Täysistunnon pöytäkirja 159/2010 vp

PTK 159/2010 vp

159. TIISTAINA 22. HELMIKUUTA 2011 kello 14.00

Tarkistettu versio 2.0

7) Hallituksen esitys laiksi autoverolain muuttamisesta

 

Lauri  Kähkönen /sd:

Arvoisa puhemies! Puutun vielä tähän korotettuun taksipalautukseen, joka valiokuntakäsittelyssä toteutettiin, ja näillä näkymin tämän lain eduskunta yksimielisesti hyväksyy. Nythän kahtena vuotena on tätä joukkoliikennetukea voimakkaasti vähennetty. Tämä on johtanut siihen, että näitä linja-autovuoroja on erittäin voimakkaasti vähennetty ja myös ensi kesäkuussa näitä leikkauksia tulee. Esimerkiksi Pohjois-Karjalassa Itä-Suomessa se tietää kymmenien vuorojen lakkaamista, ja tätä kautta kuntien kustannukset liittyen muun muassa koulukuljetuksiin ovat voimakkaasti kasvaneet. Samoin se tietysti tietää muitten ihmisten, joilla ei ole autoa, liikkumisen vaikeutumista.

Tämä hallitushan lupasi tämän vaalikauden alussa kyytitakuun, mutta se ei tule toteutumaan tietenkään tällä vaalikaudella, en tiedä jatkosta. Joka tapauksessa näihin isompiin tilatakseihin turvaudutaan entistä enemmän ja tämmöistä luovuutta pitää olla, ja sitä myös kunnissa on kehitelty, erilaista kutsuliikennettä ja keinoja, joilla sitten kohtuullisin kustannuksin ihmiset, jotka ovat autottomia, pystyisivät liikkumaan näihin kuntakeskuksiin. Erityisen vaikeaa tämä on niitten opiskelijoitten kohdalla jo tällä hetkellä, jotka käyvät lukiota tai ammatillista koulua, koska heille tämä tuki, joka valtion puolelta tulee koulumatkoihin, on liian pieni.

Keskustelu päättyi.