Täysistunnon pöytäkirja 173/2014 vp

PTK 173/2014 vp

173. PERJANTAINA 13. MAALISKUUTA 2015 kello 13.13

Tarkistettu versio2.0

14) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain sekä säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain muuttamisesta

 

Satu  Haapanen /vihr:

Arvoisa puhemies! Tämä lakiesityshän käsitteli säilöön ottamista ja muun muassa alaikäisten säilöön ottamista. Olisimme edustaja Kalliorinteen kanssa halunneet, että lapsia ei oteta säilöön missään tilanteessa. Asia koskee etenkin 15—17-vuotiaita.

Teimme myöskin pykälämuutosesityksen voimankäyttökeinoista säilöönottotilanteissa. Koska nämä pykälämuutosesitykset eivät menneet läpi, eivät tulleet hyväksytyksi, niin esitän tämän hallituksen esityksen 172/2014 elikkä lain ulkomaalaislain sekä säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain muuttamisesta hylkäämistä.

Anna Kontula /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Keskustelu päättyi.

​​​​