Täysistunnon pöytäkirja 172/2014 vp

PTK 172/2014 vp

172. TORSTAINA 12. MAALISKUUTA 2015 kello 10.15

Tarkistettu versio 2.0

20) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi toimeentulotuesta annetun lain ja kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

 

Kristiina Salonen /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan tätä esitystä, mutta nostin jo lähetekeskustelussa esille muutaman ongelman. Itse asiassa huoleni on edelleen muutamasta asiasta. Se ei poistunut tämän valiokuntakäsittelyn myötä.

Ensimmäinen asia on sosiaalityön tarve, joka nykyisellään on pystytty kartoittamaan etuuskäsittelyssä sosiaalitoimistossa ihan niiden toimeentulotukihakemustenkin perusteella, ja toivon, että tämä tärkeä tapa nostaa sosiaalityön tarpeessa olevia sosiaalityön piiriin ei poistu tämän perustoimeentulotuen käsittelyn siirtyessä Kelaan.

No, toinen, ehkä isompi, ongelma nimenomaan siinä osaamisessa on nyt siinä, että tiedän, että valiokunnan kuulemisissa nousi esille erilaisia näkökulmia henkilöstön asemasta ja siitä, voiko nykyisin kunnan palveluksessa oleva henkilö siirtyä liikkeenluovutuksen säännöin Kelalle, ja valiokunta on todennut, että tällaista liikkeenluovutuksen tilannetta ei ole. Olen kuitenkin itse tästä asiasta huolissani, sillä nykyisin toimeentulotuen etuuskäsittelijöillä on olemassa jo kontaktit sosiaalityöntekijöihin, ymmärrys täydentävän toimeentulotuen tarpeesta ja ymmärrys nimenomaan siitä sosiaalityön tarpeesta, jota näiden hakemusten kauttakin voidaan nostaa esille. Ja pidän ratkaisevana tämän osaamisen siirtymistä siinä yhteydessä, kun toimeentulotukikin siirtyy Kelalle. Se ei ole pelkästään resurssikysymys, vaan ennen kaikkea se on tällainen yhteistyön silta, joka voitaisiin rakentaa Kelan etuuskäsittelyn ja sosiaalityön välillä. Ja olen todella pahoillani, että tämä päätös nyt näin menee. Toivon kuitenkin Kelalta viisautta, että työhön palkataan nimenomaan nykyisin kunnissa olevia etuuskäsittelijöitä.

Keskustelu päättyi.

​​​​