Täysistunnon pöytäkirja 17/2001 vp

PTK 17/2001 vp

17. KESKIVIIKKONA 28. HELMIKUUTA 2001 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

6) Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 10 c §:n ja taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain 7 a §:n muuttamisesta

 

Jouko Jääskeläinen /skl:

Arvoisa rouva puhemies! Kristillisen liiton ryhmän jäseniä on tekemässä lakialoitetta, joka lyhyesti sisältää sen ajatuksen, että lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijöiden osalta samalla, kun maksetaan vero- ja sosiaaliturvamaksut, voitaisiin eräänlaisella yhden lomakkeen järjestelmällä hoitaa myöskin ne muut mahdollisiin vakuutuksiin, työeläkkeisiin, kaikkiin sivukuluihin liittyvät suoritukset, jotka tälläkin hetkellä lain mukaan pitää suorittaa. Tässä suhteessa tietysti näitten sivukulujen, verojen, sosiaaliturvamaksujen maksamisessa ei ole ongelmaa pitempiaikaisten työsuhteitten kohdalla ja niissä tilanteissa, joissa on palkanlaskentavoimaa olemassa, mutta monessa yksittäisessä tapauksessa näiden kaikkien lomakkeiden ja maksujen lakimääräinen muistaminen saattaa olla ihan teknisenäkin suorituksena hankalaa. Täytyy muistaa myöskin se, että kotityöstäkin maksettavat sivukulut, vaikka siellä on 8 000 markan raja veronpidätyksen suhteen, nämä työeläkkeisiin, TAEL:iin, liittyvät maksut on suoritettava. Tämä eräänä esimerkkinä.

Arvoisa puhemies! Uudistamme tässä itse asiassa viime eduskuntakaudella tehdyn lakialoitteen pienin täsmennyksin. Esitämme todellakin, että samalla, kun useinhan niin käy, että palkka maksetaan pankkiin tavalla tai toisella, pankkiin suoraan tai tänä päivänä tietysti tietokoneeltakin usein, olisi tällainen yksi lomake, johon olisivat merkittynä nämä eri seikat, vero, sotu ja eri sivukulut. Tässä ajattelutavassa tietysti sivukuluilla pitäisi olla yksi kiinteä prosentti. Nythän ne hieman saattavat vaihdella eri työsuorituksissa ja eri pituisissa työsuhteissa. Mutta ajatuksemme on se, että ministeriö vahvistaisi tuon yhden prosentin, jonka sisällä kaikki maksettaisiin, ja sitten se instanssi, johon tämä maksu suoritetaan, sen jakaisi asianmukaisella tavalla niihin kohteisiin, joihin se tulee jakaa. Käytännössä eläkekassa olisi varmaankin se oikea kohde, josta tarvittaessa nämä tapaturmavakuutukseen liittyvät summat esimerkiksi suoritettaisiin eteenpäin.

Viittaan tässä yhteydessä siihen keskusteluun, joka kyselytunnilla syyskuun 7. päivä käytiin tästä asiasta. Sosiaali- ja terveysministeri Perhon, joka oli lehtitietoja tästä asiasta antanut, kanssa käytiin keskustelua tästä kysymyksestä. Valtionhallinnossahan on suunnitteilla tämä sama asia, mikäli ymmärsin oikein siitä keskustelusta ja julkisestakin keskustelusta. Ongelma oli tällä hetkellä lähinnä sillä tasolla, kuka tämän asian hoitaisi ja miten tästä aiheutuvat kustannukset jaettaisiin. Minusta se kysymys on jo niin pieni, että se pitäisi pystyä hoitamaan. Kun yhteiskunnassa olemme lähteneet siitä, että varsin pienistäkin työsuorituksista sivukulut suoritetaan, käytännössä kaikista, ja syntyy myös eläkkeeseen oikeuttava palkka, josta pitää maksaa, tätä järjestelmää pitäisi nykyisestä yksinkertaistaa.

Antero Kekkonen /sd:

Arvoisa rouva puhemies! On helppo yhtyä siihen, mitä ed. Jääskeläinen sanoi ihan viimeksi: järjestelmää pitäisi voida yksinkertaistaa.

Kun katselen tätä muutosesitystä, voin ymmärtää, että se voisi yksinkertaistuakin ehkä kaikkien muiden osalta kuin taiteilijoiden. Taitelijat muodostavat hyvin erikoislaatuisen vähemmistön Suomessa, ja kun taiteilijoiden palkkiot määräytyvät täysin itse asiassa vähän epärationaalisin perustein, kun taiteilijat saavat palkkionsa suorituksista, jotka joskus muodostuvat työstä, joka voi kestää vaikkapa kymmenen vuotta, ja sitten työstä, joka voi kestää 3,5 minuuttia, niin en näe mahdolliseksi, että tätä reittiä voitaisiin hoitaa se asia, joka liittyy nimenomaan taiteilijoihin.

Silti annan suuren arvon tälle yritykselle, koska kysymys on joissakin tapauksissa suorastaan polttavan ongelmallinen ihan toimeentuloakin ajatellen. Mutta nimenomaan taiteilijoiden osalta tätä tietä tokko saadaan ratkaisua, vaikka sitä on täysi syy toivoa.

