Täysistunnon pöytäkirja 173/2014 vp

PTK 173/2014 vp

173. PERJANTAINA 13. MAALISKUUTA 2015 kello 13.13

Tarkistettu versio2.0

16) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 20 luvun 8 §:n muuttamisesta

 

Anna Kontula /vas:

Arvoisa puhemies! Kyseinen lakiesitys sisältää kaksi vakavaa puutetta. Ensinnäkin esityksessä syyksiluettavuus on määritelty epäselvästi ja muusta oikeuskäytännöstä poikkeavalla tavalla perustuslakivaliokunnan ja useiden oikeusoppineiden kritiikistä huolimatta. Toiseksi seksikaupan kentällä työskentelevien tutkijoiden ja sosiaalityöntekijöiden arvio on, että laki käytännössä huonontaisi seksityöntekijöiden, erityisesti jo valmiiksi heikoimmassa asemassa olevien seksityöntekijöiden, asemaa ja vaikeuttaisi avun hakemista. Käytännön elämän asiantuntijoiden mukaan lain tosiasialliset vaikutukset olisivat siis täsmälleen päinvastaiset kuin esitykseen kirjatut tavoitteet.

Näillä perustein esitän esitystä hylättäväksi.

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Aivan ensimmäiseksi haluan kannattaa edustaja Kontulan esitystä.

Ja, arvoisa puhemies, koska tämä on viimeinen puheenvuoroni tässä eduskunnassa tältä paikalta, haluan kiittää kaikkia kollegoita, työtovereita, tämän talon työntekijöitä ja myöskin puhemiehistöä hyvästä yhteistyöstä. Tämä on ollut hienoa. Minä haluaisin oikeastaan lopuksi tiivistää tuntemukseni samalla tavalla kuin ensin jo tuolla sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, jossa nämä 12 vuotta vietin, lainaamalla markiisi Saint-Exupéryä eli Pikku prinssin kirjoittajaa, joka sanoi, että olla ihminen on tuntea vastuuta. Se on tuntea olevansa vastuussa niistäkin vääryyksistä, joihin oikeastaan muut ovat syypäitä. Se on tuntea iloa niistä voitoista, jotka toverit ovat saavuttaneet. Se on olla mukana siinä yhteisessä maailman rakennustyössä siihen oman kivensä laittamalla.

Te, jotka vielä täällä jatkatte, pitäkää huolta heikoimmista älkääkä antako kyynisyyden koskaan voittaa. — Kiitoksia.

Keskustelu päättyi.

​​​​