Täysistunnon pöytäkirja 171/2010 vp

PTK 171/2010 vp

171. TIISTAINA 15. MAALISKUUTA 2011 kello 12.01

Tarkistettu versio 2.0

10) Hallituksen esitys laeiksi kalastuslain muuttamisesta ja kalastuslain muuttamisesta annetun lain 108 §:n muuttamisesta

 

Jouko Laxell /kok:

Arvoisa herra puhemies! Nykyinen kalastuslaki on vanha, ja kalastuslain kokonaisuudistusta ollaan valmistelemassa. Uudistus tulee eduskunnan käsittelyyn ensi vaalikaudella. Tämä laki olisi voinut olla osa kokonaisuudistusta.

Tämä laki koskee lähinnä kalastusvalvontaa ja kalastusvalvojien pätevyyttä. Kuten maa- ja metsätalousvaliokunnan mietinnössä todetaan, suurin osa kalastusmaksujen laiminlyöjistä on todennäköisesti satunnaisia kalastajia, jotka kalastavat ehkä vain kerran pari vuodessa. Tutkimusten mukaan heitä on 800 000—900 000 vuodessa. On selvää, ettei edes paremman koulutuksen saanut kalastusvalvoja voi valvoa satunnaisten kalastajien toimintaa mitenkään. Voidaan myös sanoa, että satunnaisen kalastamisen ei pitäisi kuulua edes maksujen piiriin; sen sijaan kalastusharrastajien pitäisi tuo maksu maksaa. Epäilen, ettei yhden opintoviikon koulutus johda siihen, että kalastusmaksuja kertyy nykyistä enemmän.

Keskustelu päättyi.