Täysistunnon pöytäkirja 168/2014 vp

PTK 168/2014 vp

168. MAANANTAINA 9. MAALISKUUTA 2015 kello 17.12

Tarkistettu versio 2.0

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain 3 ja 149 a §:n sekä kui-tintarjoamisvelvollisuudesta käteiskaupassa annetun lain 2 §:n muuttamisesta

 

Kimmo Sasi /kok(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Kyseessä on arvonlisäveron verovapaan osuuden alarajan korottaminen 8 500:sta 10 000 euroon ja ylärajan korottaminen 22 500:sta 30 000 euroon, ja tilanne on se, että Suomi on liittyessään Euroopan unioniin neuvotellut, että tuo alaraja voi olla enintään 10 000 euroa ja ylärajassa tuo raja voi olla korkeampi kuin nyt esitetään.

Valtiovarainvaliokunta on käsitellyt tätä hallituksen esitystä hyvin huolellisesti ja todennut, että lähtökohtaisesti alarajan korottaminen 10 000 euroon on tarkoituksenmukaista, koska alle 10 000 euron liikevaihto vuodessa on enemmänkin harrastustoimintaa eikä aiheuta minkäänlaista kilpailuvääristymää. Sen sijaan ylärajan nosto 22 500:stä 30 000:een tietysti helpottaa niitä yrittäjiä, joilla on hyvin pieni liikevaihto, jotka harjoittavat hyvin pitkälti osapäiväistä ammattitoimintaa tai elinkeinotoimintaa, mutta tältä osin on tullut jo aika paljon palautetta, että saattaa syntyä kilpailuvääristymiä. Ja tämän johdosta valtiovarainvaliokunta hyvin tarkkaan arvioi, onko tarkoituksenmukaista, että tuota ylärajaa nostetaan. Kuitenkin loppujen lopuksi päädyttiin sitten siihen tulokseen, että ehkä on hyvä katsoa, mitenkä tämän ylärajankin noston osalta käy ja aiheuttaako se käytännössä sitten näitä ongelmia, mitä on väitetty esiintyvän.

Myöskin yksi ongelma tässä on se, että kaiken kaikkiaan tämä ylärajan nosto merkitsee yli 30 miljoonan euron verotulon menetystä valtiolle, ja tietysti sillä on tässä taloudellisessa tilanteessa kyllä aika suuri merkitys. Täytyy todeta kuitenkin, että valiokunnassa oli myöskin erilaisia käsityksiä ja oli ehdotuksia alarajan nostamisesta yli 10 000 euroon ja ylärajankin korkeammasta korotuksesta. Tämä kuitenkaan ei ollut mahdollista nykyisten säännösten puitteissa, mutta näitä toiveita oppositioryhmät ovat omissa lausumissaan esittäneet. Kaiken kaikkiaan voi sanoa tehtyjen ratkaisujen osalta, että valiokunta puoltaa hallituksen esityksen mukaista kompromissia.

Kauko Tuupainen /ps:

Arvoisa herra puhemies! Valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja puhuu asiat juuri niin kuin valiokunnassa käsiteltiin, mutta perussuomalaisten valiokuntaryhmä, johon kuuluvat Ville Vähämäki, Ismo Soukola ja allekirjoittanut, esitti vastalauseen, ja jos puheenjohtaja sallii, niin nopeasti lukaisen tästä tämän meidän vastalauseemme.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Aikaa on minuutti neljäkymmentä sekuntia. Se paikaltaan, ja sen jälkeen täältä.

Puhuja:

Kyllä kyllä. Kiitoksia, herra puheenjohtaja, tämä kyllä minulle riittää. — Anteeksi: herra puhemies!

"Eduskunta edellyttää, että hallitus käynnistää välittömästi neuvottelut EU:n kanssa kansallisen alv:n alaisen toiminnan alarajan nostamiseksi vähintään 20 000 euron tasolle. Eduskunta edellyttää lisäksi, että hallitus tuo mahdollisen luvan saatuaan välittömästi muutoksen sisältävän esityksen eduskunnan käsiteltäväksi. Samassa yhteydessä huojennusaluetta tulee nostaa 40 000 euroon ja kuitintarjoamisvelvollisuuden alaraja nostaa alv:n alaisen toiminnan uutta alarajaa vastaavalle tasolle."

Arvoisa puhemies! Tämmöisen lausumaehdotuksen teimme valiokunnassa ja tulemme todennäköisesti ja varmastikin äänestämään tämän puolesta toisessa käsittelyssä. — Kiitos.

Yleiskeskustelu päättyi.

​​​​