Marjatta  Stenius-Kaukonen  /vas:

Arvoisa puhemies! Rohkenen olla hieman eri mieltä ed. Kekkosen kanssa. Jos olen riittävän hyvin paneutunut ed. Jääskeläisen aloitteeseen, hänhän ehdottaa, että olisi yksi yhdistelmälomake, jolla maksettaisiin sosiaaliturvamaksut, ennakonpidätys verottajalle ja erilaiset palkan sivukulut. Kyllä minun käsitykseni mukaan myöskin taiteilijoille tämä on yhtä mahdollista kuin siinä tapauksessa, että on erillinen työnantaja, joka maksaa työntekijälle palkan.

Mutta tässä yhteydessä haluaisin, kun aikaa on vähän käytettävissä, todeta, että ed. Jääskeläisen aloite on erittäin tärkeä. En muista, kuinka monta kymmentä vuotta tätä asiaa on yritetty viedä eteenpäin. Kun nykyinen komissaari Erkki Liikanen oli valtiovarainministerinä, itse ainakin odotin, että hän todella olisi antanut sen esityksen, josta hän silloin puhui, mutta liekö niin, että kun hänen aikansa loppui valtiovarainministerinä, hän ei kerinnyt, eikä sen jälkeen ole ollut valtiovarainministeriä, joka olisi tuonut esityksen. Se pitäisi saada mahdollisimman nopeasti. Postitoimipaikka voi esimerkiksi olla se tai mikä tahansa paikka, jossa maksut suoritetaan, josta lomakkeen saa, ja samalla lomakkeella maksetaan kaikki.

Meillähän oli te-keskuksissakin sellaisia pisteitä, joissa juuri pientyönantajien maksuruljanssia helpotettiin. Nyt monet niistä on lopetettu, mutta ne toimivat ihan tällä samalla menettelyllä. Eikä siihen tarvita mitään erillisiä työntekijöitä vaan yksi yhdistelmäkaavake, jolla maksetaan yhdellä lomakkeella kaikki maksut. Sitten valtio jossain paikassa jakaa nämä. Tämä on juuri semmoista toimintaa, jota voitaisiin siirtää vaikka Ilomantsiin tai jonnekin pohjoiseen, koska tietotekniikallahan nämä asiat hoituvat.

Ehdotan todella, että tämä asia otettaisiin hoitoon. Tietysti voisin, jos ministeri Siimes olisi paikalla, kääntyä hänen puoleensa — voin tehdä sen muutenkin. Toivon, että valiokunta ja verojaosto ottaisivat tämän aloitteen käsittelyyn ja lähtisivät viemään sitä eteenpäin, ellei tämä nyt sitten tule sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolloin voi tietysti yrittää hoitaa sitä myöskin sitä kautta.

Jouko Jääskeläinen /skl:

Arvoisa rouva puhemies! On miellyttävä, että ollaan ministerin jäljillä ja asiaa hoitamassa. Toivottavasti ministerit sen hoitavat. Oppositio sitä tietysti ei valitettavasti hoida, mutta olemme nostaneet asian esille.

Ed. Kekkoselle vastaisin ehkä vähän sekä kyllä että ei. Taiteilijat ovat myöskin joskus varmaan yrittäjiä, jolloin asia menee oman kaavansa mukaan, ja juuri näitä kysymyksiä on. Tämä taiteilijaeläkelakihan tähän tulee sitä varten, että esimerkiksi kotityötä tekevien suoritukset ja kaikkien pätkätyötä tekevien lyhyet suoritukset menevät taiteilijaeläkekassaan. Sitä varten tavallaan taiteilijaeläkekassa on saanut sellaisia tehtäviä, jotka sille nimensä puolesta sinänsä eivät kuulu. Ehkäpä pätkätyön tekijä joskus on elämäntaiteilija kylläkin toimeentulonsa suhteen. Se on sikäli osuva nimi.

Lomakeethan tänäkin päivänä posteissa ja pankeissa on. Ongelma on se, että niitä tarvitaan aika monta, yllättävän monta, jotta voisi kaiken suorittaa ja, juuri tällä tavalla kuin ed. Stenius-Kaukonen totesi, löytäisi sen yhden ainoan lomakkeen ja sillä saisi kerralla kaiken kuntoon. Myöskin netissä tämä käy tänä päivänä pankkiyhteyksien kautta. Ed. Stenius-Kaukosen ajatuksesta: tämä todella voisi olla sellaista etätyötä, jossa jokin määrä ihmisiä työllistyisi sen hoitamaan muualla kuin Ruuhka-Suomessa.

Pentti  Tiusanen  /vas:

Arvoisa rouva puhemies! Ed. Jääskeläisen aloite on todella tärkeä. Käytäntöhän on se, että vaikka joku haluaisikin todella täyttää kaikki nämä tämän hetken velvoitteet, sen lisäksi, että se on todella hankalaa, niin kuin aloitteessa todetaan, se saattaa olla ihan mahdotontakin. Näin ollen harmaan talouden käytäntö jatkuu.

Siihen vielä viitaten, mitä ed. Stenius-Kaukonen totesi, kyllä hallituksen suunnalta pitäisi tulla tämän tyyppinen aloite, että todella yhdistelmälomaketta voitaisiin käyttää ja yksinkertaistaa tämä maksuruletti, joka tässä pyörii. Se on tosi ongelmallinen.

Keskustelu päättyy.