Täysistunnon pöytäkirja 163/2010 vp

PTK 163/2010 vp

163. TIISTAINA 1. MAALISKUUTA 2011 kello 14.01

Tarkistettu versio 2.0

17) Hallituksen esitys laiksi Sipoonkorven kansallispuistosta

 

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Kysymyksessä on Sipoonkorven kansallispuiston perustaminen, mikä on hieno asia. Tästä olemme varsin paljon jo keskustelleet ensimmäisen käsittelyn yhteydessä.

Tässä vaiheessa haluan tuoda esille lausumaehdotuksen, jonka ehdotan eduskunnan kannaksi. Se on jaettu pöydille ja kuuluu: "Eduskunta edellyttää Sipoonkorven kansallispuiston liittämisen toimivien ekologisten käytävien avulla Östersundomin Natura-alueisiin, vt 7/E18:n kulku ja Itäinen Rantarata -linjaus huomioiden. Tätä toteutettaessa ovat käytettävissä maakuntakaavan ja yleiskaavan kehittämiskeskustelut sekä Valtakunnallisten alueidenkäytöntavoitteet."

Arvoisa puhemies! Tämä lausumaehdotus haluaa painottaa asiaa, joka on varsin vähäisessä määrin tullut esille ympäristövaliokunnan mietinnössä, vaikka ympäristövaliokunta muuten omassa keskustelussaan hyvinkin laajasti tätä asiaa kävi lävitse. On tärkeätä huomioida, että nämä liikenneyhteydet, sekä itäinen rantarata että E18, voidaan joko ylittää tai alittaa, jolloin tällainen ekologinen käytävä sanan aidossa merkityksessä, eli että se on eläinten liikkumista varten ennen muuta, pystyy toteuttamaan tehtävänsä.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Täällä eduskunnassa on paljon puhuttu viimeisen parin vuoden aikana niin sanotuista kerhoista, ja, arvoisa puhemies, tässä nyt on esimerkki sellaisesta kerhotyöstä, joka tuottaa konkreettista tulosta, lähes 2 000 hehtaaria laajan kansallispuiston. Elikkä asialla on ollut muiden rinnalla ja mukana eduskunnan ympäristö- ja luontoryhmä, joka on harrastanut lobbausta siinä, missä lobbausta muutkin harrastavat.

Ensimmäiset vastaukset, jotka saimme, olivat, että ei missään nimessä, että kansallispuistojen lukumäärää ei enää nosteta. Mutta kun jatkoimme sitkeästi lobbaamista vaan ja järjestimme seminaareja ja tilaisuuksia jnp., niin jopa sitten rupesi vastustus murtumaan. Nyt ollaan tässä vaiheessa, että mieltymyksellä totean, että olemme saaneet jotakin aikaiseksi.

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Asiaan syvällisesti tutustuttuani ja sitä perusteellisesti harkittuani olen alkanut epäillä, että siitä jotain ymmärränkin. Siksi kannatan ed. Tiusasen esitystä lausumaksi.

Lauri Oinonen /kesk:

Arvoisa puhemies! Asian ensimmäisen käsittelyn yhteydessä käytin useamman puheenvuoron. Ei ole tarpeen niitä toistaa, mutta tämä on esimerkki siitä, että hyvällä yhteistyöllä, tarmokkaalla toiminnalla voidaan saada näin uskomattoman laaja kansallispuistoalue aivan Pääkaupunkiseudun tuntumaan, ja minä uskon, että tällä on aivan oma paikkansa.

Ed. Tiusanen toi täällä esille nämä ekologiset käytävät. Minä toivon, että ne voivat olla luonnon eläimille riittäviä ja turvallisia, mutta toisaalta voi olla epäilys, missä määrin ne tehtävänsä sitten kuitenkaan täyttävät. Tunnettuahan on se, että niin sanotut lohiportaat, joita voimalaitoskoskiin on laitettu, eivät ole toimineet. Mutta minä toivon, että nämä ekologiset käytävät, jotka ovat ratkaisuja, että eivät liikenne ja luontokappaleet joutuisi tarpeettomasti onnettomuusalttiiksi ja nimenomaan ihmiselle myöskin vaaraksi, toimisivat.

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Ed. Lauri Oinosen toivomus on sympaattinen. Keski-Euroopassa on paljon esimerkkejä näistä toimivista ekologisista käytävistä, jotka joko ylittävät tai alittavat esimerkiksi moottoriteitä. Loviisa—Koskenkylä-välillä on myöskin ekologinen käytävä, siinä tapauksessa alitetaan moottoritie. Nämä toimivat, niitten pitää olla vain hyvin suunniteltuja, niitten pitää olla kyllin leveitä, kyllin suojaisia ja sitten myöskin aidattuja tarpeen mukaan, niin ettei tapahdu esimerkiksi paljon puhuttua hirvionnettomuuksien lisääntymistä. Tämä on selvää. Eli näitä ei siinä mielessä, aivan oikein, tällaisiin ongelmallisiin lohiportaisiin voi verrata, ja lohitiet taas toimivat silloin, kun niissä on kylliksi vettä ja virtaus on riittävä.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Ystävällisenä huomautuksena ed. Lauri Oinoselle, että meillä on Suomessa toimivia lohiportaita Kemijoki-suulla, Oulujoki-suulla jnp, ja siinä, mitä ekologisena käytävänä tässä ed. Tiusasen mainitsemassa asiassa tarkoitetaan, nämä eivät ole sama asia.

Keskustelu päättyi.