Täysistunnon pöytäkirja 161/2010 vp

PTK 161/2010 vp

161. TORSTAINA 24. HELMIKUUTA 2011 kello 16.00

Tarkistettu versio 2.0

Suojeluvastuun toteutuminen Libyan tilanteessa

Pekka Haavisto /vihr:

Arvoisa puhemies! Kysymykseni on pääministeri Kiviniemelle.

Viime päivien uutisista Välimeren etelärannalta Libyasta näemme tilanteen, jossa hallinto on kukistumassa mutta taistelee olemassaolostaan hyvin rumin keinoin, ampuu omia kansalaisiaan, pommittaa kansalaisiaan. Tämä kaikki tapahtuu aivan Euroopan unionin naapurissa. Meidän pitäisi puolustaa demokratiaa, demokraattisia arvoja, ihmisoikeuksia, ja kun katsomme lähihistoriaa, niin esimerkiksi Balkanilla kansainvälinen apu tuli liian myöhään. Tapahtui kansanmurha. Ihmisiä kuoli turhaankin tällaisessa tilanteessa.

Miten näette, pääministeri Kiviniemi, että Euroopan unioni voisi tehdä enemmän puolustaakseen siviilejä tällaisessa sietämättömässä tilanteessa? Mikä on meidän vastuumme? Miten voidaan toteuttaa sitä suojeluvastuuta, josta on kansainvälisesti sovittu? Miten voidaan siviilejä tällä alueella suojella?

Pääministeri Mari Kiviniemi

Arvoisa puhemies! Tilanne on erittäin vakava, ja on tuomittavaa se, että väkivaltaa käytetään näissä maissa ja nimenomaan nyt Libyassa. Tietenkin kaikki voima pitää keskittää siihen, että saataisiin tilanne siellä rauhanomaisesti ratkaistua.

Mutta mitä tulee sitten EU:n toimenpiteisiin, niin parhaillaan yhdessä EU-maiden kanssa pohditaan, mikä olisi se tehokkain tapa EU:n puolelta vaikuttaa siihen, että Libyan tilanne rauhoittuisi ja siellä edettäisiin kohti demokratiaa ja oikeusvaltiota.

Pekka Haavisto /vihr:

Arvoisa puhemies! Lisäkysymykseni on ministeri Väyryselle, joka kehitysyhteistyöministerinä vastaa myöskin humanitäärisen avun asioista.

Nythän emme tiedä, mitä lähipäivinä tulee tapahtumaan, mutta mahdollista on, että Libyassa tulee tällainen sisällissodan kaltainen tilanne, jossa hallitus ja oppositio ottavat yhteen. Ihmisiä saattaa joutua sotaa pakoon. Ihmiset joko oman maan sisällä tai maan rajojen yli etsivät suojaa ja apua.

Mihin toimenpiteisiin EU:n tasolla ja Suomen tasolla on humanitäärisen avun puolella varustauduttu? Miten voidaan auttaa siinä tilanteessa, jos todella ihmisiä aivan EU:n lähialueilla jää tällaisten sotatapahtumien jalkoihin?

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrynen

Arvoisa puhemies! Tällaisissa katastrofitilanteissa humanitäärisen avun antaminen perustuu kansainvälisten järjestöjen pyyntöihin, ennen muuta YK-järjestelmän puitteissa. Me olemme Suomessa varautuneet siihen, että heti, kun avunpyyntö esitetään, me voimme tehdä asiasta päätöksen. Euroopan unionin tasolla on myöskin parannettu valmiuksia avun antamiseen. Meillä oli juuri kehitysministereitten kokous viime tiistaina, ja siinä yhteydessä tästä asiasta keskusteltiin.

Ben Zyskowicz /kok:

Arvoisa rouva puhemies! Todellakin arabimaissa ihmiset vaativat kadulla demokratiaa ja vapautta. Näyttää siltä, että kaikkein törkeimmin omia kansalaisiaan kohtelevat tunnetut anti-imperialistit, kuten Iranin johto ja Libyan johto, mutta kaikissa maissa tilanne on hyvin hankala.

Ministeri Väyrynen, kun Euroopan unionin tasolla on käsitelty esimerkiksi ihmisoikeustilanteita, hyvin usein tikun nokkaan on otettu Yhdysvallat, esimerkiksi Guantanamon vankileiri. Hyvin usein on puhuttu Israelin tilanteesta. Olisiko jo viimein Euroopan unioninkin tasolla aika huomata, että Guantanamon vankileiri ei ole maailman pahin ihmisoikeusongelma vaan todellakin esimerkiksi tuolla arabimaissa kansoja vainotaan, painostetaan omia kansoja, jopa pommitetaan? Mitä sanotte tähän?

