolmeen ely-keskukseen eli Turkuun, Kuopioon ja Rovaniemelle. Tämä on nimenomaan rakenteellinen uudistus, jossa turvataan se, että asiantuntemus näissä asioissa lisääntyy näissä ely-keskuksissa, joihin nämä asiat keskitetään, ja myös, herra puhemies, aikaansaadaan niitä paljon kaivattuja säästöjä hallinnosta. Kun kysytään, mistä pitää säästää, niin aina sanotaan, että hallinnosta. Niin pitääkin. Ja tässä hallinnosta säästetään; kuten tiedätte, ely-keskuksissa on jouduttu todellakin väkeä vähentämään.

Tämä on hyvä esitys, ja sitä kannatan.

Anne Kalmari /kesk(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Tämä hallitus aikoo tehdä kalastuslain, jossa omistajien valtaa siirretään ely-keskuksille. Samaan aikaan ely-keskukset niputetaan kolmeen, mitä emme kyllä vastustaneet, mutta onhan se aivan absurdia, että monien satojen kilometrien päässä tiedettäisiin asiat paremmin kuin siellä alueilla. Vetoankin vielä tässä kaikkiin hallituspuolueiden edustajiin, että ei tehdä tätä järjetöntä uudistusta, niitä töitä, mitä vapaaehtoisesti tehtäisiin siellä alueilla, kalata-lousalueilla, kalastuksenhoito- ja -käyttösuunnitelmia. Ei anneta sitä valtaa elylle, että ely päättäisi esimerkiksi kalastuskielloista ja -rajoituksista tai siitä, saako troolari olla alueella kalastamassa toisten kalavesillä.

Pertti Hemmilä /kok(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Tämän, mitä edustaja Zyskowicz hyvin perusteli, että hallintoa kevennetään keskittämällä kalataloushallinto kolmeen ely-keskukseen, on nyt hyvä edetä tällä tavalla, mutta jos olisi haluttu ottaa vähän reippaampi askel, niin nämä kalatalousasiat olisi siirretty Riistakeskukselle. Valtakunnassa on perustettu edellisvuonna valtakunnallinen Riistakeskus, johon on kaikki riistahallintoasiat keskitetty. Minusta nämä kalatalousasiat, ottaen huomioon, että sen elinkeinon piirissä toimii enää aika pieni joukko yrittäjiä, olisi voitu siirtää suoraan riistahallinnolle. Ehkä seuraava hallitus tekee sitten sen uudistuksen.

Kari Rajamäki /sd(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Täällä ikään kuin hallinnon varjolla ajetaan nyt vähän isompia asioita. Edustaja Kalmarin puheenvuoro paljastaa sen vesialueiden omistajien vallan kasvun pyrkimyksen, jossa takana on itse asiassa vapaa-ajankalastuksen ja maksuttomien ja maksullisten yleiskalastusoikeuksien vastustaminen. Vapaa-ajankalastus on nimenomaan se asia, joka nyt parhaillaan on myös kalastuslain yhteydessä esillä, ja erityisesti keskustan mutta myös perussuomalaisten taholta, jotka vastustivat aikoinaan täällä muun muassa onginnan ja pilkinnän jokamiehenoikeutta, läänikohtaista viehekorttia ja nimenomaan koko järjestelmän ja vapaa-ajankalastuksen kehittämistä, ollaan koko ajan tässä ajamassa vesialueiden omistajien vallan kasvattamista. Se on hyvä, että myöskin tämä asia herättää ne ihmiset, jotka miettivät, mikä on puolueiden ero. Sosialidemokraatit eivät ole koskaan saaneet vapaa-ajankalastuksen kehittämiselle vesialueiden omistajien etujärjestön, keskustan ja perussuomalaisten tukea.

Jari Leppä /kesk(vastauspuheenvuoro):

Herra puhemies! Heti pitää oikaista edustaja Rajamäen puheenvuoro. Kukaan ei ole keskustan taholta esittänyt sitä, että kalavesien omistajien oikeuksia lisättäisiin, vaan on esitetty, että pidettäisiin huolta omistamisen oikeudesta, omaisuudensuojasta ja siitä, että me emme lisää virkavaltaisuutta. Kukaan ei ole esittänyt keskustan taholta sitä, että omistamisen oikeutta lisättäisiin ja muiden kustannuksella. Ei kukaan. Tämä on edustaja Rajamäen ihan oma tulkinta.

