Täysistunnon pöytäkirja 163/2010 vp

PTK 163/2010 vp

163. TIISTAINA 1. MAALISKUUTA 2011 kello 14.01

Tarkistettu versio 2.0

11) Hallituksen esitys laiksi lentoasemaverkosta ja -maksuista

 

Lauri  Oinonen /kesk:

Arvoisa puhemies! Tässä yhteydessä vielä tuon esille sen, että meillä on Suomessa suhteellisen kattava lentoasemaverkosto. Uusille lentokentille, uusille lentoasemille, ei liene taloudellista realismia, mutta pidän tärkeänä, että meillä ovat nämä maakunnalliset kentät. Saattaa olla, että meillä ainoastaan kannattavia ovat Helsinki-Vantaa, mahdollisesti Oulu, mutta nämä kaikki muodostavat yhdessä verkoston, toimivan kokonaisuuden. Jatkolentojen liitännäisyhteyksinä mielekkäitä ovat muun muassa Tampere ja Jyväskylä, joista jo junayhteydellä pääsee yhtä nopeasti pääkaupunkiin liitäntämatkoineen verrattuna lentoliikenteen liitäntämatkoihin. Pidän tarpeellisena, että meillä säilyy myös lentoasemaverkosto tässä maassa ja että se pystyy tarjoamaan myöskin ne lentoasemapalvelut, mitä tarvitaan, ja samoin että yhteistyö lentoasemapalveluissa jatkuu entiseen tapaan myös Ilmavoimien kanssa.

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Tässä kohdin haluan vielä muistuttaa mieleen sen, että meillä on myös tulossa ikään kuin uudenlaisia lentoasemia, nimittäin näitä halpalentoasemia. Halpalentoyhtiö on perustamassa, haluaa perustaa, oman lentoasemansa Lappeenrantaan vanhaan lentokonehalliin. Se on samalla ikään kuin halvempi ratkaisu, ja Finavian näkökulmastahan se ei ole kestävää tietenkään eikä mielestäni myöskään laadukkaiden palvelujen näkökulmasta, mutta tällaista trendiä tuodaan tämän irlantilaisen lentoyhtiön toimesta Suomeen. Itse toivon, että tämä hanke ei toteudu. On aivan viisasta, että myös lentoasemat, niin kuin lentoliikenne kaiken kaikkiaan, ovat laadullisesti myös hyvätasoisia.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Ihan lyhyesti ed. Lauri Oinoselle, että tietysti voisi olla sillä tavalla, että vaikuttavuuden puolesta valikoisitte, oletteko te rautateitten kehittämisen kannalla vai Keski-Suomessa olevien lentokenttien kehittämisen kannalla. Ne ovat toki toisensa pois sulkevia vaihtoehtoja, elikkä pitää pystyä myöskin valikoimaan jotakin joskus.

Lauri Oinonen /kesk:

Arvoisa puhemies! On aivan totta, mitä ed. Pulliainen sanoi, että Jyväskylän lentoliikenteen osalta on valintatilanne. Keskisuomalaisten kannattaisi harkita, tehdäkö rata, jota voimakkaasti siellä ajetaan, Jyväskylä—Jämsä jo on, Jämsästä Lahteen, ja silloin tultaisiinkin Helsinkiin. Jos tämä rata toteutuu, jota tällä hetkellä voi pitää kustannuksiltaan utopistisenakin jopa, silloin Jyväskylän lentoliikenteen taloudelliset edellytykset ovat vähintäänkin uhanalaiset. Siinä yhteydessä, jos sitten on toimiva lentokenttärata myöskin, niin kuin on suunnitelmissa, niin silloin matkustuspalvelu toteutuu Jyväskylän etäisyydeltä hyvin kilpailukykyisesti raideliikenteen puitteissa. Tietysti näitä valintoja joudutaan tekemään, mutta tällä hetkellä, kun tuota Jyväskylän—Helsingin oikorataa ei vielä ole ja ilmeisesti monet monet vaalikaudet vielä menisi, ennen kuin se mahdollisesti joskus saattaisi tulla, niin siihen asti on paikallaan, että on myöskin maakuntalentokenttiä juuri näitten jatkoyhteyksien vuoksi.

Ed. Pulliainen kiinnitti kyllä hyvin huomionarvoiseen näkökohtaan huomion, koska eri liikennemuodot myös kilpailevat keskenään. Kun 2 tuntia 58 minuuttia on nopein junayhteys Helsingin ja Jyväskylän välillä, niin se on aikamoinen haastaja lentoliikenteelle, tervettä kilpailua, ja raideliikenteellä on myös omat vahvuudet. Tällä hetkellä Jyväskylä—Helsinki-väli tarjoaa myöskin erinomaisen ja paljon käytetyn raideliikenteen Jyväskylä—Tampere-välillä. Itse asiassa yli puolet Jyväskylästä tulijoista jää aamusella Tampereelle, ja Tampereelta juna saa 70 prosenttia uusia matkustajia, kun se tulee kohti Helsinkiä.

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Pahoittelen itsehillinnän puutetta, mutta on pakko kannattaa ed. Lauri Oinosen esitystä Jämsä—Lahti-rautatien rakentamisesta. Se olisi varmasti kustannus—hyöty-suhteeltaankin erittäin edullinen, koska siinä on pohja valmiina. TVL tässä menneinä vuosina ansiokkaasti siirsi Nelostien Päijänteen toiselle puolelle ja lakkasi käytännössä miltei ylläpitämästä sitä nykyistä tieyhteyttä Jämsän ja Lahden välillä. Sinne voisi oikein hyvin rakentaa uuden radan. Tulisi laajoja yhteiskunnallisia säästöjä varmaankin.

Jouko Laxell /kok:

Arvoisa puhemies! Olen ed. Tiusasen kanssa halpalentoyhtiöistä paljon samaa mieltä. Ne tulevat ainakin hetkeksi valtaamaan ja ensinnä ovat toivottuja ja todennäköisesti sen jälkeen tulevat häipymään, mutta tulevat markkinoita sekoittamaan kuitenkin.

Lauri Oinonen /kesk:

Arvoisa puhemies! Kun toin lentoliikenteen ja raideliikenteen välisen kilpailun tai yhteistyön esille, niin samalla, kun tuli tämä Jyväskylä—Lahti—Helsinki-rata esille, edustajakollega Virtaselle haluaisin todeta sen, että tässä on kyllä monia teknisiä ongelmia, jos tuolle Nelostien paikalle rataa ajateltaisiin. Kyllä sen paikalliset tarvitsevat Valtatie 24:nä edelleen maantiekäytössä. Kyseinen osuus Jämsästä Kuhmoisten kautta Padasjoelle sisältää hyvin vaikeita kalliomaisemia, joissa erittäin paljon jouduttaisiin maansiirtoihin, kallioleikkauksiin ja tunneliratkaisuihin, ja Lahteen tullessa pitäisi päästä Päijänteen vesistön itäpuolelle, jotta olisi läpiajettava raideliikenne, ettei junaa tarvitsisi Lahdessa kääntää. Silloin tulisi vaikea Vääksyn ylitys kansallismaisemassa ja Heinola—Lahti-radan kunnostus. Nämä ovat ne ongelmat, jotka vielä pitkään pitävät sen, että Jyväskylässä tarvitaan kilpailukykyistä lentoliikennettä.

Keskustelu päättyi.