Täysistunnon pöytäkirja 160/2002 vp

PTK 160/2002 vp

160. KESKIVIIKKONA 11. JOULUKUUTA 2002 kello 15

Tarkistettu versio 2.0

21) Laki rintamaveteraanitunnuksien myöntämiselle asetetun määräajan jatkamisesta

 

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa herra puhemies! Kysymyksessä on laki rintamaveteraanitunnuksien myöntämiselle asetetun määräajan jatkamisesta. On ollut tarkoituksenmukaista tehdä lakialoite tästä asiasta, koska nyt voimassa oleva asetus toteaa, että rintamasotilastunnuksia ei enää myönnetä 31.12.1994 jälkeen. Siitä jo kohta seitsemään vuoteen ei ole ollut tällaiseen mahdollisuutta huolimatta siitä, että asianomainen täysin täyttäisi rintamapalvelustunnuksen ja rintamatunnuksen edellytykset.

Tilanne on tällä tavalla kestämätön, ja kun meillä on kolme tällaista tunnustyyppiä: rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus ja rintamatunnus, niin lakialoite esittää, että näiden myöntäminen avattaisiin aina 31.12.2006 saakka. Tänä aikana niitä olisi mahdollisuus saada, kun edellytykset täyttyvät.

Ehkäpä asian kantavuutta ja asiallisuutta tukee se, että tämän lakialoitteen on allekirjoittanut 106 kansanedustajaa.

Leea Hiltunen /kd:

Arvoisa herra puhemies! Ed. Tiusasen lakialoite on tarpeellinen, ja kun 106 kansanedustajaa on sen allekirjoittanut, toivon myöskin, että tämä tulee välittömään käsittelyyn, jotta tämä epäoikeudenmukaisuus poistuisi ja nämä henkilöt, jotka täyttäisivät nämä rintamaveteraanitunnuksen kriteerit, saisivat sen oikeuden ja tulisivat saamaan myöskin sen arvostuksen, mikä heille kuuluu, ja sen kunnioituksen, mikä heille kuuluu. Tämä on erittäin tärkeää, että saamme tämän epäoikeudenmukaisuuden poistettua.

Samalla totean, että meillä on varmasti tässä yhteydessä syytä myöskin hallituksessa tarkastella niitä henkilöitä, jotka ovat olleet sodan aikana erilaisissa tehtävissä ja vammautuneet, mutta eivät ole olleet sotatoimialueella. On esimerkiksi henkilöitä, jotka ovat olleet sotavarustelutehtaassa ja vammautuneet, mutta eivät ole saaneet rintamaveteraanitunnusta. Näihinkin asioihin toivon, että tässä samassa yhteydessä pysähdytään ja tutkitaan se, että ne henkilöt, jotka todella ovat vammautuneet ja ovat tässä samassa asemassa, saisivat rintamaveteraanitunnuksen, vaikka eivät ole olleet sotatoimialueella. Näitä henkilöitä on erittäin paljon, jotka ovat meihin ottaneet yhteyttä. Toivon, että tämä epäkohta myöskin poistuu, koska he ovat eriarvoisessa asemassa tällä hetkellä.

Keskustelu päättyy.