Sitten edustaja Zyskowiczille pitää vastata, että on hyvä, että kalastuslaissa tämä pieni osa hallinnon osalta kevenee, mutta, edustaja Zyskowicz, tässä on kaavio siitä, millä tavalla kulkee esimerkiksi sivutuoteasetuksen maksuliikenne valtiolle. [Puhuja näytti paperia.] Onko tässä kaaviossa mitään järkeä, ja onko tässä minkäänlaista tehokkuutta? Teidän lakiesityksenne, joka on nyt käsittelyssä, tietää sitä, että kaavio on tämänkaltainen. Ei minkäänlaista järkeä. Tämä ei ole sitä byrokratian purkamista, vaan byrokra-tian lisäämistä.

Ben Zyskowicz /kok(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Kiinnitin huomiota nyt käsittelyssä olevaan esitykseen ja totesin, että tämä esitys, jota nyt käsittelemme, merkitsee sitä, että näissä kalatalousasioissa asiantuntemus vahvistuu, kun se keskitetään kolmeen ely-keskukseen yhdentoista sijasta, ja kiinnitin myös huomiota siihen laajempaan kysymykseen, että ely-keskuksissa on jouduttu, kun hallinnosta on säästetty, vähentämään väkeä. Tämä kolmeen ely-keskukseen keskittäminen on yksi tapa, jolla näistä välttämättömistä säästöistä on pystytty sopimaan.

Mitä edustaja Lepän puheenvuoroon tulee, niin en hetkeäkään epäile, etteikö myös tuleville hallituksille jäisi riittävästi tekemistä hallinnon keventämiseksi ja byrokratian purkamiseksi. Esimerkiksi tämä edustaja Hemmilän puheenvuorossaan esittämä ajatus näiden asioiden edelleenkeskittämisestä saattaa olla ihan hyvä.

Lauri Heikkilä /ps(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Perussuomalaiset ei ole käsittääkseni ollut vesialueiden omistajien vallan kasvatuksessa, mihin Rajamäki viittasi, koska olemme olleet tuolla valiokunnassakin nyt vasta tässä vaiheessa, kun olemme pyrkineet säilyttämään näitä entisen lain oikeuksia emmekä antamaan lisää valtaa vapaa-ajankalastuksen ja byrokratian lisäämiseksi. Monet näistä maksuista, mitä on esitetty korotettaviksi, menevät suoraan sinne hallintobyrokratian laajentamiseen.

Tämä nyt käsittelyssä oleva lakiesitys on sikäli hyvä, että siellä järjestellään ely-keskuksissa tehtäviä. Tehtäväthän eivät siellä vähene eikä oikeastaan toiminta tehostu, kun niihin toisiin ely-keskuksiin jäävät vielä töihin ne entiset virkamiehet kumminkin, kun kenenkään virkaa ei lakkauteta. Mutta siellä tietysti tuntuma siihen paikallisuuteen säilyy sitä kautta, että he avustavat näitä kolmea jäljelle jäävää ely-keskusta niissä toimissa, mutta (Puhemies: Aika!) valitettavasti säästöt jäävät tulematta.

Kari Rajamäki /sd(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Vuosina 95—96 kalastusoikeudet, jotka äsken mainitsin, vietiin sosialidemokraattien aloitteella äänin 9—8 maa- ja metsätalousvaliokunnassa läpi. Tänä aamuna äänin 9—8 keskustan ja perussuomalaisten vastustaessa nykyiset kalastusoikeudet ja hallituksen esitys hyväksyttiin käsittelyn pohjaksi.

Se on näin, että edustaja Leppä on keskustan kanssa ympäri Suomea kirjoitellut ja esittänyt, että kalastuslaki pitää pysäyttää, vesialueen omistajia riistetään. Aivan kuin kaikuja menneisyyden tummista aalloista, mitä oli 20 vuotta sitten tässä salissa. Ei sille mahda mitään, se tulee näkymään selvästi teidän kannanotoistanne. Tämä on vapaa-ajankalastuksen ja maksullisten ja maksuttomien kalastusoikeuksien kehittämisen vastainen linja. Teidän mielestänne omistajan merkki näkyy kalan suomussa tänäkin päivänä.

