Täysistunnon pöytäkirja 161/2010 vp

PTK 161/2010 vp

161. TORSTAINA 24. HELMIKUUTA 2011 kello 16.00

Tarkistettu versio 2.0

10) Laki eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

 

Lauri Oinonen /kesk:

Arvoisa puhemies! Tämä kysymys, mikä liittyy käsiteltävänä olevaan aloitteeseen, on ollut pitkään esillä. Meillä viime sotien veteraanitunnuksia myönnettäessä on haluttu tehdä täsmällistä ja tarkkaa työtä, mutta tästä huolimatta on ilmeistä, että eri syistä on joukko henkilöitä, jotka kokevat, että heille tulisi myöntää kyseinen tunnus ja siihen liittyvät etuudet. Minä toivon, että kenenkään viime sodissa mukana olleen tai sellaisen, joka tuntee olleensa niissä mukana, ei tarvitsisi jäädä siihen epätietoisuuteen, onko hän ansainnut tämän veteraanitunnuksen. Jos on eri syitä, vaatimattomuus tai joku muu, että sitä ei ole anottu, tai sitten asiakirjoja on kadonnut, niin kuin on hyvin ilmeistä, että ei ole mikään ihme, että niitä on voinut myöskin kadota — on ihme, että sodan aikana asiakirjoja on voitu silläkin tarkkuudella laatia ja ylläpitää kuin on tehty — minä toivon, että tässä asiassa valiokunnassa ja jatkokäsittelyissä asia selvitettäisiin niin, että kaikki ne, joilla on oikeus saada veteraanitunnus ja sen edellyttämiä etuuksia, voisivat veteraanitunnuksen myöskin saada, niin että ei jäisi kenellekään epätietoisuutta asiassa.

Keskustelu päättyi.

​​​​