Täysistunnon pöytäkirja 161/2010 vp

PTK 161/2010 vp

161. TORSTAINA 24. HELMIKUUTA 2011 kello 16.00

Tarkistettu versio 2.0

Koulujen keinot ehkäistä lasten ja nuorten syrjäytymistä

Raija Vahasalo /kok:

Arvoisa puhemies! Lasten ja nuorten syrjäytyminen on asia, joka huolestuttaa meitä kaikkia. Nykyhallitus on tehnyt lukuisia tärkeitä toimenpiteitä, joilla lasten ja nuorten hyvinvointia on voitu lisätä. Laadukas ja maksuton koulutus on yksi suomalaisen yhteiskunnan tärkeimmistä peruspilareista. Kouluissa on mahdollisuus tehdä paljon sen eteen, ettei yksikään lapsi tai nuori syrjäydy. Kaikki suomalaiset lapset saavat perusopetusta, ja tästä syystä koulun merkitys on erittäin suuri. Kysyisinkin opetusministeri Virkkuselta:

Mitä keinoja kouluissa on ehkäistä lasten ja nuorten syrjäytymistä ja eriarvoistumista?

Opetusministeri Henna Virkkunen

Arvoisa puhemies! Varmasti yksi suomalaisen koulutusjärjestelmän suurimmista vahvuuksista on nimenomaan se, että Suomessa kaikilla asuinpaikasta, varallisuudesta, sukupuolesta riippumatta on mahdollisuus kouluttautua niin pitkälle kuin omaa halua ja intoa löytyy. Nimenomaan perusopetuksella ja esiopetuksella on erittäin tärkeä rooli siinä, että kaikki lapset saavat riittävät tiedot, taidot, valmiudet ja sellaisen itsetunnon ja motivaation, että he pystyvät jatkamaan perusopetuksen jälkeen opintojaan ja työllistymään ja elättämään itsensä omalla työllään.

Tällä hallituskaudella on hyvin merkittävästi haluttu resursoida perusopetusta ja vahvistaa sen laatua. Yksi merkittävimmistä hankkeista on ollut ryhmäkokoihin suunnattu rahoitus, jota nyt kolmannen kerran kuntiin jaettiin sen varmistamiseksi, että opettajilla olisi riittävästi aikaa oppilaille. Jokaisella oppilaalla on oikeus saada kykyjensä ja tarpeidensa mukaista opetusta.

Toinen merkittävä hanke on ollut koulujen kerhotoiminnan elvyttäminen. Meillä on käynnistynyt 12 000 kerhoa tällä hallituskaudella. Tavoitteena on se, että jokaisella lapsella varallisuuteen katsomatta olisi mahdollisuus ainakin yhteen harrastukseen, ja koulun yhteydessä on näitä kerhoja hyvä iltapäivisin pitää.

Raija Vahasalo /kok:

Arvoisa puhemies! Paljon on tehty asioita lasten ja nuorten hyvinvoinnin eteen. Lapsissa on se tulevaisuus, ja siitä meidän pitää kaikkien pitää hyvää huolta. Kysyisinkin vielä jatkoksi: Mitkä ovat mielestänne ne kaikkein tärkeimmät toimenpiteet, mitä jatkossakin tulee tehdä tämän asian eteen? Mitkä ovat siis seuraavat listalla?

Opetusministeri Henna Virkkunen

Arvoisa puhemies! Yksi merkittävimmistä tekijöistä suomalaisen koulutuksen hyvän laadun takana on meidän hyvät opettajat ja ennen kaikkea se, että vanhemmat voivat luottaa siihen, että omassa lähikoulussa saa hyvää opetusta. Siksi on tärkeää, että niukkojenkin taloudellisten resurssien aikana painotetaan nimenomaan perusopetuksen merkitystä ja varmistetaan se, että asuinpaikasta riippumatta kaikki lapset saisivat mahdollisimman hyvän opetuksen: sen, että opettajilla olisi riittävästi aikaa oppilaalle; että meillä toimisi kouluterveydenhuolto, josta juuri asetus tämän vuoden alusta annettiin ja pyrittiin parantamaan myös näitä mahdollisuuksia; että kaikilla lapsilla olisi mahdollisuus harrastustoimintaan; ja myös sen, että jokaisen lapsen olisi kaikkina päivinä mukava tulla kouluun. Tämän parantamiseksi muun muassa kaikkiin Suomen peruskouluihin on nyt saatavilla Kiva Koulu -ohjelma, jolla pyritään vähentämään koulukiusaamista ja poistamaan se kokonaan ja varmistamaan se, että jokaisen lapsen on joka päivä mukava tulla kouluun oppimaan ja toimimaan kavereiden kanssa yhdessä.

Toinen varapuhemies:

Kysymys on tällä erää loppuun käsitelty.

​​​​