Täysistunnon pöytäkirja 169/2014 vp

PTK 169/2014 vp

169. TIISTAINA 10. MAALISKUUTA 2015 kello 10.09

Tarkastettu versio 2.0

25) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tekijänoikeuslain 25 i ja 47 §:n muuttamisesta

 

Mika Niikko /ps:

Arvoisa puhemies! Myös tässä on kysymys tekijänoikeuslain muuttamisesta, joka paljon eduskunnan sivistysvaliokunnassa aiheutti keskustelua. Paljon oli puhetta myös siitä, että näitä korvauksia pitäisi saada myös edelleen lähettämisestä, tämmöisiäkin mielipiteitä esiintyi. Mutta tässä sivistysvaliokunnan mietinnössähän on perustuslakivaliokunta ottanut kantaa siihen, että jos lähettäjäyritys on sopinut oikeudenhaltijan kanssa edelleenlähettämisestä ja maksanut siitä korvauksen, niin silloin tämän tuotetun aineiston oikeudenhaltijalla ei ole oikeutta saada edelleenlähettämisestä uutta korvausta, elikkä kahteen kertaan maksettavaa korvausta ei oikeudellisilla perusteilla voida hyväksyä.

Siinä mielessä kuitenkin on tärkeää, että me pidämme huolen siitä, että luovan alan työntekijöillä on oikeus esittää ennen sopimuksen syntymistä sellainen korvaus, joka on kohtuullisella tavalla myös toteutettavissa, eikä sitten tule tämmöistä tilannetta, että ota tai jätä -tilanne tulee sitten ja ruvetaan käyttämään sitä edelleenlähettämistä hyvinkin laajalla tavalla. Yritän tällä sanoa sitä, että useasti neuvotteluasema on aika heikko, jos yksi näyttelijä yrittää saada itselleen vähän lisäansiota sillä, missä ja miten laajasti sitä hänen esitystään jaetaan.

Elikkä näissä täytyisi joku kohtuullinen tasapaino säilyä jatkossakin.

Keskustelu päättyi.

​​​​