Täysistunnon pöytäkirja 16/2010 vp

PTK 16/2010 vp

16. TIISTAINA 2. MAALISKUUTA 2010 kello 14.00

Tarkistettu versio 2.0

14) Hallituksen esitys laiksi verotililain 8 §:n muuttamisesta

  jatkui

Markku Pakkanen /kesk:

Arvoisa puhemies! Niin kuin tuossa tuli todetuksi, yleiskeskustelua käytiin viime perjantaina asiasta ja verotililaki ja sen muuttaminen on kyseessä.

Verohallinto on uudistanut toimintaansa viime vuosina kovin paljon, ja se on kaikki ollut pääasiassa positiivista. Pienten alkuhankaluuksien jälkeen sähköinen tiedonsiirto toimii hyvin, ja näin ollen sähköinen kausiveroilmoituskin on se asia, missä tässä pyritään menemään.

On kuitenkin hiukan kyseenalaista, että nopea sähköinen siirto saa 12 vuorokautta aikaa tiedonsiirrossa, mutta kun kenties paperilla pyydetään ilmoitusta verohallinnolle, niin sille annetaan vaan seitsemän vuorokautta aikaa, muulle kuin sähköiselle tiedolle. Käytännössä tämä paperinen versio esimerkiksi saa vain neljä arkipäivää, ja sen on katsottu riittävän ilmoituksen jättämiselle.

Ilmoituksen myöhästyminen on myös sanktioitu toimenpide. Itse näen, että totta on, että jos veron maksu myöhästyy, siitä peritään sanktio, mutta kun ilmoituksen jättäminen myöhästyy, niin se sanktioidaan 20 prosentin vuotuisen koron mukaan, ja pidän tätä epäoikeudenmukaisena asiana pienyrittäjiä kohtaan. Tässä onkin selvästi näkynyt, että tämä päätös perustuu pääasiassa hallinnon näkökulmaan eikä niinkään pienyrittäjän näkökulmaan. Näitä pienyrittäjiä on Suomessa arviolta varmaan 100 000, jotka vielä jättävät paperisen ilmoituksen verottajalle, ja tämä tapahtuu kerran kuukaudessa, ja se on erittäin haasteellinen tehtävä, että se neljä arkipäivää aina joka kuukauden alussa riittää tähän tehtävään, jotta sanktiolta vältytään.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Osoituksena siitä, että verohallinto seuraa todella tarkkaan sitä, mitä eduskunnassa puhutaan ja kuinka asioihin suhtaudutaan, on tämä mietintö. Kun asiasta käytiin edellisen kerran keskustelua viime viikon puolella, niin onkohan se johtanut jo kahteen tiedotteeseen sen jälkeen kansanedustajille, niin että verotiliasiat niiltä osin tulevat selviksi, mikä on selvää, mutta siitä, mikä ei ole selvää, siitähän täällä nyt sitten käydään keskustelua.

Eero Heinäluoma /sd:

Arvoisa puhemies! Tämä on erittäin merkittävä uudistus ja merkitsee suurta parannusta yrittäjien kannalta. Verohallintohan meillä muutenkin on toiminut tietoyhteiskunnan kehityksen eturivissä. Se on pystynyt parantamaan palvelujaan niin kansalaisten kuin yritysten kannalta, tekemään asioinnista entistä vaivattomampaa ja ansaitsee tältä osin suuren tunnustuksen myös niissä kovissa työpaineissa, joissa he tällä hetkellä ovat.

Mutta kun tällä alueella päästään siis sähköiseen järjestelmään, niin kysyn kyllä sen perään, miten viranomaisten tietojenvaihto ei voisi toimia nykyistä paremmin niin, että näihin harmaan talouden ongelmiin päästäisiin ajoissa käsiksi. Siihenhän liittyvät esimerkiksi arvonlisäverojen tilittämättä jättämisen ongelmat, jotka ovat aika huutavia, ja väärin perustein yhteiskunnalta hankitut arvonlisäveropalautukset. Sopii siis kysyä, eikö tämän verotilijärjestelmän tapaisten keinojen pitäisi olla käytössä tietojenvaihtoineen, jotta voitaisiin ajoissa puuttua tämmöiseen organisoituun veronkiertoon, jota erityisesti rakennusalalla on.

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Eduskunta on tänään käynyt yli kaksi tuntia verotuskeskustelua, ensiksi useamman toisen käsittelyn asian kohdalla veroparatiiseista, ja on vaadittu Tobinin veroa. Nyt me käsittelemme hallituksen esitystä laiksi verotililain 8 §:n muuttamisesta, joka liittyy pieniyrittäjien asemaan.

Me tiedämme, että yleisesti suomalaiset pienyrittäjät ovat rehellisiä, samoin suomalaiset veronmaksajat. Mutta aivan niin kuin ed. Heinäluoma totesi, harmaa talous ja sen kuriin saaminen ja siinä nimenomaan myös tietoverkkojen käyttö, tiedonvaihto, on heikkous, ja nimenomaan näinä aikoina, jolloinka verotuloja puuttuu ja valtio, kuten kunnatkin, velkaantuu. Tässä vaaditaan todella hallitukselta nyt aktiivisempia otteita.

Markku Pakkanen /kesk:

Arvoisa puhemies! Oma kannanottoni liittyykin siihen, miksi niitä yrittäjiä rangaistaan, jotka vielä käyttävät muuta kuin sähköistä tiedonsiirtoa. Ennen kuin Suomessa sähköisen tiedonkulun, laajakaistojen ym., suhteen ollaan koko maassa tasavertaisessa asemassa, on kohtuutonta, että sille yrittäjäryhmälle, joka tekee tiedonsiirron, niin kuin kausiveroilmoitukset, muutoin kuin sähköisesti, tämä aika tiukentuu verrattuna siihen, mitä se on ollut tähän asti, kun on ollut kaksi viikkoa aikaa tehdä tämä ilmoitus. Toisaalta mielestäni se, että ilmoituksen myöhästyminen sanktioidaan — se on selvä, että maksun myöhästyminen on sanktioitu toimenpide — on aika kohtuutonta.

Yleiskeskustelu päättyi.