Täysistunnon pöytäkirja 172/2014 vp

PTK 172/2014 vp

172. TORSTAINA 12. MAALISKUUTA 2015 kello 10.15

Tarkistettu versio 2.0

Omaishoitolaki

Anneli  Kiljunen /sd:

Arvoisa herra puhemies! Omaishoito koskettaa monia perheitä, niin lapsiperheitä kuin työikäisiä ja ikääntyneitä.

Me tiedämme, että omaishoidon laatu vaihtelee hyvin paljon eri puolilla Suomea. Omaishoitosopimuksia on irtisanottu, omaishoidon tukipalveluita on heikennetty, ja on tullut myös tilanteita, joissa omaishoitosopimuksia on irtisanottu ja käytännössä pakotettu perheet kuitenkin toimimaan kuten ennenkin. Tästä syystä moni omaishoitaja tällä hetkellä odottaa uutta omaishoitolainsäädäntöä.

Arvoisa ministeri Huovinen, teille luovutettiin lähestulkoon vuosi sitten kansallinen omaishoidon ohjelma, jossa linjattiin omaishoidon erilaiset linjaukset. Muun muassa omaishoitajien asemaa vahvistetaan sekä siellä määritellään valtakunnalliset yhtenäiset kriteerit.

Nyt kysyisin, ministeri Huovinen, mikä tilanne on uuden omaishoitolain osalta ja mikä on suunnitelmanne, millä aikataululla tämä uusi omaishoidon lainsäädäntö tulee eduskunnan käsittelyyn.

Peruspalveluministeri Susanna Huovinen

Arvoisa puhemies! Kysymys on hyvin tärkeästä asiasta juuri sen vuoksi, että tarvitsemme tulevaisuudessa todennäköisesti lisää omaishoitajia. Sen vuoksi nimenomaan tämän lainsäädännön kuntoon laittaminen ja omaishoitajien yhdenvertaisuuden vahvistaminen on tavattoman tärkeä tavoite. Me tiedämme, että esimerkiksi nämä palkkiot vaihtelevat aivan liian paljon tällä hetkellä riippuen siitä, missä kyseinen omaishoitaja työtään tekee.

Tuo kansallinen kehittämisohjelma, johon viittasitte, on erittäin hyvä ohjelma, ja siitä on ollut helppo jatkaa tätä lainvalmistelutyötä, joka on nyt siis laitettu liikkeelle. Itse asiassa juuri viime viikolla sosiaali- ja terveysministeriö järjesti kaikille toimijoille omaishoidon kentällä pyöreän pöydän keskustelun, jossa kävimme läpi nyt tuota lakiehdotusta, joka on siis jo varsin pitkällä.

On tietenkin totta, että tälle hallitukselle aikataulu on liian kiireinen, koska eduskunta päättää työnsä ylihuomenna, mutta uskon, että tuo valmistelutyö on hyvä pohja tulevallekin hallitukselle viedä ripeästi tätä tärkeää asiaa eteenpäin.

Juha Rehula /kesk:

Arvoisa puhemies! Kaikenlaisia kiireitä tuntuu hallituksella olevan.

On olemassa hyvä ohjelma. On olemassa paperi, joka on toteuttamiskelpoinen, mutta on yksi "mutta". Arvoisa hallitus, mihin toimenpiteisiin olette koko menneen neljän vuoden aikana ryhtyneet, jotta omaishoidon tukijärjestelmään olisi myös rahaa? Tämän vaalikauden aikana yksi ongelma on ollut se, että meillä on kyllä hyviä lakeja täällä, mutta pikku ongelmia on toimeenpanossa siksi, että eurot ovat puuttuneet, ja niitten lakien kanssa on sitten koetettu täällä pärjätä.

Arvoisa ministeri, arvoisa hallitus, te vielä teette ainakin niin sanotun teknisen kehyksen, sikäli kuin te nyt sellaisesta asiasta sopuun pääsette. Aiotteko sosiaali- ja terveysministeriössä esittää tuohon tekniseen kehykseen jotakin euromääräistä summaa, jotta tämä kehittämisohjelma voisi muuttua myös konkreettiseksi päätöksenteoksi omaishoitajien yhdenvertaisuuden lisäämiseksi?

Peruspalveluministeri Susanna Huovinen

Arvoisa puhemies! Ei tämä nyt ihan niin ole, niin kuin kysymyksestä saattaisi ymmärtää, ettei hallitus mitään ole tehnyt omaishoidon eteen tällä kaudella. Me olemme vanhuspalvelulain yhteydessä muun muassa lisänneet noin 10 miljoonan euron satsauksen nimenomaan omaishoitajien työn tukemiseen. Tämä ei ole ihan vähäpätöinen juttu. Lisäksi juuri joulukuussa budjetin täydennyksen yhteydessä saimme merkittävän — pienen, mutta merkittävän — avauksen sille, että pystymme paremmin huolehtimaan omaishoitajien jaksamisesta. Ainakin itselleni se kokemus, minkä tuolla kentällä kiertäessä kuulee, on se, että liian moni omaishoitaja uupuu tällä hetkellä työnsä äärellä, ja tämä ei ole oikein. Sen vuoksi juuri nämä terveystarkastukset, joista on lähtenyt kunnille nyt erittäin seikkaperäinen informaatio, ovat tärkeitä, ja siihen saimme rahaa juuri tässä budjetin täydennyksessä.

Tämän lisäksi pitää muistaa, arvoisa puhemies, että kehittämisohjelman tekijätkin lähtivät siitä, että tämä on tiekartta, josta pitää edetä pikkuhiljaa eteenpäin. Heidän esityksensä oli juuri tämän kaltainen, että viedään eteenpäin esimerkiksi tätä terveystarkastuskohtaa ja sitten ensi vaalikaudella tuota isompaa uudistusta, jonka valmistelun olen siis laittanut liikkeelle. (Puhemies koputtaa)

Puhemies Eero Heinäluoma:

Tämä kysymys on tältä kyselytunnilta tullut käsiteltyä.

Seuraava kysymys. Nästa fråga.

​​​​