Täysistunnon pöytäkirja 19/2009 vp

PTK 19/2009 vp

19. TORSTAINA 5. MAALISKUUTA 2009 kello 16.00

Tarkistettu versio 2.0

16) Hallituksen esitys laiksi maapuolustusvelvollisuutta täyttävän työ- ja virkasuhteen jatkumisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

 

Markku Pakkanen /kesk:

Arvoisa puhemies! Myös tässä pykälässä haluan nostaa esille valiokunnan tärkeän huomion, kun valiokunta on pitänyt tärkeänä muuttaa naisten työhönpaluuoikeutta koskevia säännöksiä siten, että naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen osallistuvat tai muuta maanpuolustusvelvollisuutta täyttävät ovat työhönpaluun suhteen yhdenvertaisessa asemassa. Tämä on tärkeä näkökohta. Kun ajatellaan, miten naiset suhtautuvat yleensä maanpuolustukseen ja vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön, niin tällä on suuri merkitys.

Yleiskeskustelu päättyi.

​​​​