Täysistunnon pöytäkirja 160/2002 vp

PTK 160/2002 vp

160. KESKIVIIKKONA 11. JOULUKUUTA 2002 kello 15

Tarkistettu versio 2.0

22) Laki ammatillisesta opettajankoulutuksesta

 

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Hallituksen esitys n:o 206/2002 vp laiksi ammattikorkeakoulusta ja laiksi ammatillisesta opettajankoulutuksesta on esitys, jolla korvataan vuoden 95 laki ammattikorkeakoulusta. Ammatillisesta opettajankoulutuksesta laki on vuodelta 96. Tämä on rinnakkainen lakialoite.

Tässä esitän, että ammatillisen opettajakorkeakoulun vakinaisilla johtajaopettajilla säilyisi seitsemän vuoden työssäolon jälkeen oikeus ja velvollisuus täydentää viran hoitamista edistäviä tietojaan ja taitojaan, siis sitä osaamista, mitä he tarvitsevat siinä työssään. Erityisesti perusteluna haluan nostattaa, että työ ammatillisessa opettajankoulutuksessa on erittäin vaativaa. Monilta opiskelijoilta on tullut erityisesti palautetta, että opettajilla tulisi olla hyvin selkeästi ajantasaiset tiedot ja perehtyneisyys nimenomaan kaikkiin yhteiskunnassa ja työelämässä tapahtuviin muutoksiin ja ilmiöihin, jotta se koko pedagogiikka ja didaktiikka ja sisältö olisivat ajan tasalla. Sen vuoksi tätä tähän lisäyksenä esitän nimenomaan opettajien ammattitaidon ylläpitämiseksi. Tiedän kylläkin, että yliopistopuolella tämä sama on ollut opettajakorkeakoulussa ja se on poistettu, mutta uudelleen ja uudelleen on toiveita, että se sinnekin lisättäisiin.

Keskustelu päättyy.

​​​​