Täysistunnon pöytäkirja 161/2010 vp

PTK 161/2010 vp

161. TORSTAINA 24. HELMIKUUTA 2011 kello 16.00

Tarkistettu versio 2.0

Vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen ikäraja

Tarja Tallqvist /kd:

Arvoisa puhemies! Kela maksaa vaikeavammaisen työikäisen lääkinnällisen kuntoutuksen siihen saakka, kunnes tämä täyttää 65 vuotta. Tämän jälkeen kuntoutus kuuluu kuntien vastuulle, mutta julkinen terveydenhuolto ei ole pystynyt tyydyttävällä tavalla tähän vastaamaan, ja se tarkoittaa sitä, että monen elämässä tämä elintärkeä kuntoutus vähenee tai loppuu kokonaan.

Useat tahot ovat ehdottaneet, että ikä nostettaisiin 68 vuoteen, aivan kuten työeläkkeellekin voi siirtyä joustavasti 63—68-vuotiaana. Miksi näin ei tehdä?

Peruspalveluministeri Paula Risikko

Arvoisa rouva puhemies! On todellakin herätetty kysymys siitä, että kun kerran eläkeikääkin halutaan nostaa, niin minkä tähden sitten ei kuntoutuksen kelakorvauksen ikärajaa ole nostettu 68 vuoteen. Sitä on kyllä arvioitu, ja siinä on aikamoinen hintalappu. Mutta me olemme nyt varmistaneet tätä kuntoutusta sillä, että terveydenhuoltolaissa tämä lääkinnällinen kuntoutus on erityisen luupin alla. Elikkä nyt nimenomaan se lääkinnällinen kuntoutus valitettavasti on rapautunut kunnissa, koska siitä ei ole välttämättä oikein koppia otettu perusterveydenhuollossa eikä erikoissairaanhoidossa, mutta terveydenhuoltolaki tulee normittamaan lääkinnällistä kuntoutusta aivan toisella tavalla. Toivon, että nyt sitten, jos ei pystytä nostamaan sitä ikärajaa, voitaisiin ainakin sitä kautta näitä palveluja järjestää, ja se on se terveydenhuoltolain tahto.

Tarja Tallqvist /kd:

Arvoisa puhemies! Hyvin hyvin moni ihminen, joko omainen tai itse juuri 65 täyttänyt vammainen, on ottanut yhteyttä ja ihmetellyt nimenomaan sitä, että nyt tämä kuntoutus loppuu, mutta heidän tilansa tarkoittaa sitä, että he ovat pian laitoksessa, joka maksaa varmasti vähintään 4 000 euroa kuukaudessa. Ja mitä se maksaa tälle ihmiselle, hänen itsenäisyydelleen, hänen ihmisyydelleen? Elikkä jotain kyllä on tehtävä ja nopeasti. Meillä on paljon tämän ikäisiä vammaisia, ja lisää tulee.

Sosiaali- ja terveysministeri Juha Rehula

Arvoisa rouva puhemies! On kaksi toimijaa, on saumakohta, ja se ikäraja on tällä hetkellä 65 vuotta. Se ongelma, minkä ed. Tallqvist otti esille ja mitä ministeri Risikko lähestyi kuntien näkökulmasta, ei poistu sillä, että me nostamme ikärajan 68 vuoteen, ellei tehdä niin kuin tätä lainsäädäntöä, johon ed. Tallqvist viittaa, uudistettaessa. Eduskunta edellytti, että ikärajan ylittäminen tapahtuisi niin sanotusti saattaen vaihdettavana eli ihminen, joka siirtyy Kelan kuntoutuksen piiristä kuntien vastuulle, ei putoaisi. Aivan niin kuin ed. Tallqvist kertoi, aivan liian usein näin tapahtuu.

Tässä on semmoinen kehittämisen paikka, miten ihmisistä huolehditaan. Te esitätte, että tämä ikäraja pitäisi muuttaa 68 vuoteen. Ongelma ei ole minusta ikärajassa, vaan ongelma on siinä, miten Kelan kuntoutuksesta siirrytään kunnalliseen kuntoutukseen niin, että ihminen ei putoa väliin. Tämä on asia, joka pitää pystyä ratkaisemaan.

Toinen varapuhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.

​​​​