Jari Leppä /kesk(vastauspuheenvuoro):

Herra puhemies! Todettakoon nyt toisen kerran, että keskustasta kukaan ei ole esittänyt, että näitä oikeuksia, kalavesien oikeuksia, vahvistetaan, (Kari Rajamäki: Te, esimerkiksi!) vaan säilytetään nykyisellään. Me vastustamme virkavaltaisuuden kasvua. Me vastustamme sitä, että kalavesille tulisi hallintoa nykyistä enempää ja viranomaiset määräisivät siellä nykyistä enempää. Se on se meidän linjamme, ei se, että me olisimme nykyisen kaltaisia oikeuksia keneltäkään viemässä mihinkään suuntaan. Tämä on aikanaan sovittu asia, ja minusta on hyvä pitää tästä tasapainosta kiinni.

Kalavesien hoidosta ei vastaa kukaan muu kuin kalavesien omistaja, ja siksi on tärkeää, että kalavesien omistajilta ei viedä kannusteita siitä, että he pitävät huolen omaisuudestaan, missä myöskin toiset pystyvät kalastamaan. Se on ihan oikein. Se on aivan niin kuin pitää ollakin. Siellä pitää olla tilaa niin vapaa-ajankalastajille kuin ammattikalastajillekin, mutta ei virkavaltaisuudelle eikä sille, että omistamisen oikeutusta poljetaan.

Kari Rajamäki /sd(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Te ajatte nimenomaan tietoisesti nyt isompaa valtaa päättää vesialueista myös vapaa-ajankalastuksen osalta. (Jari Lepän välihuuto) Te vastustitte kalastusoppaiden järjestelmän kehittämistä. Nyt meillä on 1 100 kalastusopasta ja maaseutua elävöitetään ja kalastusvaroja hyödynnetään ja saadaan siitä positiivista.

Kaikki maksut kalastuksesta tuloutetaan vesialueen omistajille läänikohtaisen viehekortin kalastusrasituksen mukaisesti. Siitä huolimatta, että onginta ja pilkintä ovat jokamiehenoikeuksia, te olette iljenneet maa- ja metsätalousministeriön kautta jakaa vielä miljoona euroa onginnasta ja pilkinnästä vesialueen omistajille korvauksia vuosittain. Se on sama kuin marjastuksesta ja sienestyksestä maksettaisiin metsänomistajalle. Kyllä tämä teidän asenteenne on ollut erittäin kovaa maa- ja metsätalousministeriön ja MTK:n kautta.

Pertti Hemmilä /kok(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Nyt puhutaan kalataloushallinnon uudelleenjärjestämisestä, (Kari Rajamäki: Vapaa-ajankalastus kuuluu siihen!) ja sikäli tämä on oikeansuuntainen kehitys, että kunhan niistä ely-keskuksista, mistä nyt työvoimaa vapautuu, poistuu nämä kalataloushallinnon asiat, niin sen työvoiman käyttöä voidaan kohdentaa vähän järkevämmin. Näin tulee tehdä tulevaisuudessa. Ketään ei irtisanota, mutta nämä henkilöt voivat hoitaa vaikka niitä maatalouden tukivalvontoja, joihin tarvitaan monimutkaisen tukijärjestelmän johdosta lisää voimia.

Mutta haluan sanoa, että tämän nyt eduskunnassa käsiteltävän, valiokuntakäsittelyssä olevan kalastuslain uudistuksen osalta edustaja Leppä täällä käytti kyllä poikkeuksellisen hyvin perustellun ja (Puhemies koputtaa) hyväsisältöisen puheenvuoron.

Lauri Heikkilä /ps(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Kyllä voin yhtyä tuohon Lepän ja Hemmilän puheeseen siitä, (Kari Rajamäki: Samat Myllylän paperit siellä!) että ei ole oltu valtaa lisäämässä ja hakemassa, ja on kyllä otettu huomioon nämä vapaa-ajankalastajien ja muittenkin toivomukset, ja varmasti otetaan, jos tasapuolisesti säilyy maaseutuväestöllä ja vesien omistajilla niitä oikeuksia, mitä heillä on ennen ollut.

Näistä säästöistä tosiaan Hemmilä olikin samaa mieltä kanssani. Ne kohdennetaan eri tarpeeseen, ja siellä on hirveä paine tietysti, koska direktiiviä pukkaa lisää ja tutkintaa ja muuta ely-keskuksiin liittyy ja ministeriö siirtää myöskin osan tehtävistä ely-keskuksille. Sitä kautta voisi kysyä, jääkö ministeriöstä sitten joitakin virkoja täyttämättä, mutta se tietysti jää nähtäväksi ja on osittain ministeriön asia sitten. Mutta kyllä tämä tuleva kalastuslakiuudistus vielä tuo paljon töitä lisää ely-keskuksille, jos ei sitä saada estettyä.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Myönnän vielä vastauspuheenvuorot edustajille Autto, Leppä ja Rajamäki, ja sen jälkeen päivän listaan.

