Täysistunnon pöytäkirja 19/2009 vp

PTK 19/2009 vp

19. TORSTAINA 5. MAALISKUUTA 2009 kello 16.00

Tarkistettu versio 2.0

14) Hallituksen esitys laeiksi ajoneuvolain muuttamisesta, ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä ja ajoneuvojen yksittäishyväksynnän väliaikaisesta järjestämisestä

 

Markku Pakkanen /kesk:

Arvoisa puhemies! Haluan tässä yhteydessä muistuttaa valiokunnan kannanotosta parista asiasta. Kun asiantuntijakuulemisessa on kiinnitetty huomiota Ajoneuvohallintokeskuksen kanssa tehtäviin sopimuksiin, niin siinä nämä kasvavat hallinnointikustannukset ja heikentyvä alueellinen palvelukyky ovat olleet sellainen asia, mihin valiokunta on halunnut kiinnittää erityistä huomiota. Samoin valiokunta on painottanut lainuudistuksen vaikutusten seurantaa erityisesti liittyen tuohon alueelliseen palvelukykyyn ja autojen yksittäisen maahantuonnin kehittymiseen.

Yleiskeskustelu päättyi.

​​​​