Täysistunnon pöytäkirja 17/2001 vp

PTK 17/2001 vp

17. KESKIVIIKKONA 28. HELMIKUUTA 2001 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

4) Hallituksen esitys laiksi kirkkolain 19 luvun 10 §:n ja 22 luvun 5 §:n kumoamisesta

 

Marja-Liisa Tykkyläinen /sd:

Arvoisa puhemies! On ihan hyvä, että saadaan aikaan myöskin kirkkolain 19 luvun 10 §:n ja 22 luvun 5 §:n kumoaminen niin, että kirkko siirtyy normaaliin oikeuskäytäntöön.

Arvoisa puhemies! Minä kannan huolta kuitenkin siitä, että tämä muutos koskee 113:a viranhaltijaa ja luottamushenkilöä tuomiokapitulin apujäsenet mukaan luettuina. Perustelujen kohdassa 2 sanotaan, että kuitenkaan ei tarvitse lisähenkilökuntaa palkata tämän johdosta. Itse olen vähän epäilevällä kannalla ja toivonkin, että valiokunta kiinnittäisi tähän asiaan huomiota käsitellessään tätä lakiesitystä.

Keskustelu päättyy.