Heikki Autto /kok(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Tosiaan tämä mietintöhän on valiokunnassa hyväksytty yksimielisesti ja sen sisältö on päätetty yksimielisesti ensimmäisessä käsittelyssä. Täällä kova debatti saatiin siitä huolimatta aikaan, ja tietysti hyvä niin, koska kalastus on erittäin tärkeä asia suomalaisille.

Mitä tulee tähän kalataloushallinnon uudelleenorganisointiin, niin tässähän Turku, Kuopio ja Rovaniemi ovat jatkossa ne ely-keskukset, jotka kalataloutta Suomessa hallinnoivat, ja varmasti hyvä niin. Tässä ministeri Orpo on tehnyt aivan hyvän esityksen, jota valiokunta on voinut hyvillä mielin tukea, ja nyt eduskunta asiasta päättää. Mutta ottaisin tämän hallinnon uudistamisen osalta sellaisen näkökulman tähän käsittelyyn, että kuten eilen perustuslakivaliokuntakin totesi sote-uudistuksen osalta, että liian suuret alueet eivät sitten välttämättä oikealla tavalla niitä hallinnon asiakkaita palvele, niin kieltämättä aika suuriin alueisiin tässäkin mennään. Ehkä hyvä niin, mutta jossakin asiassa pitäisi miettiä (Puhemies koputtaa) kyllä sitten myös sitä, miten se paikallinen näkökulma tulee riittävästi (Puhemies: Aika!) turvattua.

Jari Leppä /kesk(vastauspuheenvuoro):

Herra puhemies! Kalastusopaslaki tehtiin keskustan hallituskaudella, ja se on oikein hyvä laki, eikä siinä ole mitään ongelmaa sen asian osalta, ja sen ovat kaikki hyväksyneet.

Sitten tähän kalataloushallintoasiaan. On totta, ihan niin kuin täällä todettiin, että tämä on yksimielinen valiokunnan kannanotto, ja tähän on myöskin perustelut kirjoitettu. Mutta aivan niin kuin edustaja Autto täällä sanoi, valiokunta myöskin haluaa lausumaehdotuksellaan kiinnittää huomiota siihen, että tätä lainuudistusta seurataan ja otetaan nimenomaan asiakkaan näkökulma huomioon juuri noilla perusteilla, mitä äsken kuultiin, ja samoin se, miten tämä hallinto rakennetaan kaiken kaikkiaan. Onko siinä pelkästään tämä putkihallinto, joka tietää tämänkaltaista häkkyrää [Puhuja näytti paperia.] ja tämänkal-taista hallintoa, vai onko siinä huomattavan paljon käyttäjäystävällisempi ja yksinkertaisempi hallinto, mitä me varmasti kaikki tavoittelemme?

Kari Rajamäki /sd(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Edellisen hallituksen aikana keskusta ja maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila pysäytti kalastusoppaiden kehittämisen ja tämän järjestelmän kehittämisen. 2011 nykyisen hallituksen hallitusohjelmaan kirjattiin erikseen kalastuslain lisäksi kalastusoppaita koskevan lainsäädännön ja toimintaedellytysten turvaaminen. Näin tämä hallitus on tehnyt, ja 100:sta 1 100:aan on kalastusoppaiden lukumäärä noussut. Vieläkin voitaisiin joustavoittaa, mikäli keskusta ei vaikeuttaisi eräitä asioita.

9—8 tänä aamuna tosiaan tehtiin päätös, jossa pyritään jatkamaan ministeri Orvon ja hallituksen esittämällä linjalla kalastusolojen kehittämistä. Mutta valitettavasti nyt on sanottava tässä yhteydessä, kun tämän hallinnon tehtävänä, josta nyt päätetään, on myös vapaa-ajankalastuksen huomioon ottaminen, että kyllä nyt tulevat syvältä keskustan ja myöskin MTK:n ja Kalatalouden Keskusliiton Myllylän nuotit, vähän kokoomuksesta ja perussuomalaisistakin. Maa- ja vesialueita omistavien ja omistamattomien välinen jännite nyt tulee kyllä kansalle taas hyvin esille.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Asian käsittely keskeytetään.