Täysistunnon pöytäkirja 171/2010 vp

PTK 171/2010 vp

171. TIISTAINA 15. MAALISKUUTA 2011 kello 12.01

Tarkistettu versio 2.0

6) Hallituksen esitys lasten suojelemista seksuaalista riistoa ja seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen hyväksymiseksi ja siihen liittyviksi laeiksi

 

Oikeusministeri Tuija Brax

Arvoisa herra puhemies! Hyvin lyhyesti, koska ensimmäinen käsittely oli aika myöhäisessä vaiheessa. Nyt siis eduskunta — ja kiitos todella paljon lakivaliokunnalle — toivottavasti yksimielisesti, näin uskon, hyväksyy lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistustason merkittävän korottamisen. Samassa yhteydessä myös laajennetaan sitä joukkoa, joka joutuu lasten kanssa työskennellessään esittämään rikosrekisteriotteen tai — ja myös tämä on laajennus — sakkorekisteriotteen. Näin ollen lapsien suojelu seksuaalirikollisilta paranee. Kolmanneksi, lakivaliokunta vielä asiantuntijakuulemisessa tiukensi sitä velvoitetta ja niitten ihmisten joukkoa, jotka lasten kanssa työskennellessään ovat velvoitettuja tekemään rikos- tai lastensuojeluilmoituksen, jos he epäilevät, että lapsi joutuu hyväksikäytön kohteeksi. Näin ollen tämän vaalikauden seksuaalirikosten rangaistuspaketin tärkein osa tulee tänään hyväksytyksi.

Keskustelu päättyi.

​​​​