Täysistunnon pöytäkirja 160/2002 vp

PTK 160/2002 vp

160. KESKIVIIKKONA 11. JOULUKUUTA 2002 kello 15

Tarkistettu versio 2.0

23) Ammattikorkeakoululaki

 

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Hallituksen esityksessä eduskunnalle ammattikorkeakoululaiksi esitetään hyvin selkeitä säännöksiä nimenomaan ammattikorkeakoulun asemasta koko korkeakoulujärjestelmässä. Siellä on erittäin tärkeitä ja selkeitä muutoksia ammattikorkeakoulun asemasta tässä korkeakoulujärjestelmässä.

Mutta se, mitä tässä rinnakkaislakialoitteessani esitän, on lähinnä aikuiskoulutusta koskevaa. Esitän, että aikuiskoulutus nostettaisiin selkeämmin nimenomaan ammattikorkeakoulun tehtävien sisällöksi, koska siellä ei sitä mainita. Vaikka perusteluissa ja lähtökohdissa korostetaan ammattikorkeakoulun aikuiskoulutustehtäväosuutta, sitä ei ole täällä pykälässä, missä puhutaan ammattikorkeakoulun tehtävistä. Niinpä esitän, että ammattikorkeakoulut antavat myös aikuiskoulutusta ja täydennyskoulutusta työelämäosaamisen ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi. Tämä on tullut eräiden ammattikorkeakoulujen käytännöistä, millä tavalla he ovat täydennyskoulutusyksiköitä kehittämässä omiin korkeakouluihinsa.

Toinen muutos, joka perusteluissa on myös hyvin, on se, että ammattikorkeakoulut ovat lähellä työelämää, elinkeinoelämää, ja silloin sen pitäisi myös näkyä vahvemmin tavoitteitten asettamisessa, että alueellinen ja paikallinen elinkeinoelämä ja työelämän edustus olisivat siellä mukana, kun näitä tavoitteita asetetaan. Tämä esitys on hyvin vahvasti tullut elinkeinoelämän puolelta.

Kolmas muutos tai lisäys oikeastaan on kohta, missä on opetus ja tutkimus. Sieltä mielestäni puuttuu tärkeä osa ammattikorkeakouluopetuksesta, ja se on työharjoittelu. Tästä on tullut myös eri tahoilta erityisesti ammattikorkeakouluopiskelijoilta palautetta, että pitäisi selvemmin määritellä ja jäsentää sitä, miten työharjoittelu ammattikorkeakouluissa tapahtuu.

Keskustelu päättyy.

​​​​