Täysistunnon pöytäkirja 160/2002 vp

PTK 160/2002 vp

160. KESKIVIIKKONA 11. JOULUKUUTA 2002 kello 15

Tarkistettu versio 2.0

16) Hallituksen esitys vapaarahoitteiseksi asumisoikeusjärjestelmäksi ja asumisoikeusjärjestelmän muuksi kehittämiseksi

 

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa herra puhemies! Tänä syksynä, nyt vuoden loppupuolella, ympäristövaliokunnassa on koko joukko asumiseen ja yhteiskunnan tukemaan rakentamiseen liittyviä hallituksen esityksiä. Tämä on yksi niistä, hallituksen esitys n:o 100 vapaarahoitteiseksi asumisoikeusjärjestelmäksi ja asumisoikeusjärjestelmän muuksi kehittämiseksi.

Arvoisa puhemies! Tämä asia vaatii ihan muutaman kommentin ottaen huomioon kellonajan, kun kello lähestyy puoltayötä.

Ensinnäkin valiokunnalle tuotiin huoli tämän asian kohdalla siitä, että asumisoikeusasuntojen asukkaiden mahdollisuus saada takaisin oma sijoituksensa tähän asuntoon pitäisi varmistaa. Tämä asia toimitettiin myös perustuslakivaliokunnan käsittelyyn lausuntoa varten, ja myös perustuslakivaliokunta yhtyi nimenomaan siihen, että tällainen turva on oltava. Ympäristövaliokunta etsi sitten välineitä täyttääkseen perustuslakivaliokunnan lausunnon, ja tällainen turva löytyi siitä, että katsottiin pakolliseksi perustaa rahasto, lunastusrahasto, johon asuntoyhtiö tulee sijoittamaan kylläkin vuokrina tai muina tavanomaisina tuloina tulevaa rahoitusta.

Lunastusrahaston luonne oli oleellinen. Sen pitää olla nimenomaan sellainen, jota ei veroteta, ja katsotaan, että kysymyksessä on pääomasijoitus. Tämä on myös valiokunnan lausumaehdotuksessa todettu asia, ja valiokunnalla onkin kaksi lausumaehdotusta, jotka ovat keskeisiä. Ensinnäkin: "Eduskunta edellyttää hallituksen valmistelevan ja antavan eduskunnalle pikaisesti ehdotukset verotuslainsäädännön muuttamisesta niin, että asumisoikeuksien lunastusrahastoon tehty rahastosiirto, jota varten on kerätty käyttövastiketta, määritellään omistajayhteisön pääomasijoitukseksi." Se on ensimmäinen, ja toinen on: "Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto muuttaa arava- ja korkotukilainojen lainaehdot nykyistä paremmin rahamarkkinoiden muutoksia vastaaviksi."

Yhteenvetona, puhemies, siis ensinnäkin se, että jotta perustuslakivaliokunnan ehto tulee täytettyä, pitää olla tällainen pakollinen rahasto ja nimenomaan niin, että siihen kohdistetut sijoitukset ovat pääomasijoituksia eivätkä veronalaista tuloa. Se on tärkeä asia. Toiseksi, jotta suuri päämäärä eli asuntopulan ratkaiseminen menisi eteenpäin, valiokunta halusi painottaa arava- ja korkotukilainoitettujen hankkeiden edullisuutta sillä lailla, että rahan hinta ei saa ylittää rahamarkkinoiden tavanomaista hintaa. Tämä on tämän toisen lausumaehdotuksen sisältö. Kaiken kaikkiaan mielestäni valiokunta tässä kuitenkin löysi sopivan tavan viedä eteenpäin tätä hallituksen esitystä sen jälkeen, kun perustuslakivaliokunta oli tämän oman lausuntonsa antanut.

Yleiskeskustelu päättyy.

​​​​