Täysistunnon pöytäkirja 165/2014 vp

PTK 165/2014 vp

165. TORSTAINA 5. MAALISKUUTA 2015 kello 16.00

Tarkistettu versio 2.0

Oppisopimuskoulutuksen kehittäminen koulutussopimuksen avulla

Timo Heinonen /kok:

Arvostettu puhemies! Jokainen meistä oppii eri tavalla. Toinen meistä oppii kuuntelemalla, toinen lukemalla ja kolmas tekemällä. Oppisopimuskoulutus on ollut erinomainen juuri niille nuorille, jotka oppivat tekemällä. Nyt taantuma on vähentänyt oppisopimuskoulutusta, ja myös siihen valmentavan ennakkojakson suosio on hiipunut. Nuorille ei siis löydy oppisopimuspaikkoja yrityksistä, kun taloustilanne on tiukka ja malli on jäykkä.

Muista maista on hyviä kokemuksia niin sanotusta koulutussopimuksesta. Myös yrittäjät ovat tätä esittäneet. Kysyisin asianomaiselta ministeriltä: olisitteko te valmis edesauttamaan tätä ja näin avaamaan oppisopimusta uudistamalla koulutussopimuksen suuntaan paikkoja tekemällä oppiville nuorille?

Opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru

Arvoisa puhemies! Me olemme tehneet aika paljon tällä hallituskaudella sen takaamiseksi, että ammatillinen koulutus voisi olla yhä monimuotoisemmin saavutettavissa, olipa se sitten koulun penkillä suoraan istumista tai olisi se työssä oppimista tai jotakin siltä väliltä. Malleja on luotu jo monia: 2+1-mallia, mutta on myös vaihtoehtoja siihen suuntaan, että oppisopimuskoulutusta kehitettäisiin entistä monipuolisemmaksi.

Me olemme satsanneet tällä hallituskaudella 60 miljoonaa yksistään nuorten aikuisten ja aikuisten osaamisohjelmiin ja sitten kaiken kaikkiaan yhteensä 203 miljoonaa koko tähän pakettiin, jotta me voisimme yhä moninaisemmin opiskella peruskoulun jälkeen itselle tutkinnon. Mutta esitätte ihan oikean huolen siitä, pitäisikö vielä tehdä enemmän. Ja hankala aika on ollut, että me emme ole löytäneet nuorille näitä paikkoja. Yritykset eivät ole ottaneet edes 800:n innokerahalla (Puhemies koputtaa) nuoria töihin. Nyt me olemme satsaamassa 5,6 miljoonaa lisää siihen, että etsitään hyvin uudenlaisia, monenlaisia malleja lisää.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Jatkokysymys, edustaja Heinonen.

Timo Heinonen /kok:

Arvostettu puhemies! Kiitos tästä vastauksesta, ja kannustan asiassa etenemään. Myös peruskoulussa opitaan eri tavalla. Koulun pitää olla innostava ja kannustava. Valinnaiset oppiaineet ovat tässä tärkeässä roolissa, ja itse asiassa hallitus päätti jo vuonna 2012 peruskoulun tuntijakouudistuksen yhteydessä, että peruskouluun lisätään kolme vuosiviikkotuntia valinnaisiin oppiaineisiin. Lapset kouluissa, ja opettajatkin, odottavat tätä. Jostain syystä te, arvoisa opetusministeri Kiuru, ette ole tätä hallituksen päätöstä noudattanut. Kysyisin teiltä, ministeri Kiuru: aiotteko te hoitaa jo päätetyn asian kuntoon?

Opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru

Arvoisa puhemies! Tämä asia koskee tulevaa aikaa, eli siltä osin hallituksen toimivarat siihen, miten seuraava hallitus tulee varaamaan nämä resurssit sinä vuonna, kun uusi opetussuunnitelma tulee voimaan, niin sitä kautta katseen pitäisi kohdistua oikeaan ministeriin. Olen kuitenkin omalta osaltani tehnyt kaikkeni siinä, että asia on ollut jo tämän hallituksen aikana esillä juuri niin kuin hallitus on silloin yhdessä edellyttänyt ja osana niitä poliittisia kompromisseja, joita silloin on tehty, ja asia on myös kehyksissä arvioitavana.

Puhemies:

Tämä kysymys on tullut käsiteltyä.

Ehdimme ottaa vielä yhden kysymyksen.

​​​​