Täysistunnon pöytäkirja 172/2014 vp

PTK 172/2014 vp

172. TORSTAINA 12. MAALISKUUTA 2015 kello 10.15

Tarkistettu versio 2.0

23) Laki alkoholilain 33 §:n muuttamisesta

 

Mika Niikko /ps:

Arvoisa puhemies! Tämä lakialoite on täällä tehty useamman ryhmän toimesta samansisältöisenä, ja siinä mielessä kiinnitin huomiota siihen, että tämän tarkoitus on sallia väkevän alkoholin mainonta Suomesta käsin.

Tarkoituksena, ymmärsin näin, ei ole mainostaa väkeviä alkoholijuomia suomalaisille kuluttajille vaan ulkomaille, minne tätä alkoholia myydään. Ja mikäli nyt en ole aivan väärässä, niin jos sitä alkoholia ei ole tarkoitus myydä Suomeen ja jos mainonta toteutetaan ulkomailta käsin maista, jotka eivät ole EU-alueella, niin silloin, ymmärtääkseni, eikö mainonta ole sallittua? Tai itse asiassa näitten tuotteiden esittely, josta tässä myös puhutaan? Koska jos mainontaa harjoittava yritys, esimerkiksi sähkötupakan osalta, on rekisteröity vaikkapa Viroon tai Latviaan, niin sieltä käsin voi suomenkieliset sivut siellä olevan yrityksen kautta syöttää suomalaiselle asiakaskunnalle. Ja siihen Valvira ei voi puuttua. Siinä mielessä olisin kysynyt nyt, kun täällä näitä aloitteentekijöitä on paikalla, kun itse en ole varma tästä asiasta: olisiko tämä asia voitu nimenomaan tällä tavalla myös toteuttaa?

Osmo Kokko /ps:

Arvoisa puhemies! Tuohon Niikon kysymykseen en kyllä pysty antamaan tyhjentävää vastausta. Olen yksi tämän edustaja Jalosen tekemän lakialoitteen allekirjoittaja, ja siitä syystä haluan mainita tässä muutamia sanoja.

Tietysti, onhan meillä aika ihmeellistä näiden tuotteiden mainontaminen, että se ei kuitenkaan ole tällä hetkellä mahdollista. Ja tällä lailla pyritään sitten siihen, että verkkosivujen kautta on näitä tuotetietoja mahdollista levittää myös meidän rajojen ulkopuolelle.

Tietysti näen myös merkittävänä tämän puolen asian sillä tavalla, niin kuin täällä sanotaan: "Suomalaisten alkoholituotteiden vienti on jopa kolminkertaistunut vajaassa viidessätoista vuodessa. Käyttäessään vientipotentiaalinsa suomalainen alkoholiteollisuus luo kasvua, työpaikkoja ja verotuloja kotimaahan. Kerrannaisvaikutukset esimerkiksi maatalouteen ovat nekin merkittävät raaka-aineiden kysynnän kasvaessa." Eli kun mietitään, että koko ajan meillä täytyisi sitä kasvua ja uusia työpaikkoja luoda, niin tämä sektori on yksi sellainen. Näin ollen ne esteet, mitä tällä hetkellä lainsäädännössä on, on korjattava ja laitettava asia oikeaan järjestykseen.

Markus Mustajärvi /vr:

Arvoisa puhemies! Tässä aloitteessa, mikä on useamman kansanedustajan toimesta samansisältöisenä tehty, tarkoitus on vain pieneltä osin täsmentää alkoholimainontaan liittyvää säätelyä.

Oleellistahan tässä on se, että asialliset tuotetiedot ja niiden esiintuominen esimerkiksi internetissä on aivan eri asia kuin mainonta, ja silloin kun tämä oikeus tuotetietojen ilmoittamiseen verkkosivuilla ulotetaan myös valmistusta harjoittaville yrityksille, niin silloin ne ovat kutakuinkin samalla viivalla kuin kilpailijayritykset ovat. Tässä nimenomaan ydin on se, että asialliset tuotetiedot ja sitten suoraan asiakkaille, eikä suinkaan niin, että yritettäisiin houkutella käyttäjiksi lapsia tai nuoria.

Keskustelu päättyi.