Täysistunnon pöytäkirja 160/2002 vp

PTK 160/2002 vp

160. KESKIVIIKKONA 11. JOULUKUUTA 2002 kello 15

Tarkistettu versio 2.0

11) Hallituksen esitys laeiksi sähköisistä allekirjoituksista ja viestintähallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

 

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Kun eduskunta lähetti 6. päivä marraskuuta 2001 tämän hallituksen esityksen liikennevaliokunnan valmistelevasti käsiteltäväksi, niin elettiin näissä asioissa aivan kokonaan toisenlaista aikaa kuin se, missä sitten nyt mietintöä ensimmäisessä käsittelyssä käsitellään. Ei kukaan meistä varmasti, näin minä kyllä uskallan sanoa, voinut kuvitellakaan, että ylipäätään näissä sähköiseen järjestelmään liittyvissä asioissa klikkaisi mikään muu kuin tekniikka. Sehän on meille kaikille hyvin tunnettua, että tekniikka voi pettää ja sillä voi olla kohtalokkaat seuraukset. Tämä syksy, jolloinka tämä varsinainen mietintövaihe tuli esille, on ollut hyvin opettavainen jakso, koska nyt on jouduttu ottamaan aivan uudella tavalla nämä Sonera-kokemukset huomioon, joka tarkoittaa, että vaikka siellä ei lopullisia selvityksiä ole tiedossa, niin ilmeisesti joitakin häiriöitä siellä inhimillisellä puolella on ollut, kun ollaan tässä tilanteessa, missä nyt ollaan. On ollut näitä tutkintavankeudessa olemisia jnp., elikkä epäilyn on täytynyt olla aika vahva, että siihen on menty. Tämä tietoisuus hallitsi hyvin selvästi tämän asian käsittelyä.

Ihan lyhyesti voisin sanoa, että jokaisen edustajan kannattaisi lukea tämän mietinnön perusteluosa, joka on hyvin inhorealistinen kuvaus siitä, mitä kaikkia vaaroja tähän järjestelmään voi sisältyä. Niitä ei nyt enää tähän aikaan vuorokaudesta kannata käydä läpi. Totean vain yhden ainoan asian, ja se on ponsilauselma, joka tulee toisessa käsittelyssä käsittelyyn. Täällä nimittäin sanotaan nyt näin valiokunnan yksimielisessä mietinnössä ehdotuksena: "Eduskunta edellyttää liikenne- ja viestintäministeriön antavan liikennevaliokunnalle ilmoituksen välittömästi, jos laatuvarmenteiden käytössä ilmenee häiriöitä, sekä vuoden 2005 loppuun mennessä selvityksen sähköisistä allekirjoituksista annetun lain vaikutuksista ja soveltamisesta."

Arvoisa puhemies! Tässä on varauduttu henkisesti siihen, että yllätyksiä voi tulla rankimman jälkeen eteen ja että eduskunnan pitää olla niistä välittömästi tietoinen. On syytä muistaa, että tässä tulee bisnettimaailma rankimman jälkeen kuvaan mukaan nyt, eli siis annetaan luottamusta sellaiselle taholle, joka ei välttämättömästi ole valtionhallinnon kontrollissa välittömästi. Tässä Viestintävirastolle eli Viville annetaan valtavan suuri valvontavelvollisuustehtävä.

Yleiskeskustelu päättyy.

​​​​