Täysistunnon pöytäkirja 19/2009 vp

PTK 19/2009 vp

19. TORSTAINA 5. MAALISKUUTA 2009 kello 16.00

Tarkistettu versio 2.0

19) Laki konkurssilain muuttamisesta

 

Toimi Kankaanniemi /kd(esittelypuheenvuoro):

Herra puhemies! Tässä lakialoitteessa esitetään konkurssilain muuttamista eli henkilökohtaisen konkurssin mahdollistamista myös Suomen lainsäädännön mukaan. Lisäksi tässä esitetään tiettyjä toimenpiteitä, joilla velallisen asemaa ja konkurssimenettelyn nopeutta parannettaisiin. Mielestäni tämä on asia, joka pitäisi hallituksen nopeasti hoitaa. Edellisen hallituksen ohjelmassa tämä oli, mutta Vanhasen ykkönen unohti sen kuitenkin toteuttaa. Nyt on sitten mahdollisuus edetä asiassa.

Meillä on muutamia keinoja, joilla yksityishenkilö voi päästä veloistaan, mutta ne keinot ovat erittäin raskaita ja hankalia ja uuvuttavat monet. Esimerkiksi rehelliset yrittäjät, jotka ovat eri tilanteissa joutuneet taloudelliseen umpikujaan, uuvutetaan nykysysteemeillä. Kaikki eivät pääse koskaan veloistaan eroon, ja näin menetetään huomattava määrä yrittäjäpotentiaalia. Tällä lakialoitteella siis tähdätään siihen, että henkilökohtainen konkurssi mahdollistettaisiin.

Herra puhemies! Totean, että jätin tämän lakialoitteen 12. päivänä helmikuuta tänä vuonna. Yhdeksän päivää sen jälkeen, kun tämä oli ollut julkisuudessa, ministeri Häkämies ilmoitti, että hän vie henkilökohtaista konkurssia koskevan asian hallituksen politiikkariiheen, joka oli viime viikon alussa. En ole kuullut enkä ole päässyt kysymään, miten tämä asia politiikkariihessä eteni, ottiko ministeri Häkämies sen esille. Jos otti, niin erinomaiset kiitokset hänelle, mutta kuka sen tyrmäsi siellä mahdollisesti, kun mitään ei ole kuulunut, se olisi mielenkiintoista tietää. Mielestäni tämä on asia, joka kyllä ansaitsee tulla viedyksi eteenpäin Suomessa, (Puhemies: 2 minuuttia!) niin kuin useassa muussakin maassa on tapahtunut.

Jouko Laxell /kok:

Arvoisa puhemies! Yrittäjyyden edistämiseen kuuluu vaikeuksissa olevien rehellisten yrittäjien auttaminen niin, että he voivat jatkaa toimintaansa. Vielä tärkeämpää on aikaansaada järjestelmä, joka estää vuosikymmenien velkarasitteen konkurssiin joutuneelle yrittäjälle ja hänen perheelleen. Meillä yritysten ajaminen konkurssiin ilman saneerausta on ollut yleisempää kuin muissa yritysystävällisissä maissa. Oikeudessa on usein syyttä hylätty saneeraushakemuksia. Yrittäjille ei ole annettu edes mahdollisuuksia välttää konkurssia.

Arvoisa puhemies! Yritykset ovat joutuneet lopettamaan toimintansa myös saneeraushakemusten pitkän käsittelyajan takia. Saneerausta koskevan lainsäädännön uudistaminen on hieman parantanut tilannetta, muttei merkittävästi. Edellisen laman jäljiltä meillä on hyvistä yrityksistä huolimatta velkojen rasittamia yrittäjiä. Velkataakan alla moni yrittäjä on sortunut jopa lopullisesti perheineen.

Nyt on tärkeätä ottaa oppia edellisestä lamasta eikä toistaa samoja virheitä uudestaan. Siksi tarvitaan keinoja, joilla pehmennetään laman vaikutuksia yrittäjille. Yksi tällainen keino on henkilökohtainen konkurssi, johon ed. Kankaanniemen lakialoite tähtää. Henkilökohtaisessa konkurssissa yrittäjää ei panna ikuiseen velkavankeuteen vaan hän voi vapautua konkurssin taakasta. Hänelle ja hänen perheelleen annetaan mahdollisuus elää konkurssin jälkeenkin, tehdä töitä ja yrittää jälleen jatkaa kokeneempana.

Uskon, että hallitus ryhtyy toimiin ed. Kankaanniemen tarkoittaman lakiesityksen valmistelemiseksi ja tuo sen eduskuntaan vielä tämän kevään aikana. Tämän lakiesityksen valmisteluun ei tarvita työryhmiä.

Toimi Kankaanniemi /kd:

Herra puhemies! Vielä vähän jatkan täältä paikaltani.

Totean, että tälle esitykselle on aika vahvaa selkänojaa, sillä Euroopan unionin komissio julkisti vuonna 2003 vihreän kirjan nimeltä Yrittäjyys Euroopassa. Siinä esitetään tämän tyyppistä menettelyä Euroopan unionin alueella ja todetaan, että konkurssin tehnyttä yrittäjää ei tule rangaista vaan kannustaa yrittämään uudestaan. Nyt usein tapahtuu niin, että jos yritys menee konkurssiin, niin tämä yrittäjäkin, joka jää useimmiten suuriin vaikeuksiin ja ongelmiin, ikään kuin koetaan epäihmiseksi. Tästä pitäisi meillä päästä, ja tähän tämä EU-komission vihreä kirjakin tähtää.

Vielä uudempi on EU-komission Small Business Act -niminen asiakirja, jonka toinen kohta — siis tämmöisen pienen liiketoiminnan sopimus tai miten tämän nyt voisi kääntää — sisältää unionin jäsenmaille kehotuksen säätää henkilökohtainen konkurssi normaaliksi menettelyksi.

Herra puhemies! On väitetty, että tämä henkilökohtainen konkurssi vaikeuttaisi yritysten lainansaantia ja lainaehtoja. Minä arvelen, että näin ei kuitenkaan merkittävässä määrin tapahtuisi, kun tämä järkevästi tällä tavalla säädettäisiin, ja toisaalta se hyöty, mikä yhteiskunnalle on siitä, että yrittäjä ja ihminen pääsee uudelleen elämänsyrjään kiinni eikä jää roikkumaan vuosiksi, vuosikymmeneksi tähän loukkuun, on moninkertainen verrattuna siihen, mikä saattaisi olla sitten joillekin epävarmoille yrityksille tämän henkilökohtaisen konkurssin mahdollisuuden tuoma kustannusriski.

Jouko Laxell /kok:

Arvoisa puhemies! Vielä sen verran siitä aiheesta, että viime kaudellahan meni paljon paljon paljon ihan osittain tahtomattaan, hyviäkin yrityksiä menetettiin, ja sen jälkeen niistä ei enää oikein jatkajaa tullut taikka aloittajaa.

Keskustelu päättyi.

​​​​