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrynen

Arvoisa puhemies! Ehkä valtioneuvoston työnjaossa tällaiseen kysymykseen vastaaminen kuuluisi ennemminkin ulkoasiainministerin tehtäviin. Minä en ole havainnut, että Euroopan unioni olisi virallisella tasolla ottanut sellaisia kantoja kuin mistä ed. Zyskowicz mainitsi. Sen sijaan voin sanoa, että kun olin reilut 12 vuotta Euroopan parlamentissa, niin siellä kyllä kuultiin hyvinkin voimakasta arvostelua ja usein kärki oli juuri Yhdysvalloissa, kuten ed. Zyskowicz mainitsi.

Toinen varapuhemies:

Otetaan tähän vielä muutama lisäkysymys, koska tarvetta näyttää olevan. Mutta toivon, että kohdennatte niitä siten, että ne eivät ole ulkoministerin kysymyksiä.

Markku Laukkanen /kesk:

Arvoisa rouva puhemies! Kohdennan tämän kysymyksen vielä pääministerille.

Nythän Suomi ei ole mitenkään aktiivisesti ryhtynyt evakuointitoimiin Libyassa olevien suomalaisten kotiuttamiseksi, kuten tapahtui eräiden muiden arabimaiden kohdalla. Onko tällaisista suunnitelmista hallituksen piirissä keskusteltu, ja onko valmius evakuointitoimiin olemassa?

Toisaalta presidentti Obamahan tuomitsi nämä väkivallanteot aika voimakkaalla puheenvuorolla tänä aamuna. Onko tarkoitus, että myöskin Suomen hallitus harkitsee selkeää kannanottoa (Ed. Kallis: Sillä ei ole mitään merkitystä!) Libyan tapahtumiin, vai pyrkiikö Suomi vaikuttamaan Euroopan unionin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan kautta Euroopan unionin paineen luomiseen Libyan tapahtumien parantamiseksi?

Pääministeri Mari Kiviniemi

Arvoisa puhemies! Libyassa on kymmenkunta Suomen kansalaista tai kaksoiskansalaisuuden omaavaa henkilöä. Heihin kaikkiin on oltu yhteydessä, ja yhdessä muiden EU-maiden kanssa selvitetään myös tätä evakuointitarvetta ja -tilannetta. Sinänsä tämän asian kanssa kyllä töitä tehdään.

Mitä tulee tähän Suomen kannan muodostukseen, me parhaillaan juuri yhdessä EU-maiden kanssa mietimme sitä tapaa, mikä on kaikkein tehokkain Libyan tilanteeseen vaikuttamiseksi. Siinä mielessä Suomenkin kannat ovat jo aikaisemmissa kannanotoissa tulleet selvästi ilmi, enkä näe, että sellaisin ikään kuin omiin kannanottoihin tämän lisäksi on tarvetta.

Se on selvää, että tuomitsemme väkivallan ja haluamme, että Libyassa tilanne etenisi siihen suuntaan, että demokratia- ja oikeusvaltiokehitys voittaa ja myöskin kommunikaatio kansalaisten ja hallinnon kanssa etenee ja todellakin niin, että tämä tapahtuisi ilman väkivaltaa.

Pertti Salolainen /kok:

Arvoisa puhemies! Kansainvälinen oikeus antaa mahdollisuuden puuttua maan sisäisiin asioihin sellaisissa tapauksissa, joissa on uhkaamassa kansanmurha. Nyt tämä tilanne tuolla Libyassa on niin huolestuttava, että siellä voi syntyä tilanne, jossa ne, joilla on aseet, käyttävät niitä laajoja kansanjoukkoja vastaan.

Onko tämän kaltaista ajattelua esiintynyt missään Brysselin suunnassa, että Euroopan unioni — taikka mikseivät muut Yhdysvaltojen kanssa — mahdollisesti tällaisessa tilanteessa puuttuisi suojelutarkoituksessa Libyan sisäisiin asioihin? Nimittäin jos se tapahtuu, silloin ei ole aikaa enää paljon miettiä.

Pääministeri Mari Kiviniemi

Arvoisa puhemies! Tietenkin myöskin YK:n turvallisuusneuvosto on omassa kannanotossaan Libyan tilanteen tuominnut, eli kyllä kansainvälisen yhteisön ja myös Suomen kanta tähän itse tilanteeseen on hyvin tullut esille. Mutta mitä tulee sitten näihin tehokkaisiin keinoihin ikään kuin rauhoittaa sitä tilannetta mutta myöskin suojata paitsi EU-maiden kansalaisia myöskin Libyan kansaa, niin näitä keinoja juuri parhaillaan myöskin EU-tasolla yhdessä mietitään.

Toinen varapuhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.

Kyselytunti on päättynyt.

​​​​